Content image

Lisätietoja

Lasse Aarnio
CFO
p. +358 50 453 6064
lasse.aarnio@gasum.com

Keskeistä vuonna 2018


Liikevaihto 1 177 milj. euroa
(2017: 925)

Liikevoitto 124 milj. euroa
(2017: 114)

Lue lisää tiedotteesta


Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin, tilinpäätöksiin ja taloudellisiin katsauksiin.

2019

Taloudellinen katsaus Q1 2019

Osavuosikatsaus Gasum

Q4-tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018 julkaistu

Vuosi 2018 oli menestyksekäs määrätietoisen strategian toteuttamisen vuosi. Gasum laajensi kaasumarkkinaa strategian mukaisesti sekä maalla että merellä. Yhtiön taloudellinen tulos kehittyi odotusten mukaisesti. 

Vuosi 2018

Liikevoitto: 10,5 %

Omavaraisuusaste: 43,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,3 %


Vuosi 2017

Liikevoitto: 12,3 %

Omavaraisuusaste: 41,6 %

Oman pääoman tuotto: 13,7 %


"Teimme vuoden aikana merkittäviä askeleita kohti puhtaampaa huomista. Kaasulla on merkittävä rooli pohjoismaisessa energiamarkkinassa. Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna 27 prosenttia."

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni
17.05.2019

Gasum vahvistaa kotimaisen ja uusiutuvan biokaasun saatavuutta ostamalla Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvolasta

Pohjoismaiden suurimpana biokaasun tuottajana Gasumin tavoitteena on vahvistaa biokaasun saatavuutta Pohjoismaissa. Toukokuun 17. päivä päätökseen saadussa liiketoimintakaupassa Gasum on ostanut Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta. Kauppa mahdollistaa investoinnit laitoksen tuotantokapasiteetin merkittävään kasvattamiseen. Biokaasun tuotannon lisääminen on välttämätöntä, jotta liikenteen kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet voidaan tulevaisuudessa saavuttaa.

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

– Nyt tehty kauppa päättää useamman vuoden kestäneen prosessin, jolla olemme hakeneet taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävää ratkaisua ydintoimintoihimme kuulumattomalle biokaasulaitostoiminnalle, Kouvolan Veden toimitusjohtaja Timo Kyntäjä kiteyttää.

Mäkikylän biokaasulaitoksen heikko kannattavuus on johtunut ennen muuta sen pienestä käsittelykapasiteetista. Laitos on käsitellyt biomassoja lupaehtojen salliman määrän, joka on noin 20 000 tonnia vuodessa. Gasumin suunnitelmana on investoida laitoksen kehittämiseen.

– Olemme yhtiönä sitoutuneet kasvattamaan biokaasun tarjontaa uusiutuvana liikenteen polttoaineena ja mahdollistamaan liikenteen päästövähennystavoitteet. Tämä vaatii biokaasun tuotannon lisäämistä. Kauppa antaa meille mahdollisuuden investoida Mäkikylän laitoksen laajentamiseen ja tavoitteenamme on moninkertaistaa laitoksen biokaasun tuotanto sekä päivittää nykyisen laitoksen toiminnat tämän päivän vaatimusten mukaisiksi, kertoo Gasumin kiertotalousliiketoiminnan johtaja Ari Suomilammi.

Gasum omistaa tällä hetkellä 12 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa sekä ostaa biokaasua kolmelta kumppanuuslaitokselta, Mäkikylän laitos mukaan lukien. Gasum on investoinut biokaasulaitoksen rakentamiseen Lohjalle, Ruotsin Nymöllaan sekä Turun biokaasulaitoksen laajentamisen. Yhtiön nykyinen biokaasukapasiteetti on noin 650 GWh vuodessa.

Vuonna 2011 valmistuneen Mäkikylän biolaitoksen rakennutti Kymen Bioenergia Oy, jonka pääomistaja oli KSS Energia Oy. Kouvolan kaupunki siirsi biolaitoksen ja sen jalostuslaitoksen Vesilaitokselle vuosina 2014–2015.

 

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, Gasum, kiertotalousjohtaja, biokaasu
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Timo Kyntäjä, toimitusjohtaja, Kouvolan Vesi Oy
puh. 040 483 3471, timo.kyntaja(a)kouvolanvesi.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
14.05.2019

Gasumin kaasurahasto jakoi apurahoja kaasualan tutkimukseen ja kehitykseen

Gasum tukee kaasualan tutkimusta ja kehitystä kaasurahastonsa avulla. Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa uusien teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Gasumin Kaasurahaston vuoden 2019 apurahoja myönnettiin Helsingissä kahdeksalle tutkijalle 13. päivä toukokuuta. 

Gasumin kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta liittyen kaasuun perustuviin energiaratkaisuihin ja tuottaa kaasualan kehitystä tukevaa tietoa. Kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES. Rahastosta on jaettu apurahoja tutkijoille, joiden aihealueet liittyvät kierto- ja biotalouteen, kaasun kuljettamiseen ja logistiikkaan, kaasun käyttöä edistäviin hajautettuihin energiaratkaisuihin tai kaasuun perustuviin energian varastointiteknologioihin.

”Edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta yhdessä kumppaniemme kanssa.  Biokaasumarkkinan ja biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattaminen sekä kiertotalouden edistäminen ovat keskeinen osa yhtiön strategiaa. Tänä vuonna jaoimme apurahoja erityisesti kiertotalous- ja kierrätysravinteita koskevaan tutkimukseen. Meille oli kunnia jakaa tänäkin vuonna apurahoja usealle lupaavalle kaasualan tutkijalle”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan tutkimuksen pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Gasumin kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES.

Gasumin kaasurahastosta myönnettyjen apurahojen summa oli tänä vuonna 62 200 euroa ja ne myönnettiin kahdeksalle henkilölle:

FM Danielle Bansfield (Aalto University), Exploiting the unexploited: improved recycling of nutrients in the reject water from biogas production into value-added products. (5 000 EUR)

MSc. Aida Hosseinian (University of Oulu), Phosphorus recovery in the context of circular economy (5 000 EUR)

FM Kari Koppelmäki (University of Helsinki), Biokaasuntuotannon integrointi ravinteiden kierrätykseen paikallisessa ruokajärjestelmässä (16 200 EUR)

MSc. Veera Koskue (Tampere University of Technology), Ravinteiden talteenotto jätevesistä bioelektrokemiallisilla menetelmillä (5 000 EUR)

MSc. Shah Rukh Shakeel (University of Vaasa), Commercialization of renewable energy technologies in Finland (5 000 EUR)

MSc. Natalia Saukkonen (Tampere University of Technology), Interplay of profitability targets and environmental values in investment decision-making – case studies from biogas sector (2 000 EUR)

Axumavit Tesfamariam (University of Oulu), The effect of selected coagulant on downstream biological wastewater treatment units and on biological sludge stabilization processes (2 000 EUR)

MSc. Ville Turunen (Aalto University), Sewage sludge as a potential sustainable nutrient source (22 000 EUR)

Tutustu apurahojen saajiin >

 

Lisätietoja:

Inkeri Kauppi, kehitysinsinööri, Gasum
puh. +358 40 486 8288, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
07.05.2019

Johan Grön Gasumin biokaasuliiketoiminnan johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Gasum on nimittänyt yhtiön uudeksi Biokaasuliiketoiminnan johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi kemian tekniikan tohtori Johan Grönin. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.7.2019.

Johan Grön (1966) siirtyy Gasumin johtoon Outotec Oyj:stä, missä hän on toiminut liiketoimintajohtajana vuodesta 2013 ja viimeiset kaksi hän on vastannut Energy and Environment -liiketoiminnasta.

"Olen iloinen voidessani toivottaa Johan Grönin tervetulleeksi yhtiöömme johtamaan nopeasti kasvavaa biokaasuliiketoimintaamme. Johanilla on vahvaa näyttöä energiateollisuuden ja raskaan teollisuuden ylimmän johdon tehtävistä kansainvälisistä organisaatioista. Biokaasumarkkinan ja biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattaminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa. Biokaasun käytön lisäämisellä tuemme liikenteen päästövähennystavoitteita ja vahvistamme biokaasun saatavuutta,” kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Ennen siirtymistään Outotecille hän on toiminut teknologiajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Xylem Corporationissa New Yorkissa ja Kemira Oyj:ssa. Tämän lisäksi hän on toiminut useissa johdon tehtävissä mm. Stora Ensossa ja Valmetissa.


Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum
puh. 040 55 40 578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää