Forchem factory in Rauma.

Bioraffinaderi som satsar på förnybar energi

Forchem, som är baserade i Raumo, Finland, raffinerar råtallolja (CTO, Crude Tall Oil) för bland annat sitt prisbelönta innovativa djurfoder. Planen för framtiden är att övergå från naturgas till biogas, säger Risto Näsi, vd på Forchem.

Forchem är ett oljeraffinaderi, men istället för fossil råolja använder vi råtallolja, som är en biprodukt från sulfatmassaindustrin. Vi har raffinerat råtallolja till en rad olika produkter i över 20 år, nästan enbart för export.

Oljedestillering kräver mycket energi för uppvärmning. Tidigare producerade vi det genom att använda ett bränsle som skapades som ett biflöde från vår egen process. Vi var dock tvungna att upphöra med det av tekniska och administrativa skäl. 

Vi utforskade en rad lösningar, och naturgas var det bränsle som var mest praktiskt för våra syften. En av de avgörande faktorerna var möjligheten att i framtiden övergå till biogas, vilket skulle göra det möjligt för oss att övergå till förnybara bränslen.         

Gas är en praktisk energikälla

Den inledande investeringen var relativt stor, och det tar tid att lära sig den nya tekniken. Gasen levereras till oss med en tankbil och återförgasas på plats på vår anläggning.

Vår årliga energiförbrukning ligger på omkring 150 gigawattimmar och tankbilen besöker oss nästan en gång om dagen. Vi har haft det här systemet i omkring sex månader och nu när vi har lärt oss hur det fungerar är det praktiskt, bekvämt och nästan utan ansträngning att använda gas.

Jämfört med naturgas är biogas ett förnybart bränsle, och vi skulle vilja återgå till att använda förnybar energi.

Värdesätta lokalt råmaterial

Vårt mål är att i framtiden även utveckla nya produkter av råtallolja med högre mervärde. Råtallolja är ett utmärkt förnybart råmaterial. Ju mer man raffinerar det desto mer gynnar det samhället.

Vår kund Hankkija utvecklade exempelvis djurfoder som ersätter antibiotika. Överanvändning av antibiotika inom djurproduktionen är en betydande orsak till antibiotikaresistens, som är ett stort problem över hela världen. Det råtalloljebaserade foder vi producerar för Hankkija ger samma resultat utan antibiotika. 

Aktiva ingredienser i kolesterolsänkande livsmedel tillverkas också av råtallolja, men de tillverkas för närvarande inte i Finland. Vi har tänkt påbörja produktionen under en lång tid nu. Den största utmaningen är tillgången till råmaterialet, eftersom råtallolja i allt högre grad används för att producera biodiesel. Vårt mål är dock att ge råtalloljan en mer hållbar och värdefull värdekedja.