Kai Laitinen

Kai Laitinen

CFO, intrim CEO, Gasum
p. +358 40 500 2080
kai.laitinen@gasum.com

Keskeistä vuonna 2020


Konsernin tuotot 772 milj. euroa
(2019: 988,7)

Konsernin oikaistu liikevoitto 33,8 milj. euroa
(2019: 28,9)

Toimitusjohtajan katsaus 2020


Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Gasum Green Funding Framework

 

Green Funding Impact -raportti 2020

CICERON arviointiyhteenveto

 

Taloudelliset tunnusluvut

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin ja taloudellisiin katsauksiin.

2021

Taloudellinen katsaus Q2 2021
Taloudellinen katsaus Q1 2021

01.09.2021

Gasumin toimitusjohtaja vaihtuu

Gasum Oy:n toimitusjohtaja Johanna Lamminen jättää yhtiön. Yhtiön hallitus on nimittänyt 1.9.2021 lähtien väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Gasumin nykyisen talousjohtajan Kai Laitisen. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistyy välittömästi.

”Gasum on viime vuosina uudistunut perinteisestä maakaasun siirto- ja jakeluyhtiöstä pohjoismaiseksi kaasu- ja energiayhtiöksi, jonka tavoitteena on puhtaampi huominen. Suomen maakaasumarkkinat avautuivat vuonna 2020 kilpailulle, minkä valmistelussa Gasum on ollut merkittävässä roolissa. Johannan johdolla yhtiössä on saatu paljon aikaan”, hallituksen puheenjohtaja Elina Engman toteaa.

”Johanna on vienyt Gasumia eteenpäin näkemyksellisesti ja määrätietoisesti. Haluankin kiittää koko hallituksen puolesta Johannaa lämpimästi hänen panoksestaan Gasumin hyväksi ja toivottaa hänelle kaikkea hyvää jatkoon”, Engman sanoo.

”Takana on huikea matka, jota olemme määrätietoisesti kulkeneet yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Olemme rakentaneet pohjoismaisen energiayhtiön, joka tuo puhdasta energiaa teollisuudelle, merenkululle ja liikenteelle. Biokaasumarkkinaa sekä kiertotaloutta unohtamatta. Yhtiöllä on selkeä tavoite. Työ on tehty ja nyt on omalta osaltani sopiva aika vaihtaa viestikapulaa ja suunnata kohti uusia haasteita”, Johanna Lamminen sanoo.

Johanna Lamminen on toiminut Gasumin toimitusjohtajana vuodesta 2014.

Lisätietoja:

Elina Engman, hallituksen puheenjohtaja, Gasum Oy
Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com 

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. 

Lue lisää
05.08.2021

Gasum-konserni Q2 2021 – Vahvaa kasvua kaikissa asiakassegmenteissä

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.6.2021

  • Konsernin liikevaihto oli 519,1 miljoonaa euroa (1–6/2020: 302,3 miljoonaa euroa)
  • Konsernin liikevoitto oli -2,8 miljoonaa euroa (1–6/2020: 17,5 milj. euroa)
  • Taseen loppusumma oli 1 475,3 miljoonaa euroa (30.6.2020: 1 259,3 milj. euroa)
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 29,5 % (30.6.2020: 39,9 %)
 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa 2021: 
 

”Vuoden toisella vuosineljänneksellä edistimme kasvustrategiaamme keskeisissä segmenteissämme teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä suunnitelmamme mukaisesti. Konsernin liikevaihto oli 519,1 miljoonaa euroa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 153,3 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihdon kasvuun (71,7 %) vaikuttivat volyymien selkeä kasvu kaikissa segmenteissämme sekä kaasun hinnan kehitys verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kysyntä puhtaammalle energialle on kasvussa kaikissa asiakassegmenteissä. Suurimmassa liiketoimintasegmentissämme, teollisuudessa, asiakkaillemme toimitetut volyymit kasvoivat 25 prosenttia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tarkastelujaksolla uusiutuvan tuulienergian kysyntä kasvoi positiivisesti teollisuudessa. Solmimme pitkäaikaiset tuulisähkösopimukset Keravan energian ja K-ryhmän kanssa. Kumppanuudet edistävät strategiaamme toimittaa puhtaampaa energiaa teollisuuteen. Työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksi yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Meriliikenteessä kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille jatkoi kasvuaan tarkastelujaksolla, ja asiakkaille toimitetut volyymit kasvoivat yli 75 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimitimme Rajavartiolaitokselle kaksi testierää nesteytettyä biokaasua ulkovartiolaiva Turvalle ja edistimme heidän tavoitettaan siirtymässä kohti vähäpäästöistä logistiikkaa.

Liikennesegmenttimme jatkoi vahvaa kasvua Pohjoismaissa. Tarkastelujaksolla liikennesegmenttimme myydyt volyymit kasvoivat reilut 140 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maantieliikenteessä jatkoimme kaasutankkausasemaverkoston laajentamista ja avasimme ensimmäisen uuden tankkausaseman Norjaan ja kaksi asemaa Suomeen. Kehitimme myös asiakasportaalin yritysasiakkaille sekä mahdollistamme kansainvälisten toimijoiden tankkaamisen asemillamme. Tämä tukee tavoitettamme yhdistää Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan liikennekaasumarkkinat.

Vuoden toisen vuosineljänneksen aikana nähtiin erittäin voimakasta nousua kaasun hinnoissa. Hintojen nousu ja vahva markkinareaktio yllätti ja vähensimme riskejämme merkittävästi kesäkuun aikana ja kirjasimme kertaluonteisen tappion, joka vaikutti yhtiön liikevoittoon. 

Tavoittelemme miljoonan tonnin kumulatiivista hiilidioksidipäästövähenemää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lisäämällä biokaasun saatavuutta. Tuomme vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua yhtiön omasta ja sertifioitujen eurooppalaisten kumppaniemme tuotannosta. Edistimme vastuullisuustavoitettamme suunnittelemalla uusien laitosten rakentamista eteläiseen Ruotsiin. Biokaasulaitokset lisäisivät Skånen alueen biokaasutuotantoa 50 prosentilla.”

Lue lisää Gasum-konsernin taloudellisesta katsauksesta Q2 2021 >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Heidi Westerberg, Executive Assistant,
puh: +358 40 580 0951, heidi.westerberg@gasum.com)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Lue lisää
15.06.2021

Gasumin kaasurahasto jakoi apurahoja kaasualan tutkimukseen ja kehitykseen

Gasum tukee kaasualan tutkimusta ja kehitystä kaasurahastonsa avulla. Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Gasumin Kaasurahaston vuoden 2021 apurahoja myönnettiin Helsingissä kuudelle tutkijalle

Gasumin kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta liittyen kaasuun perustuviin energiaratkaisuihin ja tuottaa kaasualan kehitystä tukevaa tietoa. Kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES. Rahastosta on jaettu apurahoja tutkijoille, joiden aihealueet liittyvät kierto- ja biotalouteen, kaasun kuljettamiseen ja logistiikkaan, kaasun käyttöä edistäviin hajautettuihin energiaratkaisuihin tai kaasuun perustuviin energian varastointiteknologioihin. Seuraavan vuoden apurahat tulevat hakuun 2022 alussa.

Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan tutkimuksen pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Gasumin kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES.

Gasumin kaasurahastosta myönnettyjen apurahojen summa oli vuonna 2021 63 000 euroa (2020: 75 000) ja ne myönnettiin kuudelle henkilölle:

  • Miriam Kellock: Analysis of the rate limiting steps in enzymatic hydrolysis of lignocellulose: the effect of lignin and enzyme structure, 12 000 €
  • Miika Marttila: Kasvihuonelämmitysmenetelmien ilmastonlämpenemispotentiaali boreaalisella ilmastovyöhykkeellä Väitöskirjassa: Agroekologisten ja teollisten symbioosien ympäristövaikutukset maaseutuliiketoiminnassa, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, 5 000 €
  • Sami Lieskoski: The use of energy storage to integrate renewable energy in the transition to carbon-neutrality, Åbo Akademi, 12 000 €
  • Marjaana Hassani: Pientareet ja joutomaat energianlähteinä, Jyväskylän yliopisto, 24 000 €
  • Hassaan Ahmad Warraich: Master's thesis: "Studies on carbon dioxide hydrogenation to methanol using in-situ diffuse reflectance infrared Fourier transform spectroscopy and mass spectrometry", Aalto yliopisto, 5 000 €
  • Danielle Bansfield: Exploiting the unexploited: improved recycling of nutrients in the reject water from biogas production into value-added products, Aalto yliopisto, 5 000 €

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com

Lue lisää

"Koronaviruspandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta Gasum jatkoi suunnitellusti pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämistä ja pystyi varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja hankkeiden edistymisen vuoden 2020 aikana.

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni
Content image

Q4 Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2020 julkaistu

Gasum-konserni Q4 2020 – Pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittäminen jatkui