Content image

Kai Laitinen

CFO, Gasum
p. +358 40 500 2080
kai.laitinen@gasum.com

Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Gasum Green Funding Framework

 

CICERON arviointiyhteenveto

 

Keskeistä vuonna 2018


Liikevaihto 1 177 milj. euroa
(2017: 925)

Liikevoitto 124 milj. euroa
(2017: 114)

Lue lisää tiedotteesta


Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin, tilinpäätöksiin ja taloudellisiin katsauksiin.

2019

Taloudellinen katsaus Q4 2019
Taloudellinen katsaus Q3 2019
Taloudelllinen katsaus Q2 2019
Taloudellinen katsaus Q1 2019

19.02.2020

Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q4 2019 – Kaasumarkkinoilla positiiviset näkymät

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–31.12.2019*

  • Gasum-konsernin liikevaihto laski 4,2 prosenttia edellisestä vuodesta, ollen 1 127,6 miljoonaa euroa (1–12/2018: 1 177,4 milj. euroa)

  • Konsernin liikevoitto oli 141,4 miljoonaa euroa, jossa on 13,9 prosenttia kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (124,2 milj. euroa)

  • Taseen loppusumma kasvoi investointien myötä 1 648,3 miljoonaan euroon (31.12.2018: 1 526,6 milj. euroa) 

  • Gasum-konsernin rahoitusasema pysyi raportointikaudella vahvana omavaraisuusasteen ollessa 44,7 % (31.12.2018: 43,7 %)

     

 

AVAINLUVUT*

milj. euroa

2019

2018

Muutos

Liikevaihto

1 127,6

1 177,4

-4,2%

Liikevoitto

141,4

124,2

13,9 %

Liikevoitto-%

12,5 %

10,5 %

 

Omavaraisuusaste-%

44,7 %

43,7 %

 

Oman pääoman tuotto-%

13,6 %

13,3 %

 

Sijoitetun pääoman tuotto-%

9,7 %

9,2 %

 

Taseen loppusumma

1 648,3

1 526,6

8,0 %

Korolliset nettovelat

615,0

562,7

9,3 %

Nettovelkaantumisaste-%

83,4 %

84,7 %

 

Nettovelat / käyttökate

3,0

2,9

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

373

434

-14,1 %

*Sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuotta 2019:

”Veimme vuonna 2019 määrätietoisesti strategiaamme eteenpäin ja kehitimme pohjoismaista kaasumarkkinaa mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

Konsernimme taloudellinen tulos kehittyi ennusteidemme mukaisesti. Konsernin liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa, jossa laskua 4,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (1 177 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti ennen kaikkea kaasun myyntihinnan kehitys. Liikevoittomme oli 141,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 13,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (124,2 milj. euroa).

Vuoden vaihteessa putkikaasumarkkina avautui kilpailulle ja Gasumin siirtoliiketoiminnan eriyttäminen saatiin päätökseen, kun uusi yhtiö, Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa tammikuun 1. päivänä 2020. Gasum on valmistautunut kaasumarkkinoiden avautumiseen ja laajenevaan kilpailuun kehittämällä tuotteita ja palveluita. Yhtiöllämme on vuosikymmenten osaaminen kaasusta ja kokonaisvaltaisten energiaratkaisujen ja energiamarkkinapalveluiden tarjoamisesta.

Toisen tärkeän askeleen pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämiseksi otimme allekirjoittamalla kaupan AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering -liiketoimintojen ostamisesta Linde AG:ltä. Yrityskauppa edistää strategiaamme laajentamalla entisestään energiaratkaisujen tarjontaa sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Lisäksi yrityskauppa vauhdittaa Gasumin raskaan liikenteen puhtaampiin kuljetusratkaisuihin keskittyvän kasvustrategian toteuttamista Pohjoismaissa. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 aikana.

Kasvatimme kaasutankkausasemaverkostomme Pohjoismaissa 13 uudella kaasutankkausasemalla. Kaasutankkausasemaverkoston täydentyminen tukee kansallisia päästövähennystavoitteita edesauttamalla pohjoismaisen liikenteen siirtymistä puhtaampiin polttoaineratkaisuihin. Kaasu on kustannustehokas polttoaine, jolla voidaan korvata perinteisiä polttoaineita ja saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä nopeasti.

Jatkamme edelleen biokaasumarkkinan ja biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattamista. Biokaasuliiketoiminnan kehittäminen tukee liikennemarkkinan kasvattamista, joka on keskeinen osa yhtiömme strategiaa sekä maanteillä että merenkulussa. Kaasu vähäpäästöisenä polttoaineena tulee kasvattamaan rooliaan tulevaisuudessa, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin.”

Lue koko taloudellinen katsaus Q4 2019 >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Henna Walker, johdon assistentti, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
01.01.2020

Suomen kaasumarkkinat on auki ja Gasgrid Finland Oy on aloittanut toimintansa

Suomen kaasumarkkina on avautunut kilpailulle ja kaasun tukkumyynti ja siirtoverkko on eriytetty toisistaan 1. tammikuuta 2020.

Kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy vastaa jatkossa kaasun siirrosta Suomessa. Yhtiö on eriytetty energiayhtiö Gasumista omaksi yhtiökseen.

Siirtoverkkoyhtiö, Gasgrid Finland Oy ylläpitää kaasun siirtoverkkoa ja tarjoaa kaasunsiirtopalveluja kaikille verkossa toimiville yrityksille.

Olethan yhteydessä Gasgrid Finland Oy:hyn, mikäli asiasi koskee kaasun siirtoa vuonna 2020.


Lisätietoja:
Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum
p. 040 554 05 78, olga.vaisanen@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
20.12.2019

Gasum saa Ruotsin Klimatklivet-ohjelmasta investointitukea biokaasulaitoksen ja neljän tankkausaseman rakentamiseen

Ruotsin ympäristöviranomainen on myöntänyt energiayhtiö Gasumille Klimatklivet-ilmastoinvestointiohjelmastaan tukea uudelle biokaasulaitokselle sekä neljälle uudelle raskaan liikenteen kaasutankkausasemalle. Gasum pyrkii vähentämään tieliikenteen hiilidioksidipäästöjä nesteytetyn biokaasun (LBG) ja nesteytetyn maakaasun (LNG) käytöllä. Yhtiön uudet hankkeet tukevat pohjoismaisen kaasuekosysteemin kehittämistä.

Ruotsin ympäristöviranomainen on myöntänyt Gasumille 15 miljoonan euron (158 miljoonan Ruotsin kruunun) investointuen Ruotsin Göteneen rakennettavalle uudelle biokaasun tuotantolaitokselle. Pääraaka-aineenaan lantaa käyttävän biokaasulaitoksen tuottama biokaasu käytetään nesteytetyn biokaasun eli LBG:n tuotantoon. Lisäksi laitoksessa tuotetaan kierrätyslannoitteita, jotka ovat suurimmaksi osaksi luomusertifioituja. 

”Aloite biokaasulaitokseen tuli paikallisten viljelijöiden Götene Biogas Ekonomisk Förening ‑yhdistykseltä. Meille Gasumilla on tärkeää laajentaa läsnäoloamme maataloussektorilla. Odotamme innolla yhteistyötä paikallisen viljelijäyhdistyksen kanssa. Götenen biokaasulaitoshanke vahvistaa tuotantokapasiteettiamme, luo paikallisia työpaikkoja ja edesauttaa huomattavasti Gasumin työtä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ruotsin ympäristöviranomaisen investointituella oli asiassa suuri merkitys ja haluammekin kiittää sitä kaukonäköisyydestä ja asiantuntevasta otteesta”, sanoo Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sweden.

Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun toimittaja. Yhtiöllä on Ruotsissa ja Suomessa yhteensä 13 biokaasulaitosta ja yhtiön tavoitteena on vahvistaa merkittävästi biokaasun saatavuutta uusien tuotanto- ja hankintamahdollisuuksien avulla. Kaikki biokaasulaitokset toimivat kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

Neljä uutta raskaan liikenteen kaasutankkausasemaa vahvistamaan pohjoismaista kaasutankkausasemaverkostoa

Ruotsin ympäristöviranomaisen investointituella rakennetaan myös neljä uutta kaasutankkausasemaa Malmöhön, Halmstadiin sekä Itä- ja Länsi-Göteborgiin. Asemien arvioidaan aloittavan toimintansa vuonna 2020. Hankkeiden 3 miljoonan euron (32 miljoonan kruunun) investointituki myönnettiin Klimatklivet-ohjelmasta, jolla tuetaan ilmastoinvestointeja, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä Ruotsissa. Investointitukea saavat kaasutankkausasemat sijoitetaan vilkkaasti liikennöidyille paikoille. Uudet asemat ovat osa kaasutankkausasemaverkostoa, joka tarjoaa nesteytettyä biokaasua ja maakaasua raskaille ajoneuvoille.

”Klimatlivet-ohjelmasta saamamme tuki on ensiarvoisen tärkeä tekijä pyrkiessämme kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Ilman sitä emme pystyisi rakentamaan Ruotsiin näitä uusia asemia. Ruotsalaiset ovat entistä tietoisempia kaasun tarjoamista eduista, ja nyt on aika investoida puhtaan energian ratkaisuihin”, kertoo Mikael Antonsson, Director, Traffic, Gasum Sweden.  

Maantieliikenne on avainasemassa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Sekä EU:n että Ruotsin kansallisten päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuljetusalalta pikaisia muutoksia. Ruotsin kansallisena tavoitteena on vähentää maantiekuljetusten kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosentilla vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Gasumin pohjoismaisen kaasutankkausasemaverkoston kehittäminen tuo ympäristöä säästävät vaihtoehdot entistä paremmin tarjolle ja tukee siirtymistä kohti puhtaampia maantiekuljetuksia. Nesteytetyn biokaasun (LBG) käytöllä voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 85 prosentilla dieseliin verrattuna, ja nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käytöllä voidaan päästä 20 prosentin päästövähenemään.


Lisätietoja:
Mikael Antonsson, Director Traffic Sweden, Gasum
p. +46 72 454 33 82, mikael.antonsson@gasum.com

Erik Woode, Senior Manager of Business Development, Gasum Sweden
p. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
Osavuosikatsaus Gasum

Q4-tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018 julkaistu

Vuosi 2018 oli menestyksekäs määrätietoisen strategian toteuttamisen vuosi. Gasum laajensi kaasumarkkinaa strategian mukaisesti sekä maalla että merellä. Yhtiön taloudellinen tulos kehittyi odotusten mukaisesti. 

"Teimme vuoden aikana merkittäviä askeleita kohti puhtaampaa huomista. Kaasulla on merkittävä rooli pohjoismaisessa energiamarkkinassa. Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna 27 prosenttia."

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni

Vuosi 2018

Liikevoitto: 10,5 %

Omavaraisuusaste: 43,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,3 %


Vuosi 2017

Liikevoitto: 12,3 %

Omavaraisuusaste: 41,6 %

Oman pääoman tuotto: 13,7 %