Lidlin tuotteita kuljetetaan myös kaasulla – kuluttajia kiinnostaa ilmastoteot

Ruokakauppojen asiakkaat eivät usein kiinnitä huomiota siihen, millaisilla autoilla tuotteet kauppoihin tuodaan. Päivittäistavaraketju Lidlin logistiikan projektipäällikkö Aki Vanhanen on kuitenkin huomannut, että ihmiset ovat koko ajan valveutuneempia ja kiinnostuneita siitä, miten heidän käyttämänsä yritykset osallistuvat ilmastotalkoisiin.

– Ympäristökysymykset koetaan tärkeiksi meidän lisäksemme sekä asiakkaidemme että yhteistyökumppaneidemme puolelta. Päästöjen vähentäminen on kaikkien yhteinen tavoite, hän toteaa.

Kaasukäyttöisten ajoneuvojen lisääminen on osa Lidlin tavoitetta pienentää logistiikan päästöjä. Tavoitteena on tehdä 20 % kuljetuksista vähäpäästöisillä tai uusiutuvilla polttoaineilla vuoteen 2025 mennessä. Vanhasen mukaan matka tavoitteeseen on alussa, mutta etenee aikataulussa.

– Aikaa on vain vajaa viisi vuotta, joten toimenpiteitä tulee tehdä jo nyt.

Uusimpana toimenpiteenä Lidl on lisännyt kaasukäyttöisten raskaan liikenteen ajoneuvojen käyttöä logistiikassaan. Myös taloudelliseen ajamiseen kiinnitetään huomiota.

– Meillä on jo ennestään kiinnitetty huomiota kilometrimääriin ja siihen, että autoihin lastattavat lavat ovat riittävän korkeita. Autot ajavat hyvin harvoin tyhjinä, sillä kun tuotteet on purettu myymälöihin, niiden tilalle lastataan palautuksia, jotka kuljetetaan takaisin jakelukeskukseen, Vanhanen kertoo.

Maa- ja biokaasun käyttö kasvaa Lidlin logistiikassa

Maakaasulla on puhtaimpana fossiilisena polttoaineena merkittävä rooli matkalla uusiutuvien polttoaineiden laajamittaiseen käyttöön. Maakaasu on hyvä keino vähentää runkoliikenteen päästöjä välittömästi ja kustannustehokkaasti.

Nesteytetyn maakaasun avulla polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää noin 20 prosentilla dieseliin verrattuna. Uusiutuvaa, nesteytettyä biokaasua tankkaamalla voidaan saavuttaa jopa 90 prosentin päästövähennykset.

Lidlille ajavilla kuljetusyhtiöillä on käytössä sekä maa- että biokaasulla kulkevia ajoneuvoja. Järvenpään jakelukeskuksen alueella ajaa kolme kaasukuorma-autoa, jotka kuljettavat tavaraa pääkaupunkiseudun myymälöihin. Neljäs kuorma-auto otettiin käyttöön Turun seudulla sen jälkeen, kun Gasum avasi kesällä 2020 raskaan liikenteen kaasutankkausaseman Lietoon.

– Uusi asema mahdollisti, että kuljetuksia pystytään ajamaan kaasulla myös Janakkalan jakelukeskukselta, Vanhanen kertoo.

Gasum kehittää tankkausasemaverkostoa vastatakseen kysynnän kasvuun. Gasumilla on tällä hetkellä Pohjoismaissa noin 100 kaasutankkausasemaa, joista 27 on raskasta liikennettä palvelevia LNG-tankkausasemia.

Kuljetuksen kilpailutuksissa painoarvoa myös laadulla ja päästöluokituksella

Tähän mennessä kokemukset kaasuautojen käytöstä ovat olleen hyviä sekä Lidlin että sen yhteistyökumppaneiden päässä.

– Niistä, jotka meillä on ajossa, on vain hyviä kokemuksia. Selvästi kuljetusliikkeillä on halukkuutta tarjota ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja, Vanhanen kuvailee.

Lidl valitsee kuljetuskumppaninsa kilpailutuksen kautta, mutta hinnan lisäksi vaakakupissa painaa aina myös laatu.

– Meillä on kriteerinä, että autot täyttävät Euro-päästöluokituksen uudemmat päästöluokat. Käyttämämme autot ovat siis lähtökohtaisesti uudempia ajoneuvoja, joista syntyy vähemmän päästöjä. Teemme myös yhteistyötä pitkäaikaisten kumppaniemme kanssa, kun kalusto on tullut tiensä päähän. Käymme yhdessä läpi vaihtoehtoja, että millaisia ajoneuvoja seuraavaksi hankitaan, Vanhanen kertoo.

Hankintatuki laskee kynnystä siirtyä maakaasuun

Kaasulla toimivien raskaan liikenteen ajoneuvojen hankintahinta on dieselillä toimivia kalliimpi, mikä on osalla jarruttanut kaasukalustoon siirtymistä – siitä huolimatta, että kaasun polttoainekustannukset ovat dieseliä matalammat.

Nyt kynnystä halutaan madaltaa uudella hankintatukilailla. Joulukuun 2020 alussa tuli voimaan vähintään 16-tonnisille kaasukäyttöisille raskaan liikenteen ajoneuvoille myönnettävä 5 000–12 000 euron hankintatuki, jonka yritys voi saada korkeintaan viiden auton hankintaan.

– Tuki on hyvä juttu ja varmasti pienentää yritysten kustannuskynnystä kaasuauton hankintaan. Kiinnostusta vähäpäästöisempiä vaihtoehtoja kohtaan selvästi on, Vanhanen miettii.

Kaasulla säästää polttoainekustannuksissa – kokeile laskurilla!

Yritysten ei ole helppo vastata kuluttajien odotuksiin ympäristöystävällisestä ja vastuullisesta toiminnasta, kun kustannuspaineet ohjaavat yhä valintoja. Kaasu on kustannustehokas tapa leikata logistiikan päästöjä – testaa itse, kuinka paljon voisit säästää kuljettamalla nesteytetyllä maakaasulla tai biokaasulla!

Onko sinunkin yritykselläsi haussa reitti kohti puhtaampaa tulevaisuutta? 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää kaasulogistiikan mahdollisuuksista.

Ota yhteyttä