Tillsammans visar Gasum och Stora Enso vägen i den cirkulära ekonomin

Kraftigt minskade koldioxidutsläpp och bra bränsleekonomi är ett par anledningar till att flytande biogas blivit populärt som drivmedel för tunga transporter. Nu har Gasum och Stora Enso utvecklat ett smart sätt att producera flytande biogas av spillvatten från pappersbruket i Nymölla. Satsningen är först i sitt slag och har redan inspirerat andra att ta steget in i den cirkulära ekonomin.

Gasum och Stora Enso är två företag som kommit långt när det gäller cirkulärt tänkande. Genom sitt banbrytande samarbete har företagen utvecklat en hållbar lösning för att ta hand om restprodukter i pappersbrukens spillvatten. Den nya biogasanläggningen i Nymölla levererade den första flytande biogas sommaren 2021.

Framtidens förnybara bränsle tillverkas nästgårds

Med biogasanläggningen vid Stora Ensos papper- och massabruk i Nymölla gör Gasum något cirkulärt. De utvinner organiska ämnen ur spillvatten, samtidigt som spillvattnet renas och producerar sedan flytande biogas. Fler massa- och pappersbruk borde kunna följa efter och göra likadant som Stora Enso. Den flytande biogasen kan användas som drivmedel för exempelvis tung trafik. Gasums nätverk av tankstationer med flytande gas växer hela tiden, även i och omkring de svenska bruksorterna. Bara ca 20 kilometer från anläggningen i Nymölla hittar man Gasums tankstation i Kristianstad.

– Efterfrågan på flytande biogas växer snabbt varje år. Det i kombination med att många företag vill bli en del av den cirkulära ekonomin gör att vi snart kommer att få se fler lokala och regionala satsningar. Projektet i Nymölla har öppnat dörren till framtiden, säger Erik Woode, Director, Project Development & Management på Gasum.

Samarbete för en hållbar framtid

Genom Gasums biogasanläggning i Nymölla blir Stora Ensos pappersbruk medproducent till förnybar energi och tar ytterligare ett bestämt steg in i den cirkulära ekonomin. Den förväntade produktionen av flytande biogas ligger på 75–80 GWh om året. Det motsvarar årsförbrukningen för upp till 200 lastbilar. Men även sjöfart och industri efterfrågar flytande biogas.

–Om fler vågar tänka nytt och utnyttja de befintliga resurserna på rätt sätt kan vi nå de gemensamma utsläppsmålen och bekämpa klimatförändringarna, fortsätter Erik Woode.

Spillvattnets väg till flytande biogas

Stora Ensos pappersbruk i Nymölla producerar årligen 340 000 ton massa och 485 000 ton träfritt kontorspapper. Gasums biogasanläggning ligger vägg i vägg inne på fabriksområdet. Via stora rör leds spillvattnet från pappersbruket in i en stor bufferttank där det optimeras med näringsämnen. Vattnet pumpas sedan in i en reaktor där vattnets organiska ämnen bryts ner av bakterier och biogas uppstår. Biogasen och det nu renade vattnet separeras från varandra. Medan vattnet leds tillbaka till pappersbruket fortsätter biogasen vidare för rening och uppgradering. Därefter kyls biogasen ned till cirka –160 °C och blir flytande. Den flytande biogasen lagras i en isolerad tank innan tankbilar den hämtas upp av Gasums tankbilar.