Gasum delivering liquefied gas to a Viking Line ship.

Flytande biogas möjliggör Green Shipping on Demand

Det finns ett stort intresse för klimateffektiva transporter bland logistikköpare. Många företag vill kunna mäta och uppnå sina klimatmål på alla fronter. Med flytande biogas och Green Shipping on Demand (grön sjöfart på begäran) möter Viking Line den efterfrågan i Östersjön.

”Östersjön är en viktig del av både Finlands och Sveriges närmiljö. För Viking Line är det en prioritet att skydda det hav som förbinder våra två länder”, säger Harri Tamminen, fraktdirektör på Viking Line.

Eftersom sjöfarten står för tre procent av världens totala utsläpp av växthusgaser har rederiet Viking Line under många år arbetat aktivt med klimatfrågor. En gång i tiden var de först i världen med att lansera ett passagerarfartyg som helt drevs av flytande naturgas (LNG). Nu är företaget redo att ta nästa steg inom hållbara sjötransporter.

Ju fler som köper en grön biljett, desto större mängd flytande biogas har vi i våra bränsletankar”, säger Harri Tamminen, fraktdirektör på Viking Line.

”Genom Green Shipping on Demand levererar Gasum flytande biogas som motsvarar det bränsle som krävs för en passagerares eller transportkunds resa. Ju fler som köper en grön biljett, desto större mängd flytande biogas har vi i våra bränsletankar”, säger Harri Tamminen.

Flytande biogas, LBG, är ett helt förnybart och miljövänligt bränsle som kan bidra till att minska livscykelutsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent jämfört med användning av fossila bränslen. För en blygsam extrakostnad på biljetten lovar Viking Line att deras passagerares resa kommer att drivas med detta förnybara bränsle. Denna gröna övergång är exklusiv för flytande gas, och LNG, LBG och e-metan representerar olika former av metangas.

”LNG har varit det renaste bränslet för sjötransporter under en längre period. Våra fartyg är förberedda för LBG och, i framtiden, den kommande förnybara syntetiska gasen som kallas för e-metan, utan behov av ytterligare investeringar eller motorbyten”, säger Harri Tamminen.

Förnybar e-metan produceras med hjälp av förnybar el, exempelvis vindkraft. Alla metangaser, inklusive e-metan, är helt utbytbara.

Enligt Harri Tamminen ser framtiden ljus ut.

”Det finns ett stort intresse från våra transportkunder att erbjuda mer klimateffektiva transporter. Gasums Green Shipping on Demand gör det möjligt att möta den efterfrågan.”

Harri Tamminen har ett råd till andra rederier som vill genomföra en liknande omställning som Viking Line har gjort.

”Att samarbeta med en skicklig allierad i energiomställningen är avgörande för att upprätthålla konkurrenskraften i framtiden. Genom nära samarbete kan vi minska klimatpåverkan tillsammans.”