Forchemin tehdas Raumalla.

Uusiutuva energia kiinnostaa biojalostamoa

Raumalainen Forchem tekee kaasulla kotimaisesta mäntyöljystä muun muassa innovaatiopalkittua rehua. Jatkossa maakaasu halutaan vaihtaa biokaasuun, kertoo Forchemin toimitusjohtaja Risto Näsi.

Olemme öljynjalostaja, mutta raakaöljyn sijaan käytämme mäntyöljyä, joka on selluteollisuuden sivutuote. Olemme jalostaneet siitä erilaisia tuotteita jo 20 vuotta, lähes yksinomaan vientiin.

Öljyn tislaaminen vaatii paljon lämmitysenergiaa, jonka tuottamiseen käytimme aikaisemmin oman prosessimme sivuvirtana syntyvää uusiutuvaa polttoainetta. Jouduimme luopumaan siitä teknisistä ja hallinnollista syistä. 

Tutkimme erilaisia ratkaisuja, ja maakaasu oli tarpeisiimme kätevin vaihtoehto. Yksi tekijä oli mahdollisuus käyttää jatkossa biokaasua, mikä mahdollistaisi pysymisen uusiutuvissa polttoaineissa.

Kaasu on vaivaton voimanlähde

Alkuinvestoinnit ovat aika mittavat ja uuden tekniikan opettelemiseen menee aikansa. Nesteytetty maakaasu eli LNG tuodaan meille säiliöautoilla, ja höyrystetään paikan päällä.

Vuosittainen energiankulutuksemme on 150 gigawattitunnin luokkaa, ja auto käy melkeinpä kerran päivässä. Nyt järjestelmä on pyörinyt puolisen vuotta ja opettelun jälkeen se on käytännöllinen, kätevä ja lähes vaivaton.

Biokaasu on maakaasuun verrattuna uusiutuva polttoaine, ja haluaisimme palata käyttämään uusiutuvaa energiaa.

Kotimainen raaka-aine kunniaan

Tulevaisuudessa pyrimme edelleen kehittämään uusia korkeamman lisäarvon tuotteita mäntyöljystä, joka on hieno uusiutuva raaka-aine. Mitä enemmän sitä jalostetaan, sitä enemmän se hyödyttää yhteiskuntaa.

Esimerkiksi asiakkaamme Hankkija kehitti eläinrehun, joka korvaa antibiootit. Antibioottien liikakäyttö eläintuotannossa on iso syy antibioottiresistenssiin, joka on maailmalla suuri ongelma. Tuotamme mäntyöljypohjaista rehuainetta Hankkijalle, jolla saadaan sama tulos ilman antibiootteja. 

Samoin kolesterolia alentavien elintarvikkeiden aktiiviset aineet tehdään mäntyöljystä, mutta niitä ei tällä hetkellä valmisteta Suomessa. Olemme pitkään harkinneet niiden tuotannon aloittamista. Suurin haaste on raaka-aineen saatavuus, sillä mäntyöljyä käytetään yhä enemmän biodieseliin. Pyrimme kuitenkin tarjoamaan sille kestävämmän ja arvokkaamman arvoketjun.