Navigera marknaden för handel med utsläppsrätter med Gasum

EU:s marknad för handel med utsläppsrätter har både ett utsläppstak och kan säljas vidare. Marknaden är både politisk och volatil. När klimatmålen skärps behöver ännu fler företag handla med utsläppsrätter. Gasums energitjänster hjälper företag att navigera i EU ETS kostnadseffektivt och med expertkunskap.

Handel med utsläpp är ett kostnadseffektivt sätt att minska företags utsläpp av växthusgaser, men utsläppsrätter är också obligatoriska för europeiska företag som verkar inom vissa CO2-intensiva industrier.

EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS) är världens största koldioxidmarknad. Det fungerar som ett utsläppstak- och handelssystem. Varje år sätter EU ett tak för utsläppen och företag måste skaffa utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp. För att minska de totala utsläppen sätts taket något lägre varje år.

Handel med utsläppsrätter kräver expertis

Målet med hela systemet för handel med utsläppsrätter är att det på sikt ska bli obsolet genom att göra utsläppsminskningar billigare för företag än handel med utsläppsrätter. Detta kommer dock inte att ske inom en snar framtid. Många företag skulle inte få incitament att nå EU:s nuvarande och planerade klimatmål utan handel med utsläppsrätter.

Marknadspriset på utsläppskrediter dikteras av balansen mellan utbud och efterfrågan. EU ETS kan beskrivas som en politisk och volatil marknad. Handel på marknaden kräver expertis och resurser för att följa marknaden och faktorer som påverkar den. Därför använder företag vanligtvis organisationer specialiserade på handel med utsläppsrätter, som Gasum, för att hjälpa dem och för att ge dem tillgång till andrahandsmarknaden.

”Det är både kostnadseffektivt och strategiskt för företag att lägga ut sin utsläppshandel på entreprenad. Vi har dedikerade specialister som bevakar marknaden för våra kunder och vet när det är den bästa tiden att handla. Det gör att våra kunder kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet”, säger försäljnings- och utvecklingschef Tommy Sundin från Gasums Energitjänster.

Gasum kan både handla och minska företagets utsläpp

Fördelen med att välja Gasum är att det inte bara är en handelspartner. Utöver ett uppdaterat synsätt på marknad, har Gasum ett brett urval av sätt att minska företagets utsläpp. Det främsta är 100 % förnybar biogas som kan användas som bränsle och i energiproduktion.

”Vårt team har årtionden av erfarenhet av handel med utsläppsrätter. Vi kan skräddarsy en lösning åt våra kunder som passar deras och deras branschs behov. Det är mycket uppskattat av våra kunder”, säger Carbon Portfolio Specialist Laura Pokka från Gasum Portfolio Services.

VER är ett sätt att kompensera för utsläpp frivilligt

Medan handel med utsläppsrätter är obligatorisk kan företag också handla med sina utsläpp på den frivilliga marknaden i så kallade VERs (frivilliga utsläppsminskningar). VER är ett bekvämt sätt att kompensera till exempel scope 3-utsläpp. Eftersom VER inte är en del av någon lagstiftning eller förordning är det desto viktigare att ha en pålitlig partner när man förvärvar dem.

"VER är baserade på idén att vi alla delar en atmosfär. På så sätt kan till exempel ett företag som verkar i de nordiska länderna kompensera en del av sina utsläpp genom att köpa VER som stödjer byggandet av en vindkraftspark i Indien”, förklarar Laura Pokka.

Gasum mäklar endast utsläppsminskningsenheter som är godkända och övervakade i enlighet med välkända standarder. Vanligtvis stödjer VER-projekt utsläppsminskningsprojekt i utvecklingsländer.