Content image

Lisätietoja

Lasse Aarnio
CFO
p. +358 50 453 6064
lasse.aarnio@gasum.com

Keskeistä vuonna 2017


Liikevaihto 925 milj. euroa
(2016: 843)

Liikevoitto 114 milj. euroa
(2016: 125)

Lue lisää tiedotteesta


Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin, tilinpäätöksiin ja osavuosikatsauksiin.

2018

Q1-osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018

Osavuosikatsaus Gasum

Q4-tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017 julkaistu

Vuonna 2017 Gasum laajensi kaasumarkkinaa strategian mukaisesti sekä maalla että merellä. Gasum-konsernin taloudellinen tulos kehittyi odotusten mukaisesti. 

"Teimme vuoden aikana merkittäviä askeleita kohti puhtaampaa huomista. Kaasulla on merkittävä rooli pohjoismaisessa energiamarkkinassa. Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna 10 prosenttia."

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni

Gasum tunnisti yhtiön toimintaympäristöön vaikuttavat megatrendit

Yhtiön toimintaympäristöön vaikuttavat globaalit megatrendit, jotka ovat ilmastonmuutos, teknologian kehittyminen, kiihtyvä kaupungistuminen, väestörakenteen muutos sekä taloudellisten valtasuhteiden muutokset. 

Lue lisää


Vuosi 2017

Liikevoitto: 12,3 %

Omavaraisuusaste: 41,6 %

Oman pääoman tuotto: 13,7 %


Vuosi 2016

Liikevoitto: 14,8 %

Omavaraisuusaste: 40,8 %

Oman pääoman tuotto: 17,7 %


15.06.2018

Salon kaasutankkausasema avataan heinäkuussa Piihovin ABC-aseman yhteyteen

Gasumin kaasutankkausasemaverkosto laajenee heinäkuussa 2018 Saloon. Piihovin ABC-aseman yhteyteen avattava tankkausasema palvelee varsinkin Turun ja Helsingin väliä kulkevia autoilijoita. Gasum on sitoutunut kehittämään kaasuautoilua Suomessa. Yhtiön tavoitteena onkin kasvattaa kaasutankkausasemaverkostoa vastaamaan kaasuautoilun nopeasti kasvavaa kysyntää.

Salon Piihovin ABC-aseman yhteyteen tuleva kaasutankkausasema avataan heinäkuussa 2018. Uusi tankkausasema sijaitsee keskeisellä paikalla, eteläisen Suomen työssäkäynnin ja asioinnin vyöhykkeellä. Asema palvelee varsinkin Turun ja Helsingin väliä kulkevia kaasuautoilijoita.

Puhtaan ja edullisen biokaasun kysyntä on tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa ja uusien tankkausasemien avaaminen tekee kaasuautoon siirtymisestä helppoa. Kaasuautojen määrä onkin kasvanut huimaa vauhtia viime vuosina ja Suomen maanteillä kulkee tällä hetkellä jo 4 500 kaasuautoa. Uuden kaasutankkausaseman myötä odotetaan, että kaasuautojen määrä lisääntyy myös Salossa.

”Kasvava kiinnostus kaasuautoja kohtaan kertoo, että suomalaiset arvostavat uusiutuvaa energiaa yhä enemmän liikennepolttoaineenaan. Tankkausasemaverkoston laajentaminen on tärkeä osa biokaasun yleistymistä ja autokannan uudistamista. Uskon uuden tankkausaseman keskeisen sijainnin tulevan kannustamaan Helsingin ja Turun väliä kulkevia autoilijoita kaasuautoon siirtymisessä”, kertoo Markus Kaarlela, Gasumin biokaasuliiketoiminnan kehityspäällikkö.

Biokaasun tankkaaminen on ympäristöystävällistä ja edullista

Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva liikennepolttoaine, joka tuotetaan kotitalouksien, kauppojen ja teollisuuden biohajoavista jätteistä ja jätevesilietteestä. Gasum tuottaa biokaasua biokaasulaitoksissa ympäri Suomen ja sen liikennekäytöllä vähennetään polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosenttia. Gasumin liikennebiokaasulle on myönnetty kotimaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki ja Avainlippu-tunnus.

Ympäristöystävällisyyden lisäksi biokaasun tankkaaminen on autoilijoille myös edullista. Gasum tarjoaa kampanjassaan polttoainetta kiinteään 89 euron kuukausihintaan yksityisasiakkaille, jotka hankkivat joko uuden tai käytetyn maahantuodun kaasukäyttöisen henkilöauton. Tarjous koskee myös yksityisasiakkaita, jotka hankkivat kaasulaitteiden jälkiasennuksen henkilöautoonsa.

Gasumilla on Suomessa 26 kaasutankkausasemaa. Yhtiö on sitoutunut kasvattamaan tankkausasemaverkostoa noin kymmenellä tankkausasemalla vuosittain.

Lisätietoja:

Markus Kaarlela, biokaasuliiketoiminnan kehityspäällikkö
puh. +358 400 386 065, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää
26.04.2018

Gasum-konsernin osavuosikatsaus Q1 2018: Tulos parani kaikissa liiketoiminnoissa

Keskeistä tarkastelujaksolla 1.1.–31.3.2018

• Liikevaihto 390,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisvuoteen verrattuna 23,4 % (2017: 316,4 milj. euroa)

• Maakaasuliiketoiminnan myynti 322,4 miljoonaa euroa (2017: 249,5 milj. euroa)

• LNG-liiketoiminnan myynti 55,5 miljoonaa euroa (2017: 54,9 milj. euroa)

• Biokaasuliiketoiminnan myynti 12,3 miljoonaa euroa (12,0 milj. euroa)

• Liikevoitto 72,8 miljoonaa euroa (2017: 55,8 milj. euroa)

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2018 ensimmäistä neljännestä: 

"Konsernimme taloudellinen tulos parani ensimmäisellä neljänneksellä odotustemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 23,4 prosenttia, jonka mahdollisti kasvu joka liiketoimintaalueellamme maakaasussa, LNG:ssä ja biokaasussa. Edistimme puhtaampaa liikennettä strategiamme mukaisesti maalla ja merellä.

Maakaasun kulutus kasvoi kuitenkin 13 prosenttia pääasiassa helmikuun kylmän jakson johdosta. Maakaasu on logistisesti joustava energiamuoto, jonka käyttöä on helppoa ja nopeaa säädellä. Maakaasu mahdollistaa merkittävät päästövähennykset kivihiileen ja öljyyn verrattuna sekä toimii siltana vähähiiliseen tulevaisuuteen vaihtoehtoisten energiamarkkinoiden vasta kehittyessä täyteen mittaansa. Tästä on hyvä jatkaa valmistautumista kaasumarkkinoiden avautumiseen Suomessa vuoden 2020 alusta.

Kaasukäyttöinen liikenne jatkoi kasvuaan erityisesti maa- ja meriliikenteessä. Nesteytetyn maakaasun kysyntä on kasvanut Pohjoismaiden merenkulussa. LNG-liiketoiminnassa toteutimme bunkrausoperaatioita kiihtyvällä vauhdilla. Nesteytetty maakaasu on puhtain saatavilla oleva polttoaine merenkulun tarpeisiin. Siitä on nopeasti tulossa yhä yleisemmin käytetty kustannustehokas  vaihtoehto, joka sopii kaiken tyyppisiin aluksiin. Siirtyminen nesteytetyn maakaasun käyttöön poistaa täysin rikki- ja hiukkaspäästöt sekä vähentää typpioksidipäästöjä jopa 85 prosentilla. Lisäksi se vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosentilla. Nesteytetyn maakaasun käyttö laivojen polttoaineena tekee niistä tulevien IMO- ja EU-päästömääräysten mukaisia. Pohjoisen yhteishankkeen MangaLNG-terminaalin valmistuminen alkaa jo häämöttää ja valmistaudumme terminaalin kaupallisen käytön aloitukseen.

Vahvistimme myös kaasutankkausasemaverkostoamme kaasuautoilijoille avaamalla Espoon IKEA-tavaratalon läheisyyteen kaasutankkausaseman. Uusi tankkausasema oli tärkeä avaus ja osa Gasumin ja IKEA Suomen kiertotalousyhteistyötä, jossa Suomen IKEA-ravintoloiden ruokahävikistä tuotetaan biokaasua. Samalla IKEA-tavaratalojen yhteyteen rakennetaan kaasutankkausasemia, mikä mahdollistaa biokaasun hyödyntämisen polttoaineena IKEA Suomen oman toimintaan, kuljetuskumppaneille sekä kuluttajille. Käynnistimme myös raskaan liikenteen tankkausasemaverkoston laajentamisen Pohjoismaihin Ruotsiin ja Norjaan."

Gasum-konsernin osavuosikatsaus Q1 2018 (pdf)

 

Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum 
puh. +358 20 44 78 661
(Henna Walker, johdon assistentti)
etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää
04.04.2018

Gasum aloittaa syvennetyn asiakasyhteistyön Suomen Konserniverokeskuksen kanssa

Gasum aloittaa syvennetyn asiakasyhteistyön Konserniverokeskuksen kanssa, joka tukee yhtiön verostrategiaa ja tahtotilaa olla vastuullinen veronmaksaja.

Syvennetty yhteistyö on OECD:n suosittelema ennakoiva ja avoin toimintamalli suurten veroasiakkaisen veroasioiden hoitamiseksi.

Gasumin verostrategian mukaisesti yhtiön toimintaa johdetaan liiketaloudellisin perustein, ja toiminnan tavoitteena on liiketoiminnan kannattavuus. Yhtiö noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä ja raportoinnissa lainsäädäntöä ja säädöksiä.

”Meille on tärkeää osallistua jatkuvasti verolainsäädännön sekä verotuksen toimintatapojen kehittämiseen ja haluamme olla mukana kehittämässä oikeudenmukaista, selkeää ja johdonmukaista verojärjestelmää,” kertoo Johanna Lamminen Gasumin toimitusjohtaja.

Syvennetty asiakasyhteistyö verottajan kanssa on OECD:n suosittelema toimintamalli suurten veroasiakkaiden valvontaan, jossa suurille asiakkaille tarjotaan uusia palveluja ja valvontamuotoja. Yhteistyössä osapuolilla on yhteinen intressi hoitaa verotus reaaliaikaisesti ja ajallisesti tehokkaasti, sekä käydä jatkuvaa ja ajantasaista keskustelua verokysymysten ratkaisemiseksi reaaliajassa. Syvennetyssä yhteistyössä on kyse ennakoivasta ja avoimesta toimintamallista, joka perustuu Verohallinnon ja verovelvollisen väliseen luottamukseen ja yhteisymmärrykseen. Gasum aloittaa yhteistyön kevään 2018 aikana.

Lisätietoja:

Lasse Aarnio, Chief Financial Officer, Gasum
p. 050 453 6064
Lasse.Aarnio@gasum.com
www.gasum.fi

Lue lisää