Birdview on ship at sea

LNG - ett konkurrenskraftigt alternativ som marint bränsle

Det finns en växande efterfrågan på alternativa marina bränslen för att minska sjöfartens miljöpåverkan. Sjöfarten står för upp till 3 procent av världens totala koldioxidutsläpp och 10–15 procent av de globala utsläppen av svaveloxider (SOx) och kväveoxider (NOx). Samtidigt transporteras 90 procent av allt globalt gods till sjöss.

Därmed står sjöfartsindustrin inför ett ökat tryck att övergå till bränslen med låga utsläpp. IMO och EU har satt upp mål för att minska utsläppen av växthusgaser men även kunderna kräver mer hållbara transporter för att uppnå sina utsläppsminskningsmål.  

LNG och förnybar flytande gas för fartyg 

Som svar på de allt strängare utsläppsbestämmelserna och kundernas utsläppsmål investerar fartygsägarna i nya fartyg med motorer som kan drivas med alternativa bränslen.  Flytande naturgas (LNG) som fartygsbränsle är för närvarande det enda sättet att effektivt minska utsläppen från sjöfarten och det har använts som bränsle inom sjöfarten i årtionden. De flesta av de nya LNG-fartygen har dubbla bränslesystem, vilket innebär att de kan använda både LNG och konventionellt bränsle eller elektricitet. 


Med ett LNG-drivet fartyg kan rederierna enkelt övergå till förnybar flytande biogas (LBG) eller syntetisk LNG utan att göra ändringar eller installationer, vilket ytterligare minskar utsläppen. 

Vad vi levererar

  • Pålitlig och erfaren leverantör av LNG och LBG för fartyg
    • Mer än 1 000 framgångsrika och säkra bunkringsoperationer i Norden och ARA-regionen
  • Stark närvaro i Östersjö- och ARA-regionen
  • Flexibla leveranslösningar och bunkringstjänster
    • Bunkrings- och matarfartyg för bunkring från fartyg till fartyg
    • Bunkringsfordon för bunkring från lastbil till fartyg
  • Framtidssäkrade lösningar: LNG och förnybar metan (LBG/bio-LNG, e-LNG) som marint bränsle 

Fördelar med LNG som marint bränsle 

Med flytande naturgas, LNG, kan rederier operera fritt i svavelkontrollområden (SECA). En övergång till LNG innebär att utsläppen av svaveldioxid (SOx) och partiklar elimineras helt, och att kväveoxidutsläppen (NOx) minskar med upp till 85 procent. LNG minskar även koldioxidutsläppen med minst 20 procent. Med LNG som marint bränsle kan sjöfartsindustrin minska utsläppen redan idag.

Som fartygsbränsle är LNG utbytbart mot förnybar LBG (flytande biogas, även kallad bio-LNG), som ger upp till 90 procent mindre koldioxidutsläpp än konventionellt bränsle. I framtiden kommer det att finnas förnybar syntetisk LNG (e-LNG) som är kemiskt identisk med LNG och LBG. Potentialen för förnybar LBG och e-LNG är betydande. Enbart de nordiska länderna skulle kunna producera över 400 TWh av dessa förnybara bränslen, en mängd som nästan motsvarar den totala energi som för närvarande används för att tanka fartyg inom EU. 

Det finns utmärkt tillgång till flytande gas och en välutvecklad infrastruktur för distribution av bränslet. Eftersom både LNG och LBG består av metan kan företagen byta till, byta mellan eller blanda bränslena. Med flytande gas som bränsle är du framtidssäkrad. 

Läs mer på engelska

Bunkering LNG

Services for shipping companies

Maritime regulations

EU ETS for maritime

LNG logistics contact details

 

Kontakta oss för mer information om flytande gas som marint bränsle

Kamrul Haque

Junior Sales Manager, Maritime Europe

tel. +46 73 511 59 73

kamrul.haque@gasum.com

Nina-Kathrin Russman

Sales Manager, Maritime Europe

tel. +491 724 142 617

nina-kathrin.russmann@gasum.com