Gasumin toimitusketju palvelee pohjoismaisia LNG-markkinoita

Gasumilla on täysimittainen LNG-arvoketju, jolla yhtiö palvelee pohjoismaisia markkinoita. Yhtiö haluaa varmistaa vakaat energiatoimitukset teollisuudelle, merenkululle ja kuljetusyrityksille. Gasumin nesteytetyn maakaasun (LNG) loppukäyttäjiä palvelevaan arvoketjuun kuuluu useita eurooppalaisia LNG:n hankintakumppaneita.

Gasum toimittaa LNG:tä asiakkailleen eri puolilla Eurooppa toimivilta hankintakumppaneilta sekä Norjan Risavikassa sijaitsevalta nesteytyslaitokselta. Risavikasta LNG kuljetetaan aikarahdatuilla aluksilla Gasumin paikallisiin terminaaleihin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Terminaaleista LNG kulkee rekoilla teollisuuden käyttökohteissa sijaitseviin asiakkaiden terminaaleihin tai siirretään kaasumuodossa kaasuputkiverkoston ulottuvilla toimiville teollisuusasiakkaille.

Merenkulun asiakkaillemme toimitamme LNG:tä rekasta laivaan, terminaalista laivaan tai bunkraamalla laivasta laivaan. 

Pitkä toimitussopimus Norjan Risavikassa sijaitsevan nesteytyslaitoksen kanssa

Gasumilla on North Sea Midstream Partners (NSMP) -yhtiön kanssa pitkä sopimus, joka takaa nesteytetyn maakaasun (LNG) ja biokaasun (LBG) toimitukset Gasumin asiakkaille Risavikan nesteytyslaitokselta.

Lähellä Stavangeria sijaitsevan laitoksen vuotuinen LNG-tuotantokapasiteetti on noin 300 000 tonnia. Laitoksen yhteydessä toimii myös merenkulun asiakkaita palveleva LNG:n bunkrausyksikkö. Maakaasu siirretään LNG-laitokselle meriputkea pitkin Kårstøn jalostuslaitokselta. Lounais-Norjassa sijaitseva Kårstø on keskeinen etappi kaasun, kondensaatin ja kevytöljyn kuljetus- ja jalostusketjussa, joka alkaa Norjan mannerjalustalla sijaitsevilta kentiltä. 

Risavikan LNG-tuotantolaitoksessa kaasu ensin puhdistetaan poistamalla siitä hiilidioksidi ja vesi. Sitten kaasu syötetään laitoksen jäähdytysputkistoon, joka toimii samalla periaatteella kuin pakastin. Maakaasu jäähdytetään prosessissa noin 163 pakkasasteeseen, jolloin se nesteytyy.

Nesteytetty maakaasu varastoidaan normaalissa ilmanpaineessa suuressa erikoisvalmisteisessa kaksoisvaippasäiliössä, johon mahtuu noin 28 000 kuutiometriä LNG:tä. Varastosäiliöstä LNG lastataan laivoihin tai rekkoihin kuljetettavaksi asiakkaille.

Gasum hankkii LNG:tä myös useilta muilta eurooppalaisilta kumppaneilta ja toimittaa sitä asiakkailleen myös luoteisessa Euroopassa sijaitsevien terminaalien kautta.

Coral Energy LNG carrier
Kuva: LNG-tankkeri Coral Energy on maailman ensimmäinen kaksoispolttoainemoottoreilla varustettu LNG-alus, jonka jääluokitus on 1A.

Irti hiilestä 

LNG:n katsotaan olevan kaikkein käyttökelpoisin vaihtoehtoinen polttoaine, jolla voidaan vähentää teollisuuden, merenkulun ja tieliikenteen päästöjä. Esimerkiksi meriliikenne aiheuttaa kolme prosenttia maailman kasvihuonekaasujen, mm. hiilidioksidin, päästöistä.

Hiilidioksidipäästöt aiheuttavat ilmaston lämpenemistä ja sään ääri-ilmiöiden voimistumista. LNG soveltuu polttoaineena ja energialähteenä samoihin käyttökohteisiin uusiutuvan nesteytetyn biokaasun (LBG) kanssa, koska ne ovat kumpikin koostumukseltaan pääasiassa metaania. Siksi niitä voidaan myös sekoittaa keskenään. Sekä LNG:n että LBG:n käyttö on konkreettinen askel, joka vie meitä lähemmäksi tulevaisuuden vähähiilistä yhteiskuntaa.

Gasum pystyy toimittamaan LNG:tä suoraan teollisuusasiakkaille kaikkialla Pohjoismaissa sekä varastoimaan sitä paikallisiin terminaaleihin, joista LNG sitten toimitetaan asiakkaille joko maanteitse rekoilla tai kaasumuodossa paikallisen kaasuputkiverkoston kautta.

“Olemme Pohjoismaiden johtava LNG:n ja LBG:n toimittaja ja haluamme tarjota osaamistamme kaikille meriliikenteen, kuljetusalan ja teollisuuden toimijoille, jotka etsivät ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Pyrimme kasvuun ratkaisemalla asiakkaittemme ongelmia ja tavoitteenamme onkin laajentaa toimintaamme myös Manner-Euroopan pohjoisosiin”, kertoo Gasumin Portfolio Management ja Trading ‑liiketoiminta-alueen johtaja Anders Malm.

Gasum tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja, jotka palvelevat asiakkaiden koko arvoketjua. Valikoimaan kuuluvat niin logistiikkaratkaisut, joilla yhtiö toimittaa polttoainetta raskaan liikenteen ja merenkulun käyttöön, kuin puhtaammat energiaratkaisut teollisuudelle.