Gasum on sitoutunut minimoimaan toiminnastaan aiheutuvat metaanipäästöt

Gasum hyödyntää laaja-alaisesti uutta teknologiaa metaanipäästöjen havaitsemiseksi ja ehkäisemiseksi. Päästöjen havaitsemista voidaan tehostaa varta vasten suunnitelluilla infrapunakameroilla yhdessä laserteknologiaa käyttävien ajoneuvojen ja droonien kanssa.

Suurten paine- ja lämpötilavaihteluiden vuoksi Gasumin biokaasulaitoksilla sekä nesteytetyn maa- ja biokaasun (LNG/LBG) terminaaleissa voi syntyä metaanin hajapäästöjä esimerkiksi laippojen ja tiivisteiden kautta.

Hajapäästöjä on haastavaa hallita, koska ne ovat yleensä hyvin pieniä ja niitä on vaikea mitata. Ilmakehään päästessään metaani lämmittää ilmastoa paljon hiilidioksidia enemmän ja siksi on tärkeää vähentää pieniäkin päästöjä mahdollisimman tehokkaasti.

”Vuotojen havaitseminen ja korjaaminen on keskeisin ehkäisytoimenpiteemme kaikilla laitoksillamme. Tarkistamme kaikki mahdolliset vuotokohdat vähintään kahdesti vuodessa saippuavedellä. Jos vesi kuplii, on kohdassa vuoto, joka on korjattava. Tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta sen avulla voimme havaita pienemmätkin vuodot kuin kaasunmittauslaitteita käytettäessä”, sanoo Kenneth Olsen, Gasumin Head of Terminals.

Gasumin LNG-Terminaali Porissa.

Kuva: Gasumin LNG-terminaali Porissa

Laser- ja infrapunavalokuvaus auttaa vuotojen havaitsemisessa

Drooneilla tehtävien kuvausten ansiosta vuotoja havaitaan entistäkin tehokkaammin.

”Kaikissa suurissa laitoksissamme ja terminaaleissamme mittaamme ja tarkkailemme päästöjämme käyttämällä MeFTIR- eli Mobile Extractive FTIR -lasertekniikkaa. Normaalisti laitteet asennetaan autoon, mutta syksyllä 2022 asensimme sen drooniin vertaillaksemme näitä kahta menetelmää ja mahdollisesti yksinkertaistaaksemme mittauksia tulevaisuudessa”, Kenneth Olsen jatkaa.

Vuoden 2023 aikana Gasum on myös kuvannut kaikkien suomalaisten biokaasulaitostensa säiliöitä erityisellä infrapunakameralla (FLIR), joka havaitsee mahdolliset päästöt.

Kuvaamisen ansiosta vuodot pystytään havaitsemaan tarkemmin ja tehokkaammin ja korjaustyöt päästään aloittamaan välittömästi. Vuotoalue eristetään ja vuoto tyrehdytetään puristimilla. Kun vuoto on tyrehtynyt, vuotokohta korjataan tilapäisesti paikkamassalla. Sen jälkeen säiliö tyhjennetään ja korjataan täydellisesti.

Gasumin biokaasulaitos Lohjalla.

Kuva: Gasumin biokaasulaitos Lohjalla

Biokaasun tuotanto vähentää maatalouden metaanipäästöjä

Biokaasun tuotanto on itsessään merkittävä tapa vähentää suuriakin metaanipäästöjä erityisesti maataloussektorilla. Esimerkiksi maatalouden sivutuotteenasyntyvän lannan kontrolloitu käsittely biokaasuprosessissa vähentää perinteisen lannankäsittelyn metaanipäästöjä.

Lannan sekä muun biokaasun raaka-aineena käytettävän jätteen ja tähteen sisältämä energia otetaan talteen biometaanina, joten tuotettu energia on täysin uusiutuvaa ja fossiilivapaata. Biokaasun tuotanto ja biokaasuprosessiteknologian kehittäminen on nostettu keskeiseksi tekijäksi muun muassa Euroopan unionin metaanistrategiassa.

"Gasumin toiminnan vuotuiset metaanipäästöt vastaavat alle puolta prosenttia siitä, mitä kaikki Suomen lehmät tuottavat vuodessa. Raportoimme metaanipäästömme vuosittain vastuullisuusraportissamme. Metaani on hiilidioksidin jälkeen toiseksi merkittävin ilmastonmuutoksen aiheuttaja, mutta se on myös arvokas hyödyke Gasumille. Meille tärkeintä on tutkia laitteistojamme säännöllisesti vuotojen havaitsemiseksi ja mittausmenetelmiemme parantamiseksi", sanoo Gasumin Head of Sustainability Elina Saarivuori.

Biokaasu on täysin uusiutuva ja ympäristöystävällinen polttoaine, joka voi vähentää elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 90 % verrattuna fossiilisten polttoaineiden käyttöön. NOx-päästöt vähenevät jopa 95 % ja hiukkaspäästöt jopa 99 % raskaaseen polttoöljyyn verrattuna. Biokaasua voidaan käyttää polttoaineena kaikissa samoissa käyttökohteissa kuin maakaasua.

”Siirrymme tulevaisuudessa entistä enemmän kohti täysin uusiutuvaa kaasua ja sähköä. Tässä kokonaisuudessa biokaasulla on keskeinen osa. Lisäämme investointeja omaan biokaasun tuotantoomme ja hankimme biokaasua luotettavilta yhteistyökumppaneilta. Seitsemän terawattitunnin tavoitteen saavuttaminen vastaa 1,8 miljoonan tonnin kumulatiivista hiilidioksidisäästöä asiakkaillemme”, Saarivuori toteaa.