Gasum toimittamassa nesteytettyä kaasua Viking Linen laivaan.

Nesteytetty biokaasu mahdollistaa Green Shipping on Demand -palvelun

Logistiikka-alan ostajien keskuudessa on huomattavaa kiinnostusta ilmastotehokkaita kuljetuksia kohtaan. Monet yritykset haluavat mitata ja saavuttaa ilmastotavoitteensa kaikissa toiminnoissa. Viking Line täyttää kysyntää Itämerellä nesteytetyn biokaasun ja Green Shipping on Demand -palvelun avulla.

”Itämeri on tärkeä osa sekä Suomen että Ruotsin lähiympäristöä. Tämän näitä kahta kansaa yhdistävän meren suojeleminen on Viking Linelle hyvin tärkeää”, kertoo Viking Linen rahtijohtaja Harri Tamminen.

Koska meriliikenne tuottaa kolme prosenttia maailman kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, Viking Line on jo usean vuoden ajan pyrkinyt aktiivisesti torjumaan ilmastonmuutosta. Aikoinaan yhtiö otti ensimmäisenä varustamona maailmassa käyttöön pelkästään nesteytetyllä maakaasulla (LNG) toimivan matkustaja-aluksen. Nyt yhtiö on valmis ottamaan seuraavaan askeleen vastuullisen merenkulun alalla.

"Mitä useampi ihminen ostaa tällaisen ”vihreän” lipun, sitä enemmän nesteytettyä biokaasua meillä on polttoainesäiliöissämme”, kertoo Viking Linen rahtijohtaja Harri Tamminen.

”Green Shipping on Demand ‑palvelussa Gasum toimittaa matkustajan tai asiakkaan ostamaa matkaa vastaavan määrän nesteytettyä biokaasua. Mitä useampi ihminen ostaa tällaisen ”vihreän” lipun, sitä enemmän nesteytettyä biokaasua meillä on polttoainesäiliöissämme”, Harri Tamminen sanoo.

Nesteytetty biokaasu eli LBG on täysin uusiutuva polttoaine, joka voi auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Kun asiakas maksaa lipustaan pienen lisähinnan, Viking Line sitoutuu käyttämään asiakkaan matkaa vastaavan määrän uusiutuvaa polttoainetta. Tämän vihreän siirtymän mahdollistaa nesteytetty kaasu, joka tarkoittaa erityyppisiä metaanikaasuja: LNG, LBG ja e-metaani.

”LNG on ollut jo pitkään puhtain saatavilla oleva merenkulun polttoaine. Aluksemme ovat valmiita käyttämään LBG:tä ja tulevaisuudessa käyttöön tulevaa synteettistä kaasua, e-metaania, ilman mitään lisäinvestointeja tai moottorin vaihtoja”, Harri Tamminen kertoo.

Gasumin alus bunkraamassa Viking Linen laivaa. 

Uusiutuvaa e-metaania valmistetaan uusiutuvalla sähköllä, esimerkiksi tuulienergialla. Kaikki metaanikaasut, kuten myös e-metaani, ovat keskenään täysin yhteensopivia.

Harri Tammisen mukaan tulevaisuus näyttää valoisalta.

”Kuljetusasiakkaamme ovat huomattavan kiinnostuneita ilmastotehokkaammista kuljetuksista. Gasumin Green Shipping on Demand antaa meille mahdollisuuden tämän kysynnän täyttämiseen.”

Harri Tamminen antaa yhden neuvon laivayhtiöille, jotka suunnittelevat seuraavansa Viking Linen esimerkkiä energiasiirtymän toteuttamisessa.

”Energiasiirtymässä yhteistyö osaavan energia-alan liikekumppanin kanssa on välttämätöntä kilpailukyvyn säilyttämiseksi tulevaisuudessa. Tiivis yhteistyö mahdollistaa tehokkaat toimet kielteisten ilmastovaikutusten pienentämiseksi.”