Green leaf during spring

Kiertotalous

Biokaasun tuotanto on osa kiertotaloutta. Kun jätettä käytetään syötteenä biokaasun tuotannossa, se ei enää olekaan jätettä vaan 100-prosenttisesti uusiutuvan polttoaineen raaka-ainetta. Biokaasukiertoon voivat osallistua aivan kaikki kunnista ja suurista teollisuusyrityksistä jopa yksittäisin kotitalouksiin. Biokaasu auttaa meitä siirtymään lineaarisesta talousmallista kiertotalouteen, vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteita.

Kolme tapaa lähteä mukaan kiertotalouteen:

1. Voit osallistua biokaasukiertotalouteen toimittamalla biokaasun tuotantoon raaka-ainetta eli orgaanista jätettä, kuten esimerkiksi syömäkelvotonta hävikkiruokaa, pilaantuneita viljelykasveja tai jätevettä.

2. Voit käyttää biokaasua polttoaineena muun muassa teollisuudessaraskaassa liikenteessä, meriliikenteessä ja henkilöautoissa.

3. Voit käyttää kierrätettyjä, kestävän kehityksen mukaisia ravinteita, joita syntyy biokaasun tuotannossa. Saatavilla on sekä nestemäisiä että kuivalannoitteita biokaasulaitostemme lähistöllä sijaitsevien peltojen lannoittamiseen tai teollisuuden prosesseihin. Biokaasukiertotaloudessa mitään ei heitetä hukkaan. Lue lisää kierrätyslannoitteista.

Gasum on johtava biokaasun tuottaja

Olemme yksi harvoista yhtiöistä Pohjoismaissa, jotka kykenevät tarjoamaan biokaasun teollisen mittakaavan tuotantoa ja jakelua. Investoimme jatkuvasti uusiin biokaasulaitoksiin ja nostamme toimintojemme vaatimustasoa. Tavoitteenamme on tuoda vuoteen 2027 mennessä pohjoismaisille markkinoille 7 TWh uusiutuvaa kaasua vuodessa.

Kykenemme takaamaan paikallisen saatavuuden ja tarjoamme sillan siirtymälle nesteytetystä maakaasusta (LNG) nesteytettyyn biokaasuun (LBG), jonka avulla asiakkaamme pystyvät ottamaan tarvittavat askeleet kohti hiilineutraalia tulevaisuutta.

Voimme auttaa yritystäsi parantamaan kilpailukykyään

Kumppanuus Gasumin kanssa auttaa yritystäsi parantamaan resurssitehokkuutta ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Eikä siinä kaikki: pyrimme aina biokaasutuotannon korkeaan kustannustehokkuuteen sekä kaikkien raaka-aineiden kierrätysasteen maksimoimiseen. Meillä on lukuisia esimerkkejä kumppanuuksista, joissa olemme menestyksekkäästi suunnitelleet ja toteuttaneet biokaasukiertotalouden sisällyttämisen kuntien ja yritysten toimintaan.

Kysy meiltä lisää, kuinka yrityksesi voi lähteä mukaan kiertotalouteen!