Jani Arala, Gasum

Jani Arala

Head of Traffic Solutions
p. 044 054 8583
jani.arala@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

4 vinkkiä hyvään vastuullisuusstrategiaan ja logistiikan huomioimiseen

Päästövähennyksissä onnistuminen vaatii strategista suunnittelua ja yritykselle tärkeiden vastuullisuusalueiden tunnistamista. Ympäristöasioiden merkitys vastuullisuusstrategioissa on kasvanut, koska niiden tulisi ohjata yrityksiä niinkin suuriin tavoitteisiin kuin esimerkiksi täyteen hiilineutraaliuteen jopa alle vuosikymmenessä. Toiset yritykset ovat tunnistaneet logistiikan merkityksen osana vastuullisuusstrategiaa, toisissa taas logistiikan päästöjä ei seurata järjestelmällisesti eikä oteta mukaan suunnitelmiin.

Lue, miten saat logistiikan osaksi vastuullisuusstrategiaa ja laadit suunnitelman, jolla on onnistumisen edellytykset pitkällä aikavälillä.

Logistiikka on konkreettinen osa vastuullisuussuunnittelua

Miten logistiikan päästöt huomioidaan yrityksesi vastuullisuusstrategiassa, vai huomioidaanko?

Yksi viime vuosien ja tämän hetken suosituimpia ja tärkeimpiä vastuullisuusasioita on ollut hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Logistiikan päästöt ovat yksi keskeinen vastuullisuuden osa-alue, koska sieltä voi syntyä melko merkittävä osa yrityksen hiilijalanjäljestä. Siellä on myös mahdollista tehdä konkreettisia ja kuluttajillekin näkyviä tekoja.

Esimerkiksi jälleenmyyntiä ja kuluttajakauppaa harjoittavien yritysten on käytännössä välttämätöntä kuljettaa tuotteita valmistajilta, maahantuojilta ja varastoilta myymälöihin. Kuljetuksen päästöt ovat erottamaton osa hiilijalanjälkeä. Joskus jopa valtaosa yrityksen päästöistä syntyy tavaroiden tai ihmisten kuljettamisesta paikasta toiseen.

Haasteena joillain yrityksillä on, että logistiikkaa ei eritellä vastuullisuusstrategiassa riittävän näkyvästi. Sillä saattaa olla esimerkiksi oma alalukunsa ja päämääränä tietynlainen tavoite, mutta tavoitteita ei ole pilkottu välitavoitteisiin tai omia mittareita logistiikan päästövähennyksille ei ole. Voi myös olla, että logistiikan vastuullisuutta ei ole mietitty yhteistyössä kaikkien osapuolten ja sidosryhmien kanssa, siitä ei ole viestitty tarpeeksi selkeästi vastuullisuuspäättäjien ulkopuolelle.

Lue myös: Logistiikan päästöt kuriin kustannustehokkaasti – näiden keinojen yhdistämistä tutkija suosittelee

4 vinkkiä – pohja onnistuneelle vastuullisuusstrategialle

On tärkeää tunnistaa ne osa-alueet, jotka vastuullisuudesta ovat yrityksesi liiketoiminnalle ja tavoitteille merkityksellisimpiä. Jotta vastuullisuusstrategia alkaa todella ohjata yrityksen toimintaa ja päätöksiä, sen täytyy huomioida yrityksen funktiot ja olla riittävän konkreettiset.

1: Aloita vastuullisuuden isosta kuvasta ja etene vastuullisuusteemojen alemmille tasoille. Valitse sieltä jotain selkeää ja konkreettista – esimerkiksi logistiikan tieliikenteestä aiheutuvat päästöt tai liiketilojen energiankäyttö. Sitten havainnollista, mitä näillä osa-alueilla tehdään ja mikä vaikutus teoilla on.

”Vastuullisuuden kenttä on massiivisen laaja. Yrityksen ei kannata yrittää tehdä vähän kaikkea, koska silloin vastuullisuusstrategiastakin tulee sekava ja hajanainen. Parempi on lähteä liikkeelle siitä, mitkä vastuullisuuden teemat tukevat juuri meidän yrityksemme strategiaa ja tavoitteita”, kertoo Kaisa Malmberg, Satotukun ostopäällikkö.

2: Tunnista sidosryhmät. Tunnista vastuullisuutta tukevat funktiot yrityksen sisällä ja tärkeimmät yhteistyökumppanit sen ulkopuolella. Osallista heidät vastuullisuusstrategian laatimiseen. Logistiikkakumppanin kanssa voitte yhdessä sitoutua vähäpäästöisiin polttoaineisiin siirtymiseen. Muista myös yrityksen johdon sitouttaminen.

”Vastuullisuus ei voi jäädä pienen piirin näpertelyksi tai maininnoiksi kansioihin. Johto ja koko organisaatio on sitoutettava vastuullisuuspäätöksiin. Sidosryhmillekin on tiedotettava, mikä on yrityksen tavoite ja tahtotila”, Malmberg jatkaa.

3: Etsi inspiraatiota vastuullisuustekoihin muualta. Esimerkiksi kansainvälisesti on paljon vastuullisuuteen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä hankkeita ja säädöksiä. Yrityksen näkökulmasta siellä voi olla valmiiksi mietittyjä ideoita ja etenemismalleja kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Myös Suomessa on rohkeita yrityksiä, jotka ovat mielellään lähteneet vähäpäästöisen toiminnan eturintamaan, ja heiltä saa ja tulee ottaa mallia.

”Vastuullisuus on yhteinen etu, ei kilpailua. Vastuullisuusideoiden kopioiminen ei ole keneltäkään pois”, kuvailee Valion kehityspäällikkö Petteri Tahvanainen.

4: Sido vastuullisuus tavoitteisiin, myös muiden kuin vastuullisuusyksikön. Vastuullisuus toteutuu paremmin, kun sitä seurataan ja se on sidottu työntekijöiden ja päättäjien henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi logistiikkayksikön tavoitteita ja mittareita, jotka ohjaavat kilpailutusta ja logistiikkakumppaneiden tarjoamien palveluiden ympäristöystävällisyyttä.

”Vastuullisuus on integroitava oikeasti osaksi koko yrityksen toimintaa ja tavoitteita. Se ei ole vain vastuullisuuspäällikön vastuulla, vaan se on mukana koko yrityksen toiminnassa ja päätöksenteossa”, kommentoi PostNordin Quality System Manager Ilmo Strömberg.

Vastuullinen logistiikka? Poimi lisää ideoita logistiikan päästöjen vähentämiseen

Jos logistiikka on välttämätön osa yrityksesi liiketoimintaa, myös logistiikan huomioiminen vastuullisuusstrategioissa on.

Onko vastuullisuusstrategian jalkauttaminen käytäntöön haasteellista? Miten saat strategian oikeasti ohjaamaan päätöksiä? Yllä pohdintojaan jakaneet PostNordin, Satotukun ja Valion vastuullisuusasiantuntijat kertovat lisää kokemuksiaan ja neuvojaan Gasumin oppaassa.

Materiaalissa asiantuntijat kertovat kokemuksiaan, miten vastuullisuussuunnitelma muuttuu vastuulliseksi toiminnaksi ja brändiksi. Saat paljon konkreettisia vinkkejä, miten teet vastuullisuuden näkyväksi ja aidosti vaikuttamaan maailmaan, ostajiin ja sidosryhmiin, lataa opas täältä.


19.5.2021

Tutustu myös näihin
Autotiet
ARTIKKELI

Vinkit päästövähennyksiin vastuullisuusasiantuntijoille

Teollisuusyrityksissä tehdään merkittäviä ilmastotekoja jo nyt, mutta miten löytää tehokkaat keinot leikata päästöjä nopeasti vielä lisää? Poimi vinkkimme!

Lue lisää
Rekka liikenteessä
ARTIKKELI

Logistiikan päästöt kuriin kustannustehokkaasti

LUT-yliopiston väitöskirjatutkija Oskari Lähdeaho on tutkinut logistiikan päästöjä. Mitkä ovat parhaat tavat saada logistiikan hiilijalanjälki kuriin?

Lue lisää
Jontte Valosaaren Toyota FJ Cruiser muuntui bensa-autosta kaasuautoksi

Bensa-autosta kaasuauto: Jontte Valosaaren unelma-auto on konvertoitu kaasuautoksi

Artisti ja palomies Jontte Valosaari metsästi unelma-autoansa pitkään, kunnes täydellinen FJ Cruiser löytyi täysin sattumalta. Jontte oli jo päättänyt muunta...

Lue lisää