Fingrid Oyj

  • Julkinen osakeyhtiö, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa.

  • Ylläpitää ja kehittää sähkön kantaverkkoa ja suunnittelee ja valvoo sen käyttöä.

  • Tarjoaa kantaverkko- ja sähkömarkkinapalveluita sähköntuottajille, verkkoyhtiöille, suurkuluttajille sekä muille sähkömarkkinatoimijoille.

  • Kysymyksiin vastasi kehityspäällikkö Jani Piipponen.

Fingrid ostaa pitkän tähtäimen hintaturvaa

Fingrid vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa. Siirrossa syntyy aina häviötä, joka on korvattava sähköä hankkimalla. Gasumin Portfolio Services suojaa tämän häviösähkön hintaa pitkäjänteisesti.

Mitä häviösähkö tarkoittaa?

Sähkön siirrossa syntyy häviötä. Fingrid hankkii kantaverkossa syntyvän häviösähköenergian vuorokausi- ja päivänsisäisiltä sähkömarkkinoilta. Häviösähkön hankinnan tavoitteena on kustannusten ennustettavuus ja kustannusriskien hallinta siten, että suojaudutaan äkillisiltä markkinahinnan muutoksilta ja niistä aiheutuvilta taloudellisilta riskeiltä. Häviösähkön hintariskeiltä suojaudutaan hyvissä ajoin etukäteen suojaamalla hankinta täysimääräisesti finanssimarkkinoilla. Ostamme häviösähkön suojauksen salkunhallinnan Gasumin Portfolio Services -yksiköltä.

Mikä merkitys häviösähkön hinnalla on Fingridille?

Kantaverkossa häviötä kertyy vuosittain noin 1–1,4 TWh, mikä on noin 1,5 prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta. Vuoden häviökustannukset ovat karkeasti arvioiden noin 50 miljoonaa euroa. Häviösähkön hinnan vakaus pitkällä tähtäimellä on Fingridille ensisijaisen tärkeä asia, sillä se turvaa osaltaan kantaverkon sähkönsiirron hinnan ennustettavuuden asiakkaillemme.

Kuinka häviösähkön hintasuojaus on järjestetty?

Gasum hoiti Fingridin häviösähkön hintasuojauksen jo edellisellä sopimuskaudella, joten pystyimme jatkamaan yhteistyötä luottavaisin mielin Gasumin voitettua kevään kilpailutuksen. Gasum hoitaa suojauksen itsenäisesti asettamiemme raamien puitteissa. Olemme olleet yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä ja luotamme Gasumin ammattitaitoon.

Miten energiamarkkinan murros vaikuttaa häviösähkön hankintaan?

Häviötä syntyy kantaverkossa aina, myös jatkossa, joten tarve myös hinnan suojaukselle on tulevaisuudessakin. Markkinat tulevat muuttumaan, kun siirrytään kohti puhtaampaa energiajärjestelmää. Seuraamme yhdessä Gasumin kanssa muuttuvan markkinan vaikutuksia hintasuojaukseen ja reagoimme tarvittaessa muutoksiin.

13.1.2020

 

Tutustu myös näihin
Outokummun ja Gasumin solmimat tuulivoimasopimukset helpottavat Outokummun tietä kohti hiilineutraalia toimintaa.

Tuulivoimasopimukset siivittävät Outokummun kohti ilmastotavoitteiden saavuttamista

Outokummun ja Gasumin solmimat tuulivoimasopimukset helpottavat Outokummun tietä kohti hiilineutraalia toimintaa. Yhteistyöllä saadaan tuloksia, kun kumpikin...

Lue lisää
Content image

Boliden uskoo sähkömarkkinapalveluiden hankintaan

Gasum seuraa tehtaiden sähkötasetta ja reagoi nopeasti muuttuvaan tilanteeseen energiamarkkinoilla. Näin Boliden pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa.

Lue lisää
Keravan Energia

Salkunhallinnalla varmistetaan järkevä sähkön hankintahinta

Keravan Energia on keskikokoinen energiayhtiö, jolla on noin 30 000 asiakasta. Myyntiliiketoiminnan katteen varmistamiseksi riskienhallinnalla on suuri merkitys

Lue lisää