Gasum delivering liquefied gas to a Viking Line ship.

Flytende biogass muliggjør «Green Shipping on Demand»

Det er betydelig interesse for klimaeffektiv transport blant logistikk kundene. Mange selskaper ønsker å måle og nå sineklimamål på alle områder. Med flytende biogass og «Green Shipping on Demand» kan Viking Line imøtekomme denne etterspørselen i Østersjøen.

«Østersjøen er en viktig del av både Finlands og Sveriges nærmiljø. I Viking Line har vi fokus på å ta vare på havområdet som forbinder de to landene våre», sier Harri Tamminen, fraktdirektør i Viking Line.

Ettersom sjøtrafikken står for tre prosent av verdens totale klimagassutslipp, har fergeselskapet Viking Line jobbet aktivt med klimaspørsmål i mange år. De var det første selskapet som tok i bruk et passasjerskip som utelukkende gikk på flytende naturgass (LNG). Nå er selskapet klart til å ta det neste steget innen bærekraftig sjøtransport.

«Gjennom ‘Green Shipping on Demand’ leverer Gasum flytende biogass (LBG) tilsvarende behovet for én passasjer eller transportkunde. Jo flere som kjøper en grønn billett, desto mer LBG har vi i drivstofftankene våre», forklarer Harri Tamminen.

LBG er et fullt fornybart drivstoff som kan bidra til å redusere klimagassutslippene med opptil 90 % sammenlignet med bruk av fossile drivstoff. For et lite pristillegg kan Viking Lines kunder sikre seg at nettopp deres reise går på fornybart drivstoff. Dette grønne skiftet gjelder kun flytende gass, med LNG, LBG og e-metan som representerer ulike former for metangass.

«LNG har lenge vært det reneste drivstoffet til sjøtransport. Fartøyene våre er klargjort for LBG og i fremtiden, den fornybare og syntetiske gassen e-metan som hverken krever ytterligere investeringer eller utskiftning av motorer», sier Harri Tamminen entusiastisk.

Fornybar e-metan produseres ved hjelp av fornybar elektrisitet, som for eksempel vindkraft. Alle metangasser, inkludert e-metan, kan brukes om hverandre. 

Ifølge Harri Tamminen ser fremtiden lys ut.

«Våre transportkunder viser stadig større interesse for å tilby mer klimaeffektiv transport.
Gasums ‘Green Shipping on Demand’ gjør det mulig å imøtekomme denne etterspørselen.»

Harri Tamminen har et råd til andre selskaper innen sjøtransport som ønsker å ta lignende grep som Viking Line har gjort.

«For å holde seg konkurransedyktig i fremtiden er det avgjørende med en dyktig samarbeidspartner i energiomstillingen. Når vi samarbeider tett, kan vi redusere klimapåvirkningen sammen.»