Suunnittelua, toteutusta ja toimivuuden toteamista

Joonas Juuran kymmenvuotinen ura biokaasulaitoksilla on vienyt hänet koulunpenkiltä kesätöihin ja yrityskaupan myötä laitosryhmäpäälliköksi.

Toimin Gasumilla kolmen biokaasulaitoksen esimiehenä ja Vantaalla sijaitsevan siirtokuormausaseman päällikkönä. Työnkuvaani kuuluu muun muassa laitosten käyttöasteen kehittäminen ja laitosturvallisuuden suunnittelu yhdessä tiimin kanssa. Esimiestehtävät, projektinhallinta ja mahdollisuus suunnitella omaa työtä pitävät toimenkuvani monipuolisena. 

Minua motivoi erityisesti se, että saan tehdä täysin koulutustani vastaavaa työtä. Olen opiskellut Hämeen ammattikorkeakoulussa ympäristöbiotekniikkaa, jossa koulutuksen pääpaino oli biokaasupuolessa. Opinnot tarjosivat minulle paljon työkaluja, joita hyödynnän työssäni tänäkin päivänä.

Uuden oppiminen ei ole päättynyt koulunpenkille, sillä Gasumin järjestämät koulutukset ja esimieheni tuki ovat auttaneet oman ammattitaidon vahvistamisessa. Voin myös aina turvautua Suomen kolmeen muuhun laitosryhmäpäällikköön. Tapaamme viikoittain, jolloin käymme läpi päivän polttavia aiheita ja vaihdamme kuulumisia yhdessä esimiehemme kanssa.

Päädyin Gasumille yrityskaupan yhteydessä, jolloin minusta tuli laitosryhmäpäällikkö. Tämä oli osa yrityskaupan yhteydessä tehtyä organisaatiomuutosta, jossa Suomen biokaasulaitokset jaettiin laitosryhmiin. Tänä aikana työnkuvani on pysynyt samana, vain laitokset ovat vaihtuneet.

Monelle tulee yllätyksenä, että Gasumin liiketoimintaan kuuluu paljon muutakin esimerkiksi kiertotalouteen liittyvät asiat kuin vaan maakaasu. Onneksi tietoisuus biokaasun mahdollisuuksista kasvaa kohisten, ja esimerkiksi biokaasuautoja näkyy liikenteessä yhä enemmän. Mitä useampi henkilöauto tai logistiikkatoimija valitsee tankkiin täysin uusiutuvaa polttoainetta, sitä suurempi positiivinen vaikutus sillä on ympäristöllemme.

Tehtävä: Laitosryhmäpäällikkö, Gasum
Koulutus: Ympäristöbiotekniikan insinööri