Frameryn kaasurekka liikenteessä

Framery leikkasi varaston ja tehtaan välisen logistiikan päästöjä jopa 90 %

Äänieristettyjä työtiloja valmistava ja kehittävä Framery Oy on sitoutunut vastuullisuus- ja ilmastotavoitteisiinsa kaikilla rintamilla. Itse tuotteen kestävyyden ja kierrätettävyyden lisäksi Framery nostaa pöydälle myös toimintansa epäsuorat päästöt, kuten logistiikan.

Vuoden 2021 keväästä lähtien Frameryn komponentit ovat kulkeneet varaston ja tehtaan väliä Kaukokiidon tarjoamalla biokaasukuorma-autolla. Logistiikkakumppanin vähäpäästöinen kalustovaihtoehto leikkaa jopa 90 % kuljetuksen polttoainepäästöistä.

Kysyimme Frameryn Sustainability Lead Kirsti Sääjärveltä, miten Framery lähestyy epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjään, sekä mikä merkitys yhteistyöllä ja konkreettisilla teoilla on heidän kaltaisensa yrityksen toimintaan ja tavoitteisiin.

Framery on sitoutunut vähentämään päästöjä toimintansa kaikilla alueilla – pienilläkin virroilla on merkitystä

Tamperelainen Framery tunnetaan ennen kaikkea älykkäistä, äänieristetyistä ja siirreltävistä puhelinkopeista ja työtiloistaan. Yrityksen johtotähtenä on tuoda ekotehokkaiden ja miellyttävien työskentelytilojen myötä onnellisuutta ihmisten työelämään ja varmistaa myös tulevien sukupolvien hyvinvointi. 

Kiertotalousajattelu on osa Frameryn liiketoimintamallia. Työtilat ovat kestäviä puu- tai metallirunkoisia, ja jokainen työtila voidaan kunnostaa ja toimittaa seuraavalle asiakkaalle, jos niitä ei toisaalla enää tarvita.

Kiertotalouden periaatteet ja yrityksen oma ympäristöohjelma ohjasivat Frameryn lisäksi valitsemaan biokaasua käyttävät logistiikkapalvelut.

Frameryn päästövähennystavoitteet perustuvat ilmastotieteestä ammentavaan Science based targets -aloitteeseen. Logistiikan päästöt kuuluvat aloitteessa niin sanottuun Scope 3:n päästöluokkaan. Scope 1 ja 2 ovat Frameryn suoria päästöjä, jotka kattavat esimerkiksi tehtaan energiankäytöstä syntyvät päästöt. Scope 3 keskittyy epäsuoriin päästöihin, kuten kuljetukseen ja jakeluun.

”Fyysisen tuotteen valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet ovat meillä suurin päästöjen aiheuttaja, mutta pienikin virta on tärkeä. Siksi olemme sitoutuneet vähentämään myös muita, pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä toiminnassamme”, Kirsti Sääjärvi kertoo.

Ympäristöohjelmansa avulla Framery aikoo saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen linjaamat päästövähennykset.

Lue myösSaavuta ympäristötavoitteenne – 5 vinkkiä 

Kumppanin vähäpäästöinen kuorma-auto konkretisoi Scope 3:n tavoitteet teoiksi

Vuoden 2020 lopulla Frameryn sisällä heräsi ajatus kuljetuskumppanin käyttövoiman vaihtamisesta ympäristöystävällisempään. Frameryn pitkäaikainen palveluntarjoaja Kaukokiito osasi ehdottaa Frameryn käyttöön Scanian biokaasukuorma-autoa. Se sopi yrityksen tavoitteisiin ja arvoihin mainiosti. Tuotteiden koko toimitusketju saadaan vihreämmäksi siirtymällä perinteisestä dieselistä kotimaiseen ja uusiutuvaan polttoaineeseen.

”Biokaasun kiertotalousnäkökulma on hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä pointti. Biokaasun elinkaaripäästöt ovat 90 % pienemmät kuin perinteisten polttoaineiden, mikä on todella hurja ja merkittävä vähennys”, Sääjärvi kuvailee. Kokonaisuudessaan scope 3:n upstream-kuljetusten ja jakelun päästöt vähenevät viidellä prosentilla.

Sääjärvi on tyytyväinen siihen, että Kaukokiidolta löytyi heille sopiva ratkaisu.

”Kaasuajoneuvot ovat olemassa oleva ja kustannustehokas teknologia. Infraa on jo nyt ja lisää rakennetaan jatkuvasti. Ei tarvitse odottaa parempia vaihtoehtoja”, Sääjärvi kertoo. Kaasuajoneuvojen hyviksi puoliksi hän nostaa ympäristöystävällisyyden ja luotettavuuden lisäksi kaluston hiljaisuuden ja alhaiset lähipäästöt.

Biokaasuun osana Frameryn päivittäistä logistiikkaa on suhtauduttu oikein myönteisesti niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolella.

”Asiakkailta kuulee positiivista palautetta. Heihin tekee vaikutuksen konkreettiset teot: ettei vain puhuta, vaan myös tehdään.”

Näin Framery tekee konkreettiset vastuullisuusteot näkyviksi

Eräänlaisena edelläkävijäyrityksenä Framery tekee konkreettisia ilmastotekoja toimintansa kaikilla osa-alueilla, oli kyse sitten materiaaleista, toimitilojen energiankulutuksesta tai kuljetuksista. Tehtaan ja varaston välillä kulkeva kuorma-auto biokaasumerkkeineen on luonnollisesti näkyvä osa toimintaa, mutta ympäristöystävälliset valinnat raportoidaan myös, jotta niistä ja niiden vaikutuksista voi helposti viestiä esimerkiksi sidosryhmille.

”Meillä on ulkoinen auditointi ISO 14001:n mukaisessa ympäristöjohtamisjärjestelmässä. Vuosi sitten puhuimme auditoijan kanssa siitä, mitä logistiikan päästöille voisi tehdä. Nyt voimme näyttää, että olemme vaihtaneet biokaasuun. Se tulee osaksi ensi vuoden vastuullisuusraporttia, jonka kautta viestimme vastuullisuusteoista yksityiskohtaisesti”, Sääjärvi kertoo.

Frameryn tuotteiden hiilijalanjälki halutaan tehdä näkyväksi ja ymmärrettäväksi asiakkaillekin. 

”Meillä on alan ensimmäiset ympäristötuoteselosteet ja tuotteiden koko elinkaaren hiilijalanjälki saatavilla”, Sääjärvi kertoo.

Yhteistyöllä ratkaistaan maailmanlaajuiset haasteet ja siirrytään vähäpäästöisiin toimintatapoihin

Yhteistyö Kaukokiidon ja Gasumin kanssa on ollut Sääjärven mukaan koko muutoksen ydin.

”Yritysten pitää pystyä tekemään yhteistyötä, jotta voidaan taklata tällainen globaalisti polttava ongelma”, Sääjärvi kiteyttää.

Sääjärvi kannustaakin myös muita yrityksiä keskusteluun yhteistyökumppaneittensa kanssa. Päästöjen kannalta on tärkeää, että koko toimitusketju toimii ja on sitoutunut vähäpäästöisyyteen.

Yritysten ilmastoteot on laaja kokonaisuus 

Biokaasu muodostaa tehtaan ja varaston välisissä kuljetuksissa pienen, mutta silti hyvin tärkeän virran Frameryn kokonaisilmastovaikutuksesta. Logistiikkaan on haluttu suhtautua samalla vakavuudella kuin itse tuotteen valmistuksesta aiheutuviin päästöihin.

Kaukokiidon ja Frameryn yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, kuinka ympäristötehokkaammat toimintatavat löytyvät yhdessä miettimällä ja sitoutumalla. Frameryn koko toimitusketjun täytyy olla sekä toimiva että ympäristöystävällinen, ja Kaukokiidon ja Gasumin kanssa siihen löytyi helppo ratkaisu.

Laske, kuinka paljon sinun yrityksesi voi säästää päästöissä ja kustannuksissa, jos logistiikka vaihtaisi kaasuun – kokeile Gasumin laskuria!

Onko sinunkin yritykselläsi haussa reitti kohti puhtaampaa tulevaisuutta? 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää kaasulogistiikan mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä