Boliden monitoring the energy market together with Gasum

Partnerskap dygnet runt – Boliden tror på inköp av elmarknadstjänster

Gasums energimarknadstjänster ansvarar för Bolidens leveranser på elmarknaden dygnet runt. Gasum följer anläggningarnas elbalansering och reagerar snabbt på en förändrad situation på energimarknaden. Tack vare partnerskapet kan Boliden fokusera på sin kärnverksamhet.

Boliden är ett svenskt bolag inom gruv- och metallindustrin som är verksamt i de nordiska länderna. Bolidens fabrik i Karleby är Europas näst största zinkfabrik och den största arbetsgivaren inom industrin i Karleby. Bolidens fabrikers sammanlagda årliga elförbrukning i Finland är cirka 2 000 GWh och inom hela koncernen cirka 5 000 GWh.

Boliden har haft ett samarbete med Gasum inom energimarknadstjänster sedan 2015. Målet med partnerskapet är att hjälpa Boliden att förutse och hantera risker.

”Elmarknaden är igång dygnet runt och den kräver yrkeskunskaper och kompetens, vilket Gasum har.  Med hjälp av Gasum får vi tillgång till tjänster inom elhandel under alla tidpunkter på dygnet. Det är betydelsefullt och nödvändigt”, säger Mika Lehtimäki, energichef på Boliden.

Uppföljning av energimarknaden dygnet runt

I fokus för samarbetet ligger tjänster på den fysiska elmarknaden. Gasums kontrollrum för energimarknadstjänster granskar elmarknaden dygnet runt och reagerar snabbt på förändringar på marknaden. Gasum sköter Bolidens dagliga elhandel, följer kundens elbalansering och kommunicerar med fabrikerna.

”Gasums team som är specialiserat på energimarknaden håller sig ajour med förändringar i branschen med hjälp av koncernens egen personal”, berättar Lehtimäki.

Gasums kontrollrum kommunicerar med alla Bolidens elförbrukningsplatser i Finland, det vill säga smältverken i Karleby och Harjavalta samt gruvorna i Kevitsa och Kylylahti.

”Kontaktpersonerna och verksamhetssätten har varit detsamma sedan vårt samarbete inleddes. Gasum är verksamma på alla våra anläggningar och vi har daglig kontakt med varandra. Vi uppdaterar den uppskattade förbrukningen på våra fabriker till Gasum och utifrån den informationen verkar Gasum på elmarknaden för vår räkning”, beskriver Lehtimäki.

Digitalisering ger utsläppsminskningar

Miljöfrågor och ansvarsfullhet är centrala i Bolidens verksamhet. Bolaget minskar bland annat sina koldioxidutsläpp genom att digitalisera processer och satsa på energieffektivitet.

”Vi måste vara resurseffektiva och utnyttja våra råvaror på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt. Elens betydelse för att nå miljömålen ökar, så det finns en efterfrågan på Gasums tjänster även i fortsättningen. Gasum har en professionell och kunnig organisation inom energimarknadstjänster och jag rekommenderar dem varmt”, sammanfattar Lehtimäki.

Anders Hultgren, Gasum

Anders Hultgren

Head of Business, Sweden Industry

tel. +46 70 672 9280

anders.hultgren@gasum.com