Tuulivoimaloita metsässä kesällä

Alkuperätakuut yrityksen kestävän toiminnan takeina – Ilman alkuperätakuita vihreä sähkö on vain pelkkää sähköä

Alkuperätakuut kertovat missä, milloin ja miten kyseinen vihreä sähkö on tuotettu. Niiden hankkiminen ei ole pakollista, mutta ne ovat yrityksen ainoa tapa todistaa, että se käyttää vihreää energiaa. Gasum auttaa asiakkaitaan hankkimaan niiden ilmastotavoitteita vastaavat ja ympäristöviestiä vahvistavat alkuperätakuut.

Kestävän energian kysyntä kasvaa, kun yritykset pyrkivät ilmastotavoitteisiinsa. Ei kuitenkaan riitä, että yritys kertoo käyttävänsä vihreää sähköä – se on myös pystyttävä todistamaan. Tähän tarvitaan alkuperätakuita.

Alkuperätakuut ovat sertifikaatteja, jotka varmentavat, että yrityksen hankkima sähkö on vihreää. Alkuperätakuu kertoo missä, milloin ja miten energia on tuotettu. Alkuperätakuu peruutetaan heti ostamisen jälkeen eikä samaa alkuperätakuuta siten enää voi ostaa uudelleen. Tämä takaa sen, että käytetyn vihreän energia määrä vastaa tuotettua määrää.

“Sähköverkossa kaikki sinne syötetty energia sekoittuu keskenään. Siksi ei ole käytännössä mahdollista tietää, onko sähköverkosta juuri omaan käyttöön tuleva sähkö vihreää vai ei. Alkuperätakuut kuitenkin varmentavat, että yritys on ostanut tietyn määrän vihreää sähköä ja vastaava määrä sähköä on tuotettu alkuperätakuun osoittamalla tavalla”, Gasumin salkunhoitaja Mervi Leskinen kertoo.

Gasum auttaa yrityksiä navigoimaan markkinoilla

Alkuperätakuujärjestelmää säädellään tiukasti sekä kansallisen että EU-lainsäädännön perusteella. Asiaa koskeva nykyinen EU-direktiivi astui voimaan vuonna 2018, ja siihen pohjautuvaa kansallista lainsäädäntöä uudistetaan parhaillaan. Alkuperätakuille ei kuitenkaan ole olemassa pörssiä, joten yritykset käyttävät niiden hankinnassa useimmiten apuna Gasumin kaltaisia asiantuntijoita.

“Pörssin puuttuessa erilaisille alkuperätakuille ei ole tiettyä hintaa. Moni yritys kaipaa siksi apua alkuperätakuiden hankintaan. Toiminta-ajatuksemme Gasumilla on pysyä asiakkaidemme puolesta ajan tasalla kokonaistilanteesta sekä etsiä asiakkaille parhaiten sopivat alkuperätakuut ja parhaat tavat hankkia ne”, sanoo Gasumin teollisuusasiakkaista vastaava myyntipäällikkö Tommy Sundin.

Gasumilla on pitkä kokemus alkuperätakuiden kaupasta sekä energian tuottajien että käyttäjien kanssa. Gasumin asiantuntijoiden alkuperätakuisiin liittyvä tuoteosaaminen ja vastapuoliverkosto on laaja.

Alkuperätakuut eivät ole pakollisia mutta ne ovat silti tärkeitä

Alkuperätakuiden hankkiminen ei ole pakollista, mutta vihreään sähköön vaihtaminen kannattaa silti pystyä todistamaan. Yritys ei voi ilman alkuperätakuita todennetusti väittää käyttävänsä vihreää sähköä.

Suhdetoiminta- ja markkinointinäkökulmien lisäksi kestävyys on tärkeää Gasumin asiakkaille myös sijoittajien ja ympäristövastuullisen pääoman kannalta. Yritysten ratkaisuihin vaikuttavat myös niiden omien asiakkaiden ilmastotavoitteet, jotka edellyttävät esimerkiksi sitä, että tietyn osuuden niiden kumppanien käyttämästä sähköstä tulee olla vihreää.

“Jokaisen yrityksen on nykyisin pohdittava, kuinka sen toiminnasta saadaan vähähiilistä tai hiilineutraalia. Alkuperätakuut ovat helppo ja luotettava tapa saavuttaa tämä päämäärä. Gasumin asiakkaat eivät tarvitse omaa osaamista alkuperätakuiden kaupassa. Kaikki tarvittava osaaminen löytyy meiltä, ja kykenemme neuvomaan asiakkaitamme esimerkiksi siinä, mikä energialähde vastaa parhaiten niiden tarpeita ja tukee sitä viestiä, jonka ne haluavat välittää omille asiakkailleen, sidosryhmilleen ja suurelle yleisölle”, sanoo Mervi Leskinen.