Kaasuauton tankkaaminen on helppoa ja turvallista – muista kuitenkin aina irrottaa tankkauspistooli liittimestä ennen liikkeelle lähtöä

Yhä useampi suomalainen valitsee kulkuneuvokseen ympäristöystävällisen kaasuauton. Kaasuauton tankkaaminen on yhtä helppoa ja turvallista kuin bensiiniauton tankkaaminen tai sähköauton lataaminen. Yleisin tankkaajalle sattuva vahinko on kaasuletkun unohtuminen autoon kiinni liikkeelle lähdettäessä tankkauksen jälkeen. Näillä ohjeilla vähennät vahingon riskiä ja osaat toimia mahdollisen vahingon sattuessa.

Kaasuauton tankkaaminen on yksinkertaista ja nopeaa. Tankkaus kestää noin 3–5 minuuttia ja jokaisella Gasumin tankkausasemalla on kuvalliset ohjeet tankkauksen suorittamiseksi. Kaikki Gasumin ja muiden toimijoiden ylläpitämät tankkausasemat voi nähdä Gasumin tankkausasemakartasta tai Gasum Driver App -sovelluksesta. Myös tankkausohjeet sekä videot löytyvät kätevästi Gasum Driver App –sovelluksesta.

Tankkausasemilla tapahtuvat vahingot ovat harvinaisia. Yleisin vahinkotapahtuma on kaasuletkun unohtuminen autoon kiinni liikkeelle lähdettäessä tankkauksen jälkeen. Näin voi käydä, jos huolimaton tankkaaja ei muista irrottaa tankkauspistoolia autosta ennen liikkeelle lähtöä ja letku repeää irti tankkausmittarista. Vuoden 2022 aikana Gasumin asemilla on rekisteröity useita kymmeniä repeämistapauksia.

Letkun repeytymisestä ei koidu vaaraa kuljettajalle tai muille tankkaajille, mutta vahingon jälkeen tankkauspiste on jonkin aikaa pois käytöstä. Gasum lähettää vaurioituneen osan aina tarkastukseen laitteen valmistajalle. Korvaava osa pyritään saamaan asemalle mahdollisimman pian, mutta jos vahinkoja on tapahtunut poikkeuksellisen paljon, voi korvaavan osan saaminen pitkittyä. Tällöin korvaavan letkun saamisessa voi kestää jopa useita päiviä.

Tapauksista ilmoitetaan vakuutusyhtiölle

Gasum selvittää jokaisen vahinkotapauksen ja tekee vahinkoilmoituksen vahingon aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutuksen myöntäneeseen vakuutusyhtiöön.

Kaikilla tankkausasemilla on jatkuva videovalvonta, jonka avulla vaurion aiheuttanut kuljettaja saadaan yleensä selvitettyä. Asemilla on myös valvomon yhteystiedot, jotta tankkaaja voi välittömästi ilmoittaa vahingosta. Näin Gasum voi lähettää välittömästi huoltohenkilökunnan paikalle korjaamaan vahingot. Jos kuljettaja ei ilmoita vahingosta, voi huolto viivästyä ja tankkauspisteen käyttökatkos kestää kauemmin.  

Rikkoutuneen kaasuletkun vaihdosta ja korjauksesta aiheutuvat kustannukset nousevat tyypillisesti yli tuhanteen euroon. Tämänkin vuoksi olisi tärkeää pystyä vähentämään vahinkotapausten määrää.

Gasum selvittää ratkaisuja vahinkojen vähentämiseksi

Gasum on selvittänyt vahinkotapausten yleisimpiä syitä. Lähes aina kyse on siitä, että tankkaaja on tehnyt tankkauksen aikana jotakin muuta, kuten odottanut autossaan tai muuten poistunut tankkauspistoolin luota.

Toisin kuin bensiiniauton tankkauksessa, kaasutankkauspistooli kiinnitetään auton tankkiin liittimellä, mikä vapauttaa tankkaajan tekemään tankkauksen ajan muita asioita. Useat tankkaajat menevät varsinkin sadesäällä tankkauksen ajaksi autoon odottamaan tai käyttämään puhelintaan. Monet myös voivat jaloitella asemalla, siivota tai muuten huoltaa autoaan tankkauksen ajan. Tällöin ajatus voi harhautua ja kuljettaja voi unohtaa tankkauspistoolin kiinni autoon.   

Ehkäistäkseen vahinkoja Gasum on asentanut useille tankkausasemille merkkivalon huomauttamaan tankkauksen päättymisestä ja herättämään tankkaajan huomiota. Lisäksi Gasum selvittää muita ratkaisuja vahinkojen välttämiseksi. Joissakin maissa tankkaajan täytyy painaa koko tankkauksen ajan painiketta, jotta kaasun syöttö jatkuu keskeytyksettä. Tällöin riski tankkauspistoolin unohtamiselle käytännössä häviää. Vastaavasta toiminnallisuudesta on tullut toiveita myös osalta Gasumin asiakkaita.   

Vahingon sattuessa toimi näin

  • Ilmoita vahingosta heti Gasumin valvomoon. Jokaisella tankkausasemalla on 24/7 päivystävän valvomon puhelinnumero.

  • Anna valvomolle yhteystietosi. Valvomosta annetaan tarkemmat ohjeet jatkotoimenpiteistä. Saatuaan ilmoituksen Gasum lähettää välittömästi huoltohenkilökunnan paikalle.

  • Siirrä vaurioitunut letku pois tankkausalueelta, jotta kukaan ei ajaisi sen päälle.