Gasum – din partner i energiomställningen

Idag är vårt mål, renare energi, mer relevant än någonsin. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda våra kunder en robust plattform som tryggar säker drift och leverans av koldioxidsnål och förnybar energi för industri-, sjöfarts- och trafiksegmenten.

På Gasum vill vi vara din partner i energiomställningen. Vi vägleder våra kunder på vägen mot en koldioxidfri framtid genom förnybara energilösningar, inklusive biogas och el, samt tjänster relaterade till utsläpp och riskhantering.

Vår strategi bygger på att erbjuda våra kunder en energiplattform med kompletta värdekedjor inom biogas, naturgas och förnybar energi. Inom en snar framtid kommer vi att övergå mer till förnybar gas och elektricitet i vår verksamhet.  

7 TWh förnybar gas fram till 2027

Vårt strategiska mål är att lansera sju terawattimmar (TWh) förnybar gas per år på marknaden fram till 2027. Vi kommer att uppnå målet genom att både öka investeringarna i vår egen biogasproduktion och köpa in förnybar gas från pålitliga partner. När vi når detta mål kommer vi att ha uppnått en kumulativ koldioxidbesparing på 1,8 miljoner ton för våra kunder. 

Flytande naturgas är fortfarande ett viktigt steg mot att minska utsläppen inom sjöfarts- och landtransportsektorn inom den nära framtiden. Ett ständigt ökande intresse för flytande biogas, LBG, är en stark indikation på att ytterligare utfasning av fossila bränslen är möjlig.

Vi utvecklar kontinuerligt vår kompetens och vårt erbjudande på marknaden för förnybar el för att få en ännu starkare konkurrensfördel. Investeringar i att utveckla vår personals kompetens och välbefinnande är högsta prioritet för att genomföra vår strategi, liksom att kontinuerligt förbättra processer och fatta datadrivna beslut. 

Vår plattform stöds av tre fokusområden

Biogas som ett lokalt producerat och förnybart bränsle 

Vi är den största biogasleverantören i Norden. Som ett förnybart och lokalt producerat bränsle är biogas ett sätt att minska koldioxidutsläppen inom segment som sjöfart och tunga transporter, där det ännu inte finns några andra effektiva metoder. Vi fokuserar på att öka vår produktion av biogas och våra inköp för att få ut mer hållbart bränsle på marknaden. Vårt mål är att vara den ledande biogasleverantören på alla våra kärnmarknader. 

Naturgas - en väg till koldioxidneutrala bränslen 

Naturgas och dess flytande form LNG är ett bränsle med låga utsläpp som redan finns tillgängligt och är en väg till förnybar biogas och andra metanbaserade energiinnovationer. Naturgasinfrastrukturen möjliggör en sömlös övergång till koldioxidneutrala alternativ för våra kunder. 

Elektrifiering driver vår kraftutbyggnad 

Behovet av förnybar energi och trenden mot elektrifiering driver vår kraftutbyggnad. Vi kommer att fokusera starkt på vår förmåga att leverera ren el till våra kunder och samtidigt hantera deras energiportfölj samt deras fysiska förbrukning och balans. I kombination med vår elförsäljning har vi ett heltäckande erbjudande på energimarknaden.

”Energimarknaden förändras snabbare och mer drastiskt än någonsin tidigare. På Gasum har vi en unik position för att hjälpa våra kunder i deras övergång till en koldioxidfri framtid.”

Mika Wiljanen, CEO