Content image

Kai Laitinen

CFO, Gasum
p. +358 40 500 2080
kai.laitinen@gasum.com

Keskeistä vuonna 2019


Liikevaihto 1 128 milj. euroa
(2018: 1 177)

Liikevoitto 141 milj. euroa
(2018: 124)

 


Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Gasum Green Funding Framework

 

CICERON arviointiyhteenveto

 

Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin ja taloudellisiin katsauksiin.

2020

Taloudellinen katsaus Q3 2020
Taloudellinen katsaus Q2 2020
Taloudellinen katsaus Q1 2020

02.11.2020

Gasum on hankkinut koko Skövde Biogas AB:n osakekannan Torran Gas Holding AB:lta – Gasumin biokaasun tuotanto Ruotsissa kasvaa

Gasum on hankkinut omistukseensa ruotsalaisen biokaasun tuottajan Skövde Biogas AB:n koko osakekannan Torran Gas Holding AB:lta. 31.10.2020 solmitulla kaupalla pohjoismaiden johtava kaasualan toimija Gasum kasvattaa omaa biokaasun tuotantoaan ja laajentaa raaka-aineen hankinnasta jakeluun ja käyttöön asti ulottuvaa biokaasun arvoketjua. Gasumille siirtyy järjestelyssä kolme työntekijää.

Gasum on 31.10.2020 hankkinut omistukseensa ruotsalaisen biokaasun tuottajan Skövde Biogas AB:n koko osakekannan Torran Gas Holding AB:lta. Länsi-Götanmaan Skövdessä sijaitsevan biokaasulaitoksen tuotantokapasiteetti on raaka-aineena käytettävästä materiaalista riippuen jopa 40 gigawattituntia. Nyt hankittu laitos auttaa Gasumia yhdessä oman Lidköpingissä sijaitsevan biokaasulaitoksensa, yhtiön 50-prosenttisesti omistaman Vadsbon laitoksen sekä Göteneen suunnitteilla olevan uuden laitoksen kanssa kasvattamaan biokaasun tuotantokapasiteettiaan sekä optimoimaan raaka-aineen hankintaa ja jakelua alueella sijaitsevien biokaasulaitostensa kesken.

“Tämä yrityskauppa on olennainen osa Gasumin strategiaa, jonka tavoitteena on vauhdittaa puhtaampien liikenneratkaisujen kasvua Pohjoismaissa. Olemme erittäin tyytyväisiä Skövden biokaasulaitoksen hankinnasta, koska se auttaa meitä kasvattamaan omaa biokaasun tuotantoamme ja tuomaan lisäarvoa jo olemassa olevaan laitoskantaamme”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Teollisen mittakaavan kiertotaloutta

Skövden tuotantolaitoksen hankinta edistää biokaasun suuren mittakaavan tuotantoa alueella. Potentiaaliset raaka-aineen toimittajat, joilla on tarjolla merkittäviä määriä syötteeksi soveltuvaa materiaalia, tarvitsevat vakaan kumppanin, joka kykenee vastaanottamaan ja käsittelemään suuria määriä erilaisia jätemateriaaleja.

Gasum pystyy nyt hankkimaan raaka-aineita kohteista, joiden olisi muutoin katsottu sijaitsevan Gasumin paikallisen biokaasulaitosverkoston ulkopuolella. Tämä tarjoaa merkittäviä synergiaetuja raaka-aineen hankinnassa. Skövden biokaasulaitos tuottaa myös biolannoitteita paikallisten maatilojen käyttöön.

Tämä seutu Ruotsista on tunnettu maataloudestaan ja luomutuotannostaan. Uusiutuvan biokaasun tuotannon kautta Gasum pystyy tarjoamaan paikallisille maatiloille teollisen mittakaavan kiertotalousratkaisuja.

Biokaasu on täysin uusiutuva energialähde, jota voidaan tuottaa monenlaisista biohajoavista jätteistä. Biokaasun käyttö liikennepolttoaineena voi auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä jopa 90 prosentilla fossiiliseen dieseliin verrattuna. Gasumilla on nyt 15 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa, ja yhtiö on yksi Pohjoismaiden suurimmista biokaasun tuottajista. Gasum tuo vuoteen 2024 mennessä Pohjoismaiden markkinoille 4 TWh biokaasua omasta ja kumppaniensa tuotannosta.

Lisätietoja:

Markus Olsson, Director Circular Economy Sweden, Gasum
Puhelin: +46 76 146 98 79, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum-konsernilla on noin 380 työntekijää Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa vuonna 2019. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

Lue lisää
30.10.2020

Gasum-konserni Q3 – Puhtaampien kaasuratkaisujen kysyntä pysyi tasaisena

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.9.2020*

  • Konsernin liikevoitto oli 12,8 miljoonaa euroa, jossa on 43,1 prosenttia laskua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (30.9.2019: 22,4 milj. euroa)

  • Liikevoittoprosentti tarkasteluajanjaksolla oli 2,8 prosenttia, joka oli 0,4 prosenttiyksikköä matalampi vertailukauden jatkuviin toimintoihin verrattuna (30.9.2019: 3,2 %)
     
  • Taseen loppusumma oli 1 256,1 miljoonaa euroa (30.9.2019: 1 075,9 milj. euroa)
     
  • Konsernin vakavaraisuus pysyi raportointikaudella vahvana omavaraisuusasteen ollessa 38,8 % (30.9.2019: 45,2 %)

*Sisältävät jatkuvien toimintojen vertailukelpoiset luvut.
 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2020 kolmatta neljännestä:

"Raportointijaksolla taloudellinen tuloksemme toteutui lähes ennusteidemme mukaisesti COVID19-pandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta ja kaasuratkaisuiden kysyntä oli tasaista. Pandemian vaikutukset näkyivät liiketoiminnassamme ennen kaikkea asetettuihin kasvutavoitteisiimme liittyen. Liikkumisrajoitukset ovat aiheuttaneet uusien laitostemme käyttöönoton siirtymisiä ja samalla uusien asiakkaidemme projektit ovat viivästyneet, mikä
on vaikuttanut yhtiömme toimitusten käynnistymiseen. Olemme pyrkineet varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden huolehtimalla henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta ja tehneet kaikkemme turvataksemme liiketoimintojen sujuvuuden toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta.

Liikevaihtomme oli tarkastelujaksolla 448,9 miljoonaa euroa ja liikevoittomme oli 12,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon sekä liikevoiton kehitykseen vaikutti ennen kaikkea kaasun hintakehitys Euroopassa. Konsernimme liiketoiminnan kannattavuus oli toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta ennustetulla tasolla.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana solmimme sopimuksen norjalaisen betoniteräsyhtiö Celsa Armeringsstålin kanssa nesteytetyn maakaasun toimituksesta Tornion terminaalista sekä uuden asiakasterminaalin rakentamisesta Mo i Ranan -teollisuuspuistoon. LNG:n käyttöönotto auttaa yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa vähentää toiminnastaan aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Meriliikenteessä kysyntä puhtaammille energiaratkaisuille jatkoi kasvuaan. Toteutimme tarkastelujaksolla meriliikenteen LNG-polttoainetankkauksia uusille asiakkaillemme Pohjoismaissa ja Saksassa. Bunkrasimme rekasta laivaan Fassmer-yhtiön tutkimusalusta ja laivasta laivaan autojen kuljetusalusta Auto Energyä.

Lisäsimme uusiutuvan energian saatavuutta solmimalla ABO Wind Oy:n kanssa pitkäaikaisen tuulisähkösopimuksen Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan tuulivoimapuiston tuotannosta vuodesta 2023 alkaen. Sopimuksen myötä lisäämme uusiutuvan kotimaisen energian saatavuutta sekä omavaraisuutta Suomen sähköntuotannossa.

Jatkoimme pohjoismaisen, raskasta liikennettä palvelevan, kaasutankkausasemaverkoston laajentamista. Avasimme kaasutankkausasemat Göteborgiin ja Lietoon. Laajentuvan kaasutankkausasemaverkoston myötä kaasu kiinnostaa yhä useampia toimijoita ja esimerkiksi Vekka Group otti elokuussa käyttöönsä kuusi biokaasulla kulkevaa linja-autoa Hämeenlinnassa."

Lue lisää Gasum-konsernin Q3 taloudellisesta katsauksesta >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

GASUM LYHYESTI
Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden
ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa
hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä.

Lue lisää
21.08.2020

Intstream Oy sulautuu osaksi Gasum Oy:tä 1.9.2020

Intstream Oy sulautuu Gasum Oy:hyn 1.9.2020. Intstream Oy on Gasum Oy:n täysin omistama tytäryhtiö ja sulautumisen tarkoituksena on yksinkertaistaa Gasum-konsernin yhtiörakennetta.

Sulautuvan yhtiön sopimukset siirtyvät automaattisesti Gasum Oy:lle sulautumisen yhteydessä, eikä sopimusosapuolen vaihtuminen aiheuta toimenpiteitä asiakkaille.

Tilinumero laskulla vaihtuu

Huomioittehan laskua maksaessanne, että laskuttava yhtiö ja tilinumero vaihtuvat laskuilla 1.9.2020 alkaen.

Lisätietoja:
Gasum asiakaspalvelu, puh. 0800 122 722, klo 8–17
asiakaspalvelu@gasum.com

Lue lisää

"Gasumille vuosi 2019 merkitsi valtavien muutosharppausten vuotta. Olemme muuttamassa yhteiskuntaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta mahdollistamalla päästöjen vähentämisen asiakkaillemme liikenteessä, merenkulussa ja teollisuudessa tarjoamalla puhtaampaa energiaa ja monipuolisia palveluita.”

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni
Content image

Q4 Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2019 julkaistu

Veimme vuonna 2019 määrätietoisesti strategiaamme eteenpäin ja kehitimme pohjoismaista kaasumarkkinaa mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

 

Vuosi 2019

Liikevoitto: 13,9 %

Omavaraisuusaste: 44,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,6 %


Vuosi 2018

Liikevoitto: 10,5 %

Omavaraisuusaste: 43,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,3 %