Kiertotalouden saumaton ketju – toimivat kumppanuudet takaavat onnistumisen

Nyt etsitään tapoja hyödyntää jätteenkäsittelyn, teollisuuden ja maatalouden materiaalivirtoja yhä paremmin. Esimerkiksi biokaasun tuotannon ympärille on syntynyt toimivia kiertotalouden liiketoimintamalleja.

Lue lisää

Rauni Karjala Gasum

Rauni Karjala

myyntipäällikkö, kierrätys- ja kiertotalouspalvelut
p. 0400 599 561

Kiinnostuitko? Pyydä tarjous!

Jätä tarjouspyyntö kierrätys- ja jätteenkäsittelypalveluista yrityksellesi. 


Gasum ja Stora Enso näyttävät yhdessä esimerkkiä kiertotaloudesta

Merkittävät hiilidioksidipäästöjen vähennykset ja hyvä polttoainetalous ovat kasvattaneet nesteytetyn biokaasun suosiota raskaan liikenteen käyttövoimana. Gasum ja Stora Enso ovat nyt kehittäneet fiksun tavan tuottaa nesteytettyä biokaasua Stora Enson Ruotsin Nymöllassa sijaitsevan paperitehtaan jätevedestä. Investointi on ensimmäinen laatuaan, ja se on jo innostanut muitakin ottamaan askeleita kohti kiertotaloutta.

Gasum ja Stora Enso ovat kumpikin edenneet pitkälle kiertotalousajattelussa. Yhtiöt ovat tehneet uraauurtavaa yhteistyötä kehittäessään kestävän ratkaisun paperitehtaan jäteveden sisältämän orgaanisen aineksen hyödyntämiseksi. Nymöllan uusi biokaasulaitos on nyt otettu käyttöön ja toimittaa ensimmäisen biokaasuerän toukokuussa 2021.

Tulevaisuuden uusiutuva polttoaine tuotetaan lähellä

Stora Enson paperi- ja sellutehtaalla toimiva biokaasulaitos on käytännön esimerkki kiertotaloudesta. Jätevedestä erotetaan uudessa laitoksessa puhdistuksen yhteydessä orgaaninen aines, joka käytetään sitten nesteytetyn biokaasun raaka-aineeksi. Muutkin sellu- ja paperitehtaat voisivat seurata Stora Enson esimerkkiä. Nesteytetty biokaasu soveltuu esimerkiksi raskaan liikenteen polttoaineeksi. Gasumin nesteytettyä kaasua tarjoava tankkausasemaverkosto laajenee jatkuvasti Suomessa ja myös Ruotsin teollisuuspaikkakunnilla ja niiden lähiseuduilla. Gasumin Kristianstadin tankkausasema sijaitsee vain noin 20 kilometrin päässä Nymöllasta.

– Nesteytetyn biokaasun kysyntä kasvaa vauhdilla joka vuosi. Yhä useammat yritykset haluavat ajaa kaasukäyttöisillä ajoneuvoilla ja kaasun käytön lisäksi ovat kiinnostuneita lähtemään mukaan myös kiertotalouteen. Uskon, että sekä paikallisia että alueellisia investointeja nähdään pian lisää. Nymöllan kiertotaloushanke on avannut oven tulevaisuuteen, sanoo Erik Woode, Director, Project Development & Management, Gasum.

Yhteistyöllä kestävään tulevaisuuteen

Uusiutuvan energian tuottaminen Storan Enson tehtaan jätevesistä yhteistyössä Gasumin kanssa on hyvä esimerkki siitä, kuinka energia-alan ja teollisuuden yhteistyötä voidaan laajentaa, ottamalla vahvan kiertotalousaskeleen yhdessä. Laitos tuottaa arviolta 75–80 GWh nesteytettyä biokaasua vuodessa. Tämä vastaa jopa 200 kuorma-auton vuosittaista kulutusta. Biokaasulle on kysyntää myös merenkulussa ja teollisuudessa.

– Jos yhä useampi toimija uskaltaa ajatella uudella tavalla ja hyödyntää olemassa olevia resursseja järkevästi, pystymme saavuttamaan yhteiset päästötavoitteemme ja torjumaan ilmastonmuutosta, Woode jatkaa.

Jätevedestä nesteytetyksi biokaasuksi

Stora Enson Nymöllan tehdas tuottaa vuodessa 340 000 tonnia sellua ja 485 000 tonnia puuvapaata toimistopaperia. Gasumin biokaasulaitos sijaitsee tehdasalueella aivan paperitehtaan yhteydessä. Jätevesi johdetaan paperitehtaalta putkia pitkin suureen puskurialtaaseen, jossa sen koostumus optimoidaan ravinnelisällä. Tämän jälkeen vesi pumpataan reaktoriin, jossa bakteerit hajottavat orgaanisen aineksen ja prosessin tuloksena syntyy biokaasua. Muodostunut biokaasu sekä prosessissa puhdistunut vesi erotetaan toisistaan. Vesi johdetaan takaisin paperitehtaalle ja biokaasu jatkaa puhdistus- ja jalostusvaiheeseen. Sitten biokaasu vielä nesteytetään jäähdyttämällä se noin 160 pakkasasteeseen. Nesteytetty biokaasu säilytetään eristetyssä säiliössä siihen saakka, kunnes se kuljetetaan Gasumin säiliöautoilla käyttökohteisiin.

19.4.2021

Tutustu myös näihin
Content image
ARTIKKELI

Joutsenmerkki kertoo biokaasun kestävyydestä

Biokaasu on ainoa Suomessa käytössä oleva polttoaine, jolle on myönnetty Joutsenmerkki. Joutsenmerkki on pohjoismainen ympäristömerkki, joka takaa, että...

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Biokaasua on runsaasti ja sitä voidaan tuottaa vielä paljon enemmän

Euroopan komission tavoitteena on nostaa biometaanin vuotuinen tuotantokapasiteetti Euroopassa lähes 350 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä. Kunnianhimoinen tavoite

Lue lisää
Content image
ARTIKKELI

Kiertotalous muuttaa jätteen energiaksi

Kiertotalouden avulla yritysten ja kuluttajien on mahdollista muuttaa jätteensä resurssiksi, josta voidaan valmistaa esimerkiksi biokaasua. Yrityksille se on...

Lue lisää