Forchem factory in Rauma.

Bioraffineri som satser på fornybar energi

Forchem har hovedkontor i Rauma i Finland, og raffinerer rå tallolje (CTO) til blant annet innovasjonsprisvinnende dyrefôr. Planen for fremtiden er å bytte fra naturgass til biogass, sier Forchems administrerende direktør, Risto Näsi.

Forchem er et oljeraffineri, men vi bruker rå tallolje (CTO) i stedet for fossil olje. CTO er et biprodukt av kraftmasseproduksjon. Vi har raffinert CTO til ulike typer produkter i over 20 år, nesten utelukkende for eksport.

Destillering av olje krever mye varmeenergi. Tidligere produserte vi varme ved hjelp av et brennstoff som oppsto som et sideprodukt av vår egen prosess. Av tekniske og administrative grunner måtte vi imidlertid slutte med det. 

Vi så på mange ulike løsninger, og naturgass var det mest praktiske brennstoffet for oss. En av de avgjørende faktorene var muligheten til å bytte til et fornybart brennstoff i fremtiden, nemlig biogass.                 

Gass er en praktisk energikilde

Det var en ganske stor startinvestering, og det tar tid å lære ny teknologi. Vi får gassen levert med tankbil, og den regassifiseres på anlegget vårt.

Det årlige energiforbruket vårt ligger på rundt 150 gigawattimer, og tankbilen er innom nesten en gang om dagen. Systemet har vært i sving i ca. seks måneder, og nå som vi har lært oss å bruke det, ser vi at gass er praktisk og ikke krever særlig arbeid.

Etterspørsel etter biogass

I motsetning til naturgass, er biogass et fornybart brennstoff, og vi ønsker å gå tilbake til å bruke fornybar energi.

Den største utfordringen for øyeblikket, er tilgjengeligheten av biogass. Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å øke produksjonen og forbedre distribusjonsnettverket. 

Lokale råstoffer

Målet for fremtiden er å utvikle nye merverdiprodukter fra rå tallolje (CTO), som er et flott og fornybart råstoff. Jo mer tallolje som raffineres, jo bedre er det for samfunnet.

For eksempel har Hankkija, en av kundene våre, utviklet et dyrefôr som erstatter antibiotika. Overforbruk av antibiotika i kjøttproduksjon er en viktig årsak til antibiotikaresistens, som har blitt et stort problem over hele verden. Det CTO-baserte fôrmaterialet vi produserer for Hankkija, gir samme resultat, uten antibiotika. 

De aktive ingrediensene i kolesterolreduserende matvarer lages også av CTO, men disse produseres for øyeblikket ikke i Finland. Vi har vurdert å starte produksjon av dette i lengre tid. Det er imidlertid en stor utfordring å få tak i råstoffer, ettersom det brukes stadig mer CTO i biodieselproduksjon. Målet vårt er imidlertid å levere CTO med en mer bærekraftig og verdigivende verdikjede.