Vi betjänar den nordiska LNG-marknaden genom vår leveranskedja

Gasum har en komplett värdekedja inom LNG för att betjäna de nordiska marknaderna. Företaget vill säkra stabila energileveranser till industri, sjöfart och transportföretag. Gasums värdekedja för slutanvändare av flytande naturgas (LNG) omfattar flera europeiska samarbetspartner för anskaffning av LNG.

Gasum levererar LNG till alla kunder som köpts in från olika samarbetspartner i Europa och från förvätskningsanläggningen i Risavika i Norge. Från produktionen i Risavika levereras den flytande naturgasen (LNG) med fartyg till Gasums terminaler i Norge, Sverige och Finland. Från dessa terminaler levereras LNG med lastbil till industrianläggningar med kundterminaler eller i form av naturgas via lokala gasnät till industrikunder i närområdet.

När de gäller sjöfartskunderna har Gasum möjlighet att leverera LNG från lastbil till fartyg, från terminal till fartyg eller genom bunkring från fartyg till fartyg. 

Långtidsavtal med kondenseringsanläggningen i Risavika

Gasum har ett långsiktigt avtal med North Sea Midstream Partners för att säkra leveranser av LNG och flytande biogas (LBG) till sina kunder från kondenseringsanläggningen i Risavika.

Kondenseringsanläggningen för flytande naturgas (LNG) i Risavika, nära Stavanger i Norge, har en produktionskapacitet på 300 000 ton LNG/år. I anslutning till anläggningen finns också en LNG-bunkringsanläggning för sjöfartskunder. 

Naturgasen förs till LNG-anläggningen via ett system med undervattensrörledningar från bearbetningsanläggningen i Kårstø. Bearbetningsanläggningen i Kårstø i norra Rogaland spelar en viktig roll för transporten och bearbetningen av gas och kondensat/lättolja från betydande platser på den norska kontinentalsockeln. 

På LNG-produktionsanläggningen i Risavika passerar gasen först genom en reningsprocess där koldioxid och vatten avskiljs. Därefter leds gasen i rörledningar genom anläggningen, som i princip fungerar på samma sätt som en frys. Här kyls naturgasen ner till cirka -163 °C och övergår till flytande form.

Den flytande naturgasen lagras med lufttryck i en stor, hermetiskt försluten tank som är konstruerad för upp till 28 000 m3 LNG. Från lagringstanken lastas LNG ombord på fartyg eller lastbilar för transport till kunderna.

Gasum köper också LNG från flera andra europeiska källor och levererar LNG via terminaler i nordvästra Europa.

Coral energy LNG carrier
Bild: LNG-fartyget Coral Energy är världens första direktdrivna LNG-fartyg som drivs med dubbla bränslen med isklass 1A.

Minska koldioxidutsläppen – vägen framåt 

LNG är erkänt som det mest lönsamma alternativa bränslet för att minska utsläppen inom industri, sjöfart och vägtransporter. Sjöfarten genererar exempelvis tre procent av världens totala utsläpp av växthusgaser, såsom koldioxid.

Koldioxidutsläppen bidrar till global uppvärmning och extrema väderförhållanden. Som bränsle eller energikälla är LNG utbytbart mot den förnybara energikällan LBG (flytande biogas), eftersom båda huvudsakligen består av metan. Det innebär att de två gaserna kan blandas. Att använda både LNG och LBG är en av de konkreta åtgärder som kommer att leda oss mot ett framtida samhälle med låga koldioxidutsläpp.

Gasum kan transportera LNG direkt till industriella kunder i Norden och till lokala terminaler för lagring av LNG innan de transporteras vidare på land med lastbilar eller i form av naturgas i lokala rörledningsnät.

”Vi är den ledande leverantören av LNG och LBG i Norden och vill erbjuda vår expertis till alla aktörer inom sjöfart, transport och industri som överväger att övergå till mer renare lösningar. Vårt mål är att växa genom att lösa våra kunders problem och på så sätt även expandera till det kontinentala Nordeuropa”, sammanfattar Anders Malm, SVP, Portfolio Management and Trading på Gasum.

Gasum har skräddarsydda lösningar för att betjäna kundens hela värdekedja. Det kan handla om logistiklösningar genom att tillhandahålla bränsle för tunga transporter och sjöfart, men även om renare energilösningar för industriella aktörer.