Content image

Lisätietoja

Lasse Aarnio
CFO
p. +358 50 453 6064
lasse.aarnio@gasum.com

Keskeistä vuonna 2017


Liikevaihto 925 milj. euroa
(2016: 843)

Liikevoitto 114 milj. euroa
(2016: 125)

Lue lisää tiedotteesta


Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin, tilinpäätöksiin ja osavuosikatsauksiin.

2017

Taloudellinen katsaus 2017

Q4-Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017
Q3-osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2017

Q2-osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2017
Q1-osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2017

Osavuosikatsaus Gasum

Q4-tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017 julkaistu

Vuonna 2017 Gasum laajensi kaasumarkkinaa strategian mukaisesti sekä maalla että merellä. Gasum-konsernin taloudellinen tulos kehittyi odotusten mukaisesti. 

"Teimme vuoden aikana merkittäviä askeleita kohti puhtaampaa huomista. Kaasulla on merkittävä rooli pohjoismaisessa energiamarkkinassa. Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna 10 prosenttia."

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni

Gasum tunnisti yhtiön toimintaympäristöön vaikuttavat megatrendit

Yhtiön toimintaympäristöön vaikuttavat globaalit megatrendit, jotka ovat ilmastonmuutos, teknologian kehittyminen, kiihtyvä kaupungistuminen, väestörakenteen muutos sekä taloudellisten valtasuhteiden muutokset. 

Lue lisää


Vuosi 2017

Liikevoitto: 12,3 %

Omavaraisuusaste: 41,6 %

Oman pääoman tuotto: 13,7 %


Vuosi 2016

Liikevoitto: 14,8 %

Omavaraisuusaste: 40,8 %

Oman pääoman tuotto: 17,7 %


04.04.2018

Gasum aloittaa syvennetyn asiakasyhteistyön Suomen Konserniverokeskuksen kanssa

Gasum aloittaa syvennetyn asiakasyhteistyön Konserniverokeskuksen kanssa, joka tukee yhtiön verostrategiaa ja tahtotilaa olla vastuullinen veronmaksaja.

Syvennetty yhteistyö on OECD:n suosittelema ennakoiva ja avoin toimintamalli suurten veroasiakkaisen veroasioiden hoitamiseksi.

Gasumin verostrategian mukaisesti yhtiön toimintaa johdetaan liiketaloudellisin perustein, ja toiminnan tavoitteena on liiketoiminnan kannattavuus. Yhtiö noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä ja raportoinnissa lainsäädäntöä ja säädöksiä.

”Meille on tärkeää osallistua jatkuvasti verolainsäädännön sekä verotuksen toimintatapojen kehittämiseen ja haluamme olla mukana kehittämässä oikeudenmukaista, selkeää ja johdonmukaista verojärjestelmää,” kertoo Johanna Lamminen Gasumin toimitusjohtaja.

Syvennetty asiakasyhteistyö verottajan kanssa on OECD:n suosittelema toimintamalli suurten veroasiakkaiden valvontaan, jossa suurille asiakkaille tarjotaan uusia palveluja ja valvontamuotoja. Yhteistyössä osapuolilla on yhteinen intressi hoitaa verotus reaaliaikaisesti ja ajallisesti tehokkaasti, sekä käydä jatkuvaa ja ajantasaista keskustelua verokysymysten ratkaisemiseksi reaaliajassa. Syvennetyssä yhteistyössä on kyse ennakoivasta ja avoimesta toimintamallista, joka perustuu Verohallinnon ja verovelvollisen väliseen luottamukseen ja yhteisymmärrykseen. Gasum aloittaa yhteistyön kevään 2018 aikana.

Lisätietoja:

Lasse Aarnio, Chief Financial Officer, Gasum
p. 050 453 6064
Lasse.Aarnio@gasum.com
www.gasum.fi

Lue lisää
28.03.2018

Nesteytetyn maakaasun kysyntä kasvaa Pohjoismaiden merenkulussa

Gasumin tytäryhtiö Skangas suoritti 1 000 nesteytetyn maakaasun (LNG) bunkrausoperaatiota vuonna 2017, eli 60 prosenttia enemmän kuin aiempina vuosina. Nesteytetyn maakaasun kysyntä kasvaa Pohjoismaiden merenkulussa huimaa vauhtia.

Skangasin mukaan kysynnän kasvun takana ovat toimitukset sekä säännölliseen reittiliikenteeseen että hakurahti- ja spot-rahtiliikenteeseen käyttöön otetuille uusille aluksille. Markkinoilla on odotettu uusia LNG-bunkrausaluksia, joilla toimitetaan nesteytettyä maakaasua sitä polttoaineenaan käyttäville aluksille.

Puhtaan polttoaineen tarve lisää kysyntää

”Yhä useampi varustaja muuntaa aluksiaan puhtaalle polttoaineelle joko LNG- tai kaksoispolttoainemoottorien avulla, joten kysyntä on kasvanut huomattavasti. Tämä koskee erityisesti Euroopan merialueita, joissa suurin osa liikenteestä on viime aikoihin asti ollut autolauttaliikennettä ja säännöllistä reittiä kulkevia RoPax-risteilyautolauttoja. Nykyään palveltava aluskanta on monimuotoisempaa ja vaatii monentyyppisiä bunkrausratkaisuja. Vastaamme tähän tarpeeseen tarjoamalla markkinoille monia eri ratkaisuja”, kertoo Skangasin Marine-liiketoiminnan myyntijohtaja Gunnar Helmen.

Nesteytetty maakaasu on puhtain saatavilla oleva polttoaine merenkulun tarpeisiin. Siitä on nopeasti tulossa yhä yleisemmin käytetty kustannustehokas vaihtoehto. Nesteytetty maakaasu sopii kaikentyyppisiin aluksiin: autolauttoihin, matkustajalaivoihin, säiliölaivoihin, irtorahtilaivoihin, huoltoaluksiin ja konttilaivoihin. Se tarjoaa monia etuja vähentämällä saastumista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Siirtyminen nesteytetyn maakaasun käyttöön poistaa täysin rikki- ja hiukkaspäästöt sekä vähentää typpioksidipäästöjä jopa 85 prosentilla. Lisäksi se vähentää hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 prosentilla. Nesteytetyn maakaasun käyttö laivojen polttoaineena tekee niistä tulevien IMO- ja EU-päästömääräysten mukaisia.

Bunkrausalus Coralius edesauttaa laivasta laivaan -bunkrausta

Skangas ennakoi merenkulkualan puhtaampien polttoaineiden kysyntää pyrkimällä yhteistoimin parantamaan nesteytetyn maakaasun saatavuutta. Infrastruktuurin laajentamisen ja bunkraustekniikoiden kehittämisen ohella yhtiö otti vuonna 2017 käyttöön uuden bunkraus- ja jakelualuksen, Coraliuksen. Se tuo nesteytetyn maakaasun bunkraukseen aivan uudenlaista tehokkuutta.

Coralius toimittaa nesteytettyä maakaasua laivoille merellä laivasta laivaan -bunkrauksena. Se tarjoaa yhtiölle lisää joustavuutta ja mahdollisuuksia palvella aluksia, joiden on saatava nesteytettyä maakaasua poikkeamatta sitä varten terminaaliin tai satamaan. Laivasta laivaan ‑bunkraus on Skangasille vain yksi tapa toimittaa nesteytettyä maakaasua. Alukset voivat myös hakea polttoaineen jostakin Skangasin terminaaliverkoston terminaalista, suoraan tuotantolaitokselta Stavangerista tai säiliöautosta laivaan -bunkrauksena Pohjoismaiden satamista. 

Lue lisää Skangasin sivuilta

Lisätietoja:

Gunnar Helmen, Marine-liiketoiminnan myyntijohtaja, Skangas
Tananger, Norja
Puh.: +47 475 09 048,
Gunnar.Helmen@skangas.com 

Trude Ravndal, markkinointiviestintäpäällikkö, Skangas
Tananger, Norja
Puh.: +47 913 01 013
Trude.Ravndal@skangas.com

Gasumin tytäryhtiö Skangas on Pohjoismaiden markkinoiden johtava nesteytetyn maakaasun (LNG) tuottaja. Yritys toimittaa asiakkailleen nesteytettyä maakaasua merenkulun, teollisuuden ja raskaiden maakuljetusten tarpeisiin. Skangas auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ympäristönsuojelulliset ja operatiiviseen polttoaineenkulutuksen liittyvät tavoitteensa tarjoamalla energiatehokkaita ja luotettavia LNG-toimituksia.

Lue lisää
13.03.2018

Gasum julkaisi taloudellisen katsauksen, yritysvastuuraportin ja yritystarinan 2017

Gasum julkaisi taloudellisen katsauksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 sekä yritysvastuuraportin ja yritystarinan.

Vuonna 2017 Gasum otti jälleen määrätietoisesti askeleita kohti puhtaampaa huomista. Laajennuimme Ruotsin biokaasumarkkinoille, jatkoimme innovatiivisten kiertotalousratkaisujen kehittämistä kumppaneidemme kanssa sekä panostimme pohjoismaisen LNG-infrastruktuurin ja -markkinan kehittämiseen yhdessä tytäryhtiömme Skangasin kanssa. Aloitimme valmistautumisen vuoden 2020 alusta tapahtuvaan maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoiden avaamiseen yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Taloudellinen katsaus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallinnointiperiaatteet.

Yritysvastuuraportissa ja -tarinassa kerromme, mitä kaikkea Gasum on, miten edistämme kestävää kehitystä ja rakennamme uutta Gasumia.

Lataa raportit:

Lisätietoja:
Anna-Sofia Malmi, viestintäpäällikkö, Gasum
puh. 050 4690 114, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Lue lisää

Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje