Kuorma- ja reittisuunnittelu sekä muut keinot logistiikan päästöjen vähentämiseen kustannustehokkaasti

Raskaan liikenteen päästövähennystavoitteet ovat kunnianhimoiset. Tullaanko niihin pääsemään? Mitkä ovat oikeat keinot leikata logistiikan kasvihuonekaasupäästöjä? Onko niihin varaa? LUT-yliopiston väitöskirjatutkija Oskari Lähdeaho on tutkinut logistiikan päästöjä. Mitkä ovat Lähdeahon mukaan parhaat tavat saada logistiikan hiilijalanjälki kuriin? Mikä avuksi, kun hinnasta on pakko välittää?

Päästöjä vähennettävä monella tavalla

Tuntuviin päästöleikkauksiin pääsemiseen ei ole yhtä oikeaa keinoa, vaan myös logistiikassa monet eri tavat ovat tarpeen. Arkipäiväisessä keskustelussa esimerkiksi sähköautoista puhutaan paljon, mutta raskaassa liikenteessä ne eivät ole vielä eivätkä välttämättä lähitulevaisuudessakaan sopiva ratkaisu. Silloin niksit päästöjen vähentämiseen on haettava muista käyttövoimista.

LUT-yliopiston väitöskirjatutkija Oskari Lähdeaho kertoo, että kuljetusyritykset seuraavat puhtaamman liikenteen kehitystä ja monet ovat ”sormi liipasimella” esimerkiksi uusien polttoaineiden suhteen. Hiljattain voimaan tuli kaasuajoneuvojen hankintatukilaki, ja se on saanut monet logistiikkayritykset ottamaan seuraavan ison askeleen ja hankkimaan kaasukäyttöistä kalustoa.

Yritysten on kuitenkin vaikea perustella investointia uuteen, monesti kalliimpaan kalustoon. Koska kuluttajat ovat hyvin hintatietoisia, myös logistiikan tilaajayritykset toivovat kustannustehokkaita kuljetusratkaisuja. Samoin tankkaus- ja latausverkoston kehittymättömyys ja tekniikan kypsymättömyys ovat jarruttaneet muutosta. Tänä päivänä kaasu on toimiva vaihtoehto yhä useammalle yritykselle tankkausasemien määrän kasvaessa. Hiilijalanjälkeä on pienennettävä polttoainevalintojen lisäksi myös operatiivisesta toiminnasta käsin. Siten myös kustannukset pysyvät kurissa.

Lähdeahon mukaan myöskään tutkimuksessa ei pitäisi keskittyä vain yhden keinon kehittämiseen.

”Sähköautoilusta ei pidä innostua niin, että sen kustannuksella esimerkiksi kaasu- tai vetykäyttöisen logistiikan kehitys ja käyttö unohtuisivat”, hän muistuttaa.

Dieselistä Lähdeaho ei usko liikenteen pääsevän kokonaan eroon ainakaan seuraavien vuosikymmenten aikana, vaan siirtymä puhtaampaan kuljetukseen tulee olemaan vähittäinen.

Yksi keino on tehostaa operatiivista toimintaa

Emme ole vielä tottuneet ajattelemaan, että ympäristöystävällisyys voisi tarkoittaa myös operatiivista tai taloudellista tehokkuutta. Viimein ollaan kuitenkin menossa siihen suuntaan, että kestäviä ja vähäpäästöisiä logistiikkapalveluita voi ostaa joutumatta tinkimään hinnasta.

Yle julkaisi jonkin aikaa sitten artikkelin, jossa kerrotaan Lähdeahon tutkimuksen keskeisestä havainnosta: logistiikan päästöjä voidaan nopeimmin leikata kehittämällä kuorma- ja reittisuunnittelua.

Lue lisää: Tutkija löysi yksinkertaiselta kuulostavan keinon vähentää raskaan liikenteen päästöjä: "Todella huikeita mahdollisuuksia"

Lähdeaho kertoo, että tavaraliikenteessä on harmillisen tavallista, että jopa puolet matkoista tehdään tyhjillä kuormilla. Kun esimerkiksi toimituksia viedään asiakkaille, asiakkailta ei yleensä tule mitään kyytiin paluumatkalle. Runkoliikenteessä kuljetetaan vähemmän ilmaa, mutta reittien optimoinnissa ja taloudellisessa ajamisessa on kehittämistä. Reittioptimointi näkyy myös ajetuissa kilometreissä, kulutetuissa polttoainemäärissä ja luonnollisesti aiheutuneissa päästöissä.

Lähdeaho peräänkuuluttaa, että vähäpäästöisten käyttövoimien lisäksi päästöjä tulee vähentää myös toimintaa tehostamalla.

”Vaihtoehtoinen polttoaine ei tee autuaaksi, jos toiminta ei ole tehokasta”, Lähdeaho kiteyttää – esimerkiksi maa- ja biokaasun kaltaiset vähäpäästöiset polttoaineet ovat tarpeellisia, mutta niiden käyttöönoton lisäksi yritysten ehdottomasti kannattaa kiinnittää huomiota myös operatiiviseen toimintaan.

Lue lisää: Lataa opas vähäpäästöiseen logistiikkaan

Kuva oppaasta: Opas vähäpääsöiseen logistiikkaaan

Logistiikka-alalle lisää yhteistyötä

Lähdeaho näkee, että 10 vuoden päästä logistiikka-ala näyttää erilaiselta. Polttoaineiden valikoima, tarjonta ja suosio kasvavat. Ympäristöystävällistä kuljetusta tuetaan ja tilaajayritykset suosivat vastuullisia logistiikkayrityksiä. Logistiikan päästövähennyksiä tarkastellaan isommassa kuvassa, ja kuorma- ja reittioptimointi auttavat vähentämään kustannuksia ja päästöjä. Kun esimerkiksi digitalisaatiota aletaan hyödyntää nykyistä enemmän kaikessa tässä, myös työaikaa tulee säästymään.

Ympäristöystävällisyys ei tule olemaan enää vain omista resursseista kiinni, kun kuljetusyritykset tekevät entistä enemmän yhteistyötä.

Muutos nytkähtää liikkeelle Lähdeahon mukaan isoista yrityksistä, ja laajenee sieltä pienempiin yrityksiin. Lähdeaho näkee myös, että tulevaisuudessa pienetkin kuljetusyritykset voivat tarvittaessa hyödyntää ulkopuolisia kuorma- ja reittisuunnittelun palveluita.

Keskustellaanko teidän päästötavoitteistanne?

Logistiikan päästöjä halutaan leikata jo nyt aktiivisesti. Siihen on monia keinoja, ja tärkeintä on, että vähennyksiä tehdään ja yritykset tarttuvat itselleen sopivimpiin tapoihin pienentää hiilijalanjälkeä. Kustannuksien nousu ei enää hidasta niitä, jotka haluavat toimia vastuullisemmin ja vähäpäästöisemmin.

Haluatteko keskustella siitä, kuinka te voisitte vähentää logistiikan päästöjä? Mikä vaikutus esimerkiksi dieselin vaihtamisella kaasuun on päästöihin, ja kuinka kaasun tankkausverkosto sopii reittisuunnitelmienne kehittämiseen? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.