Matti ojanpää Gasum

Matti Ojanpää

myyntipäällikkö
p. 040 029 9798
matti.ojanpaa@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Näin se toimii

Jokaisesta tuotetusta MWh:sta biokaasua myönnetään alkuperätakuu-
järjestelmään yksi alkuperätakuu.

Biokaasua käytettäessä, alkuperätakuita peruutetaan järjestelmästä käyttöä vastaava määrä.

12.04.2022

Sopiiko biokaasu yrityksesi energiaratkaisuksi?

Biokaasu on täysin uusiutuva ja kiertotaloutta edistävä vaihtoehto teollisuuden fossiilisille polttoaineille. Sen valmistuksessa jätteet muutetaan energiaksi. Vähäpäästöisenä polttoaineena biokaasu mahdollistaa yrityksille merkittävät kasvihuonekaasujen päästövähennykset. Gasum tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka mahdollistavat biokaasun vaivattoman käytön riippumatta siitä, onko asiakkaalla olemassa oleva yhteys kaasuverkkoon.

Mitä yhteistä on kahdella näennäisesti erilaisella yrityksellä, hygienia- ja terveystuoteyhtiö Essityllä ja sokeriteollisuusyhtiö Sucrosilla? Molemmat ovat päättäneet vähentää päästöjään käyttämällä teollisissa prosesseissaan uusiutuvaa biokaasua.

Sucros ja Essity ovat vain kaksi esimerkkiä eri teollisuuden aloja edustavista yrityksistä, jotka hyödyntävät biokaasua pienentääkseen negatiivisia ilmastovaikutuksiaan ja saavuttaakseen asettamansa ilmastotavoitteet. Biokaasu on hyvä vaihtoehto kaikille fossiilisille polttoaineille, kuten hiilelle, öljylle tai maakaasulle. Se on yrityksille myös erinomainen keino osallistua kiertotalouteen.

”Biokaasua voi käyttää kaikkialla, missä maakaasua voi käyttää. Molemmat ovat metaania, mutta ne tuotetaan eri tavalla. Koska maakaasun voi korvata suoraan biokaasulla, ne molemmat voivat käyttää myös samaa infrastruktuuria”, kertoo myyntipäällikkö Matti Ojanpää Gasumista.

Alkuperätakuut varmistavat biokaasun vastuullisuuden

Biokaasu hankitaan alkuperätakuina (Guarantee of Origin), jotka kertovat, missä ja miten biokaasu on tuotettu. Ne myös takaavat sen, että asiakkaan ostama biokaasu on syötetty kaasuverkkoon. Näin varmistetaan se, että biokaasun tuotanto ja kulutus vastaavat toisiaan.

Biokaasun saatavuus paranee entisestään, kun EU:n jäsenvaltiot saattavat viimeisimmän uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (REDII) osaksi kansallisia lainsäädäntöjä. Tämä helpottaa EU:n alueella tuotetun biokaasun ostamista yli valtiorajojen.

”Biokaasun alkuperätakuut olivat ennen uutta direktiiviä maakohtaisia. Nyt järjestelmä on yhtenäistetty koko EU:ssa, mikä on suuri parannus”, Matti Ojanpää sanoo.

Biokaasua on saatavilla myös kaasuverkon ulkopuolella

Biokaasua voi ostaa ja käyttää myös ilman yhteyttä kaasuverkkoon. Gasumin ratkaisut verkon ulkopuolisille asiakkaille vaihtelevat kaasun toimituksista asiakasterminaaleihin.

Asiakkaan toimiessa verkon ulkopuolella biokaasu toimitetaan paineistettuna biokaasuna (CBG), jota käytetään pienemmissä laitoksissa, tai nesteytettynä biokaasuna (LBG). Gasum toimittaa LBG:tä, joka joko valmistetaan yhtiön biokaasulaitoksessa Turussa tai hankitaan luotetuilta eurooppalaisilta tuottajilta. Euroopasta ostettu biokaasu on ISCC-sertifioitu, mikä tarkoittaa, että sen koko arvoketju on dokumentoitu ja todennettu tuotannon vastuullisuuden varmistamiseksi.

”Terminaalimme ja kuljetuskalustomme takaavat toimitusvarmuuden ja toimitusten joustavuuden asiakkaiden tarpeiden mukaan. Biokaasun toimistusmäärälle ei periaatteessa ole ylärajaa”, Ojanpää sanoo.

Myös asiakasterminaalit skaalautuvat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Gasum on toteuttanut Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa yli 30 asiakasterminaalia, jotka kaikki on räätälöity asiakkaalle sopiviksi.

”Emme ole laitetoimittaja, mutta haluamme mahdollistaa kaasun vaivattoman käytön kaikille asiakkaillemme. Siksi tarjoamme ratkaisuja alkuperätakuista LBG-toimituksiin ja asiakasterminaaleihin”, Ojanpää päättää.

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Biokaasuvallankumous vauhdittaa kiertotaloutta

Kiertotalouden merkitys kasvaa koko ajan sekä globaalilla että paikallisella tasolla. Gasum tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden vähentää kasvihuonekaasupääs...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Uusiutuva biokaasu näyttää mallia koko yhteiskunnalle

Biokaasu on polttoaine, joka mahdollistaa kiertotalouden ja edistää luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Sillä on kuitenkin myös muita etuja. Koska biokaasu on...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasun saatavuuden parantaminen on yksi tapa vähentää päästöjä heti

Uusiutuvan biokaasun ja muiden päästöttömien metaanipohjaisten polttoaineiden käyttöönotto on olennainen tekijä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Gasum...

Lue lisää