Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q1 2019: Kaasun käyttö liikenteessä kasvoi

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–31.3.2019:

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 2 %, ollen 396,6 miljoonaa euroa (2018: 390,5 milj. euroa)

  • Liikevoitto oli 61,1 miljoonaa euroa, jossa laskua 16 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (72,8 milj. euroa)

  • Taseen loppusumma kasvoi uuden IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä 1 628,2 miljoonaan euroon (31.12.2018: 1 526,6 milj. euroa)

  • Konsernin rahoitusasema pysyi raportointikaudella vahvana, omavaraisuusasteen ollessa 42,5 % (31.12.2018: 43,7 %).


Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2019 ensimmäistä neljännestä:

”Taloudellinen tuloksemme toteutui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä odotustemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 396,6 miljoonaan euroon tarkastelujaksolla, joka on 2 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna (2018: 390,5 milj. euroa). Liikevoittomme oli 61,1 miljoonaa euroa, joka laski edellisen vuoden vastaavan ajanjakson 72,8 miljoonasta eurosta. Tulokseen vaikutti osaltaan vertailukauden poikkeuksellisen kylmän ajanjakson myyntivolyymit.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jatkoimme strategiamme määrätietoista eteenpäin viemistä. Kysyntä puhtaille kaasuratkaisuille on vahvassa kasvussa ja kaasun kokonaismyyntivolyymien ennustetaan kasvavan. Kaasu vähäpäästöisenä polttoaineena tulee kasvattamaan rooliaan tulevaisuudessa ennen kaikkea merenkulussa sekä raskaassa liikenteessä, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin.

Panostamme tulevina vuosina pohjoismaisen kaasumarkkinan ja -infrastruktuurin kehittämiseen. Tammikuun alusta uudistimme organisaatiorakenteemme tukemaan yhtiömme Pohjoismaisen strategian toteuttamista. Uudet liiketoiminnat ovat kehittyneet positiivisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Portfolio Management ja Trading -liiketoiminnassamme energiamarkkinapalvelumme tukevat energia-alan kumppaneita muuttuvilla markkinoilla ja sähkökauppaan liittyvien markkinapalveluiden kysyntä onkin kasvussa.

Olemme jatkaneet valmistautumista kaasumarkkinoiden avautumiseen Suomessa vuoden 2020 alusta, jolloin siirtoliiketoiminta tullaan eriyttämään omaksi erilliseksi yhtiökseen. Kaasumarkkinoiden avautumiseen liittyvä työ jatkuu vahvasti koko vuoden.

Gasumin bunkrausalus Coralius suoritti tarkastelujaksolla sadannen nesteytetyn maakaasun (LNG) laivasta laivaan bunkrauksensa. Tarkastelujaksolla julkistimme liikenteessä tärkeän yhteistyökumppanuuden laajentamisen IKEA Suomen kanssa. Vuoden aikana  avaamme kevyempää liikennettä palvelevat kaasutankkausasemat Raision, Kuopion ja Tampereen IKEA-tavaratalojen yhteyteen.

Kaasu polttoaineena kiinnostaa myös joukkoliikenteessä ja erityisesti raskaassa liikenteessä. Lappeenrannan kaupunki ottaa käyttöön vähäpäästöisiä kaasubusseja ja useat kuljetusyhtiöt ottivat käyttöönsä raskaan liikenteen kaasukäyttöisiä ajoneuvoja ja biokaasukäyttöisiä jakeluautoja. Kaasukäyttöisten autojen yleistyminen edistää merkittäviä päästövähenemiä liikenteessä.

Pohjoismainen raskaan liikenteen tankkausasemaverkosto laajenee monikertaiseksi nykyisestä tulevina vuosina. Raskaan liikenteen siirtyminen kaasulle mahdollistaa huomattavat liikenteen päästövähennykset.”

Lue Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q1 2019 >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy,
puh. +358 20 44 78 661 (Henna Walker, johdon assistentti), henna.walker(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.