Gasum on asiantunteva kumppani päästökauppamarkkinoilla

Kansainvälisten ilmastotavoitteiden tiukentuessa yhä useammat yritykset osallistuvat Euroopan unionin päästökauppamarkkinoille. Järjestelmä perustuu kokonaispäästöille asetettavaan enimmäismäärään ja päästöoikeuksilla käytävään kauppaan. Energiamarkkinoiden asiantuntijana Gasum auttaa yrityksiä ymmärtämään päästökauppajärjestelmää ja toimimaan siinä kustannustehokkaasti.

Päästökauppa on kustannustehokas tapa vähentää yritysten kasvihuonekaasupäästöjä, mutta se myös velvoittaa päästöjä tuottavia laitoksia hankkimaan päästökauppajärjestelmän mukaisia päästöoikeuksia.

EU:n päästökauppajärjestelmä (ETS) on maailman suurin hiilimarkkina. Se toimii niin sanotulla cap-and-trade-periaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että EU asettaa vuosittain kokonaispäästöille enimmäismäärän ja päästöjä tuottavien yritysten on hankittava päästöoikeuksia tuottamiensa päästöjen kattamiseksi. Kokonaispäästöjen vähentämiseksi enimmäismäärä asetetaan joka vuosi hieman edellistä pienemmäksi.

Päästökauppa vaatii asiantuntemusta

Päästökauppajärjestelmän tavoitteena on tehdä päästöjen vähentämisestä yrityksille edullisempaa kuin päästöoikeuksien hankkiminen. Tämä tekee koko päästökauppajärjestelmästä lopulta tarpeettoman.

Muutos ei kuitenkaan tapahdu nopeasti, sillä yrityksille ei ole tarjolla päästökauppaa vastaavia kannustimia päästöjen vähentämiselle ja ilmastotavoitteiden saavuttamiselle.

Päästöoikeuksien markkinahintaa ohjaa kysynnän ja tarjonnan tasapaino. Lisäksi päästökauppajärjestelmä on altis poliittisen tilanteen aiheuttamille muutoksille ja epävakaudelle. Päästökauppaan osallistuminen vaatiikin asiantuntemusta ja resursseja seurata markkinoita ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Gasumin kaltaiset päästökauppaan erikoistuneet organisaatiot voivat auttaa tässä yrityksiä ja tarjota myös pääsyn päästökauppajärjestelmän jälkimarkkinoille.

”Päästökaupan ulkoistaminen on yrityksille järkevää ja kustannustehokasta. Päästökauppaan perehtyneet asiantuntijamme seuraavat asiakkaidemme markkinoita ja tietävät, milloin on paras aika käydä kauppaa. Näin asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa”, kuvailee Gasumin energiamarkkinapalveluiden myynti- ja kehityspäällikkö Tommy Sundin.

Gasum auttaa päästökaupassa ja päästöjen vähentämisessä

Gasumin etuna on, että se ei ole pelkkä päästökaupan toteuttajakumppani. Ajantasaisen markkinaymmärryksen lisäksi Gasum pystyy auttamaan asiakasyrityksiään vähentämään päästöjään esimerkiksi siirtymällä vähäpäästöisiin tuotteisiin, kuten biokaasuun. Täysin uusiutuvaa biokaasua voidaan käyttää polttoaineena ja energiantuotannossa.

”Tiimillämme on kymmenien vuosien kokemus päästökaupasta. Voimme räätälöidä asiakkaillemme heidän ja heidän toimialansa tarpeisiin sopivan ratkaisun. Asiakkaamme selvästi arvostavat tätä”, sanoo Gasumin salkunhallintapalveluiden Carbon Portfolio Specialist Laura Pokka.

Päästöjä voi kompensoida myös vapaaehtoisesti

Yritykset voivat käydä kauppaa päästöoikeuksilla myös velvoitepohjaisen päästökauppajärjestelmän ulkopuolella. Vapaaehtoisilla päästövähennyksillä (VER, voluntary emission reduction) voi esimerkiksi kompensoida Scope 3 -luokkaan kuuluvia, yrityksen tuotteiden elinkaaresta ja arvoketjusta johtuvia epäsuoria päästöjä. Asiantuntevan ja luotettavan kumppanin apu on erityisen tärkeää vapaaehtoisessa päästökaupassa, koska sitä ei säädellä vastaavalla tavalla kuin velvoitepohjaista päästökauppaa.

”Vapaaehtoiset päästövähennykset perustuvat siihen, että ilmastomme ja ilmakehämme on yhteinen.  Näin esimerkiksi Pohjoismaissa toimiva yritys voi vapaaehtoisesti kompensoida osan päästöistään ostamalla päästöoikeuksia, jotka tukevat tuulipuiston rakentamista Intiaan”, Laura Pokka kertoo.

Gasum välittää vain tunnettujen kansainvälisten standardien mukaisesti hyväksyttyjä päästövähennysyksiköitä. Gasumin välittämät vapaaehtoiset päästövähennykset tukevat pääasiassa kehittyvissä maissa tehtäviä päästöjen vähentämishankkeita.