Wind power turbines in forest during summer

Ursprungsgarantier säkrar företagets hållbarhet – utan dem är grön el bara el

Ursprungsgarantier anger var, när och hur den gröna elen har producerats. De är inte obligatoriska, men det är det enda sättet för ett företag att bevisa att de använder grön energi. Gasum hjälper sina kunder att skaffa lämpliga ursprungsgarantier som passar deras klimatmål och som ger det budskap de vill förmedla.

Efterfrågan på hållbar energi ökar i takt med att företagen strävar efter att uppnå sina klimatmål. Det räcker dock inte att ett företag uppger att det använder grön el, utan de måste kunna bevisa det. Det är här som ursprungsgarantier kommer in i bilden.

Ursprungsgarantier är certifikat som garanterar att den el som ett företag har köpt är grön. En ursprungsgaranti anger var, när och hur energin har producerats. När den specifika ursprungsgarantin väl har köpts är den annullerad och kan inte köpas igen. Det garanterar att den mängd grön el som förbrukas är lika stor som den mängd som produceras.

”När elen matas in i elnätet blandas den. Det innebär att det i praktiken inte går att specificera om man använder grön el eller inte. Ursprungsgarantier bekräftar att företaget har köpt grön el och att den gröna elen har producerats på rätt sätt”, förklarar Portfolio Manager Mervi Leskinen från Gasum.

Gasum hjälper företag att navigera på marknaden

För att se till att ursprungsgarantierna används på rätt sätt regleras de av strikt lagstiftning på både nationell nivå och EU-nivå. Det nuvarande EU-direktivet trädde i kraft 2018 och de nationella lagstiftningarna som bygger på direktivet är redan på gång. Det finns dock ingen börs för ursprungsgarantier, vilket är anledningen till att företagen vanligtvis använder sig av rådgivare som Gasum för att köpa dem.

”Avsaknaden av börs innebär att det inte finns något fast pris för olika typer av ursprungsgarantier. Därför behöver många företag hjälp med att köpa dem. Gasums mission är att hålla sig informerade om den övergripande situationen för våra kunders räkning och att hitta de lämpligaste ursprungsgarantierna och de bästa sätten att förvärva dem”, säger Tommy Sundin, Sales Manager på Gasum.

Gasum har lång erfarenhet av att handla med ursprungsgarantier både med energiproducenterna och med de kunder som förbrukar energin. Deras rådgivare har breda kunskaper om olika produkter och ett nätverk av motparter inom ursprungsgarantier.

Ursprungsgarantier är inte obligatoriska, men ett måste

Ursprungsgarantier är inte obligatoriska, men det är ingen idé att ett företag blir grönt om det inte kan bevisa att det är det. Utan ursprungsgarantier kan ett företag inte på ett verifierbart sätt hävda att det använder grön el.

Förutom PR och marknadsföring är hållbarhet viktigt för Gasums kunder även när det gäller investerare och grönt kapital. Företagen påverkas också av sina kunders klimatmål, som till exempel kräver att en viss andel av deras samarbetspartners elanvändning ska vara grön.

”För närvarande måste alla företag fundera på hur de kan bli koldioxidsnåla eller koldioxidneutrala. Ursprungsgarantier är ett enkelt och pålitligt sätt att uppnå detta mål. Våra kunder behöver inte ha djupgående kunskaper om handel med ursprungsgarantier. Vi har det för deras räkning, och vi kan exempelvis ge dem råd om vilken energikälla som passar deras behov och det budskap de vill förmedla till sina kunder, intressenter och allmänheten”, säger Mervi Leskinen.