Passar biogas för min industri?

Biogas ett förnybart alternativ till fossila bränslen inom industrin. Biogasen minskar utsläppen signifikant och främjar en cirkulär ekonomi där avfall i stället blir en värdefull resurs. Gasum erbjuder lösningar som möjliggör användning av biogas oberoende av tillgång till gasnätet.

Vad har två till synes helt olika företag, hygien- och hälsoföretaget Essity och sockerproducenten Sucros, gemensamt? De har båda beslutat sig för att minska sina utsläpp genom att använda förnybar biogas i sina industriella processer.

Detta är två av flera exempel på industriföretag som använder biogas för att minska sin påverkan på klimatet och nå sina hållbarhetsmål. Som energikälla är biogas ett alternativ till fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Den är samtidigt ett enkelt sätt för företag att bli en del av den cirkulära ekonomin.

– Biogas kan användas på alla ställen där naturgas är ett alternativ. Båda gaserna är metan – de är bara producerade på olika sätt. Naturgas är helt utbytbar mot biogas, vilket innebär att du kan använda samma infrastruktur utan att behöva göra ytterligare investeringar, säger Matti Ojanpää, Sales Manager på Gasum.

Ursprungsgarantier säkerställer biogasens hållbarhet

Biogas kan köpas med ursprungsgarantier, Guarantees of Origin (GOs), som bevisar hur och var den köpta biogasen producerats och garanterar att samma mängd biogas har tillförts gasnätet. Det säkerställer att produktionen och konsumtionen av biogas går jämt ut.

Tillgängligheten på biogas kommer att öka ytterligare när EU:s länder börjar följa EU:s senaste direktiv för förnybar energi, Renewable Energy Directive (REDII). Det underlättar inköp av biogas producerad i EU.

– Innan det nya direktivet var ursprungsgarantierna för biogas specifika för varje land. Nu är de standardiserade inom EU och det är en stor förbättring, säger Matti Ojanpää.

Biogas är tillgänglig även utanför gasnätet

Biogas kan köpas och användas även utan tillgång till gasnätet. Gasums lösning för kunder utan koppling till gasnätet täcker hela spannet från kundleveranser till kundterminaler.

När en kund inte är ansluten till gasnätet levereras biogasen antingen som komprimerad biogas, compressed biogas (CBG), eller för mindre anläggningar i flytande form, liquified biogas, (LBG). Gasums flytande biogas produceras i företagets egna biogasanläggningar eller köps in från tillförlitliga europeiska producenter. Biogasen som köps i Europa är ISCC-certifierad, vilket innebär att hela värdekedjan är dokumenterad och verifierad för att säkerställa hållbarheten.

– Våra terminaler och vår lastbilsflotta säkerställer leverans och skalbarhet anpassad efter kundens behov. Det finns egentligen ingen övre gräns för vilka volymer vi kan leverera, säger Ojanpää.

Skalbarheten gäller även kundens terminaler. Gasum har etablerat fler än 30 kundterminaler i Finland, Sverige och Norge, alla skräddarsydda för att passa kundens behov.

– Vi är inte en hårdvaruleverantörer men vi vill göra det enkelt för alla våra kunder att använda gas. Därför erbjuder vi lösningar för leverans av såväl komprimerad som flytande gas och kundeterminaler, avslutar Ojanpää.