4 vinkkiä hyvään vastuullisuusstrategiaan ja logistiikan huomioimiseen

Päästövähennyksissä onnistuminen vaatii strategista suunnittelua ja yritykselle tärkeiden vastuullisuusalueiden tunnistamista. Ympäristöasioiden merkitys vastuullisuusstrategioissa on kasvanut, koska niiden tulisi ohjata yrityksiä niinkin suuriin tavoitteisiin kuin esimerkiksi täyteen hiilineutraaliuteen jopa alle vuosikymmenessä. Toiset yritykset ovat tunnistaneet logistiikan merkityksen osana vastuullisuusstrategiaa, toisissa taas logistiikan päästöjä ei seurata järjestelmällisesti eikä oteta mukaan suunnitelmiin.

Lue, miten saat logistiikan osaksi vastuullisuusstrategiaa ja laadit suunnitelman, jolla on onnistumisen edellytykset pitkällä aikavälillä.

Logistiikka on konkreettinen osa vastuullisuussuunnittelua

Miten logistiikan päästöt huomioidaan yrityksesi vastuullisuusstrategiassa, vai huomioidaanko?

Yksi viime vuosien ja tämän hetken suosituimpia ja tärkeimpiä vastuullisuusasioita on ollut hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Logistiikan päästöt ovat yksi keskeinen vastuullisuuden osa-alue, koska sieltä voi syntyä melko merkittävä osa yrityksen hiilijalanjäljestä. Siellä on myös mahdollista tehdä konkreettisia ja kuluttajillekin näkyviä tekoja.

Esimerkiksi jälleenmyyntiä ja kuluttajakauppaa harjoittavien yritysten on käytännössä välttämätöntä kuljettaa tuotteita valmistajilta, maahantuojilta ja varastoilta myymälöihin. Kuljetuksen päästöt ovat erottamaton osa hiilijalanjälkeä. Joskus jopa valtaosa yrityksen päästöistä syntyy tavaroiden tai ihmisten kuljettamisesta paikasta toiseen.

Haasteena joillain yrityksillä on, että logistiikkaa ei eritellä vastuullisuusstrategiassa riittävän näkyvästi. Sillä saattaa olla esimerkiksi oma alalukunsa ja päämääränä tietynlainen tavoite, mutta tavoitteita ei ole pilkottu välitavoitteisiin tai omia mittareita logistiikan päästövähennyksille ei ole. Voi myös olla, että logistiikan vastuullisuutta ei ole mietitty yhteistyössä kaikkien osapuolten ja sidosryhmien kanssa, siitä ei ole viestitty tarpeeksi selkeästi vastuullisuuspäättäjien ulkopuolelle.

4 vinkkiä – pohja onnistuneelle vastuullisuusstrategialle

On tärkeää tunnistaa ne osa-alueet, jotka vastuullisuudesta ovat yrityksesi liiketoiminnalle ja tavoitteille merkityksellisimpiä. Jotta vastuullisuusstrategia alkaa todella ohjata yrityksen toimintaa ja päätöksiä, sen täytyy huomioida yrityksen funktiot ja olla riittävän konkreettiset.

1: Aloita vastuullisuuden isosta kuvasta ja etene vastuullisuusteemojen alemmille tasoille

Valitse sieltä jotain selkeää ja konkreettista – esimerkiksi logistiikan tieliikenteestä aiheutuvat päästöt tai liiketilojen energiankäyttö. Sitten havainnollista, mitä näillä osa-alueilla tehdään ja mikä vaikutus teoilla on.

”Vastuullisuuden kenttä on massiivisen laaja. Yrityksen ei kannata yrittää tehdä vähän kaikkea, koska silloin vastuullisuusstrategiastakin tulee sekava ja hajanainen. Parempi on lähteä liikkeelle siitä, mitkä vastuullisuuden teemat tukevat juuri meidän yrityksemme strategiaa ja tavoitteita”, kertoo Kaisa Malmberg, Satotukun ostopäällikkö.

2: Tunnista sidosryhmät

Tunnista vastuullisuutta tukevat funktiot yrityksen sisällä ja tärkeimmät yhteistyökumppanit sen ulkopuolella. Osallista heidät vastuullisuusstrategian laatimiseen. Logistiikkakumppanin kanssa voitte yhdessä sitoutua vähäpäästöisiin polttoaineisiin siirtymiseen. Muista myös yrityksen johdon sitouttaminen.

”Vastuullisuus ei voi jäädä pienen piirin näpertelyksi tai maininnoiksi kansioihin. Johto ja koko organisaatio on sitoutettava vastuullisuuspäätöksiin. Sidosryhmillekin on tiedotettava, mikä on yrityksen tavoite ja tahtotila”, Malmberg jatkaa.

3: Etsi inspiraatiota vastuullisuustekoihin muualta

Esimerkiksi kansainvälisesti on paljon vastuullisuuteen ja päästöjen vähentämiseen liittyviä hankkeita ja säädöksiä. Yrityksen näkökulmasta siellä voi olla valmiiksi mietittyjä ideoita ja etenemismalleja kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Myös Suomessa on rohkeita yrityksiä, jotka ovat mielellään lähteneet vähäpäästöisen toiminnan eturintamaan, ja heiltä saa ja tulee ottaa mallia.

”Vastuullisuus on yhteinen etu, ei kilpailua. Vastuullisuusideoiden kopioiminen ei ole keneltäkään pois”, kuvailee Valion kehityspäällikkö Petteri Tahvanainen.

4: Sido vastuullisuus tavoitteisiin, myös muiden kuin vastuullisuusyksikön

 Vastuullisuus toteutuu paremmin, kun sitä seurataan ja se on sidottu työntekijöiden ja päättäjien henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi logistiikkayksikön tavoitteita ja mittareita, jotka ohjaavat kilpailutusta ja logistiikkakumppaneiden tarjoamien palveluiden ympäristöystävällisyyttä.

”Vastuullisuus on integroitava oikeasti osaksi koko yrityksen toimintaa ja tavoitteita. Se ei ole vain vastuullisuuspäällikön vastuulla, vaan se on mukana koko yrityksen toiminnassa ja päätöksenteossa”, kommentoi PostNordin Quality System Manager Ilmo Strömberg.