Content image

Kai Laitinen

CFO, Gasum
p. +358 40 500 2080
kai.laitinen@gasum.com

Keskeistä vuonna 2019


Liikevaihto 1 128 milj. euroa
(2018: 1 177)

Liikevoitto 141 milj. euroa
(2018: 124)

 


Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Gasum Green Funding Framework

 

CICERON arviointiyhteenveto

 

Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin ja taloudellisiin katsauksiin.

2020

Taloudellinen katsaus Q1 2020

08.06.2020

Uusi jäsen Gasumin johtoryhmään – Anders Malm nimitetty Portfolio Management ja Trading -liiketoimintayksikön johtajaksi

Gasum on nimittänyt Anders Malmin yhtiön Portfolio Management ja Trading -liiketoimintayksikön johtajaksi ja Gasumin johtoryhmän jäseneksi. Malm aloittaa uudessa tehtävässään 16.6.2020.

Anders Malm (1972) siirtyy Gasumiin Emercor Consulting-yhtiöstä, jonka toimitusjohtajana hän on toiminut vuodesta 2018. 

“Toivotamme Anders Malmin lämpimästi tervetulleeksi Gasumiin ja johtamaan Portfolio Management and Trading ‑liiketoimintaamme. Andersin vahva energiamarkkinaosaaminen tukee kasvustrategiamme toteuttamista sekä siirtymistämme kohti puhtaampaa huomista. Hänen mittava kokemuksensa kaupankäynnistä, logistiikasta ja liiketoiminnan kehittämisestä täydentää erinomaisesti Gasumin tiimiä”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Ennen Emercor Consultingia Malm oli ruotsalaisen öljy- ja huoltoasemayhtiön Preem AB:n Supply & Trading ‑liiketoiminnan johtaja ja yhtiön Ruotsin-johtoryhmän jäsen vuosina 2015–2018. Malm on toiminut Preemillä useissa johtotehtävissä vuodesta 2004 lähtien, ja hänellä on yli 25 vuoden kokemus öljyn ja kaasun jatkojalostusalalta.

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Henna Walker, johdon assistentti, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa vuonna 2019. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

Lue lisää
07.05.2020

Gasum-konserni Q1 2020 - Kaasulla on vahva rooli energiahuollossa

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.-31.3.2020*

  • Konsernin liikevoitto oli 12,3 miljoonaa euroa, jossa on 29,7 prosenttia laskua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (31.3.2019: 17,5 milj. euroa)

  • Liikevoittoprosentti tarkasteluajanjaksolla oli 6,9 prosenttia, joka oli 1,4 prosenttiyksikköä korkeampi vertailuvuoden jatkuviin toimintoihin verrattuna (31.3.2019: 5,5 %)
  • Taseen loppusumma oli 1 133 miljoonaa euroa (31.3.2019: 1 139 milj. euroa) 
  • Konsernin vakavaraisuus pysyi raportointikaudella vahvana omavaraisuusasteen ollessa 44,1 % (31.3.2019: 40,7 %)

*Sisältävät jatkuvien toimintojen vertailukelpoiset luvut.

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä 2020:

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutimme strategiaamme ja jatkoimme pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämistä COVID-19-pandemian tuomista epävarmuuksista huolimatta. Pandemian vaikutukset liiketoimintaamme ovat toistaiseksi olleet lieviä ja olemme pystyneet jatkamaan eri hankkeidemme toteuttamista suunnitellusti. Olemme tehneet lukuisia toimenpiteitä, joiden avulla olemme huolehtineet henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta sekä varmistaneet liiketoiminnan jatkuvuuden ja hankkeiden edistymisen. Olemme tehneet kaikkemme turvataksemme energiahuollon, kaasun hankinnan ja jakelun sekä turvallisen logistiikan myös kierrätys- ja jätepalveluissamme. Olen ylpeä nähdessäni oman henkilöstömme vahvan sitoutumisen sekä Gasumin, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme välisen yhteistyön toimivuuden.

Vuoden vaihteessa putkikaasumarkkina avautui kilpailulle ja Gasumista eriytetty kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa. Gasum keskittyy jatkossa tarjoamaan monipuolisia, kilpailukykyisiä ja helposti saatavilla olevia energiaratkaisuja sekä energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita asiakkaillemme Pohjoismaissa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaasun asema merenkulun polttoaineena jatkoi myös kasvuaan ja solmimme norjalaisen energiayhtiö Equinorin kanssa LNG-toimitussopimuksen. Myös biokaasu kiinnostaa merenkulun edelläkävijöitä ja kehitämmekin jatkuvasti polttoainetarjontaamme ja palvelujamme vastataksemme merenkulkualan tarpeisiin. Aloitimme säännölliset uusiutuvaa polttoainetta sisältävät toimitukset meriliikenteen asiakkaallemme Preemille Ruotsissa.

Jatkoimme myös kaasutankkausasemaverkostomme rakentamista Pohjoismaissa kolmella uudella kaasutankkausasemalla. Biokaasuliiketoiminnan kehitys eteni myös suunnitellusti ja solmimme Encore Ympäristöpalveluiden kanssa sopimuksen hyödyntää pääkaupunkiseudun biojätteet kuluvan vuoden lopussa valmistuvalla Lohjan biokaasulaitoksellamme. Lisäksi toimitimme cleantech-yhtiö Forchem Oy:lle nesteytettyä biokaasua (LBG).

Laajensimme myös rooliamme pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla liittymällä pohjoismaisen sähköpörssin Nasdaq OMX:n jäseneksi, joka mahdollistaa meille suoran kaupankäynnin sähköjohdannaisten markkinalla.”

Lue lisää Gasum-konsernin Q1 2020 taloudellisesta raportista >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Henna Walker, johdon assistentti, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa vuonna 2019. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

Lue lisää
30.04.2020

Gasumin liikenteen ja teollisuuden kaasuratkaisujen tarjonta laajenee yrityskaupalla – Linde AG:n LNG- ja biokaasuliiketoimintojen, Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnon osto päätökseen

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on saanut 30.4.2020 päätökseen yrityskaupan, jolla se osti Linde AG:n LNG- ja biokaasuliiketoiminnot Ruotsissa ja Norjassa sekä Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnon Saksassa. Kauppa on olennainen osa Gasumin strategiaa, jonka tavoitteena on vauhdittaa puhtaampien liikenneratkaisujen kasvua Pohjoismaissa. Yrityskauppa laajentaa entisestään yhtiön kaasuratkaisujen tarjontaa usealle eri asiakassegmentille eri puolilla Pohjoismaita.

Gasum hankki yrityskaupalla Linden LNG- ja biokaasuliiketoiminnot sekä Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnon. Gasumille siirtyi järjestelyssä noin 35 työntekijää, laaja asiakaskunta sekä useita omaisuuseriä. Liiketoimintojen yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Yrityskauppa tukee Gasumin strategiaa kehittämällä pohjoismaisia energiamarkkinoita sekä laajentamalla entisestään yhtiön tarjontaa niin teollisuuden kuin maa- ja meriliikenteenkin tarpeisiin. Lisäksi yrityskauppa vauhdittaa Gasumin puhtaampiin kuljetusratkaisuihin keskittyvän kasvustrategian toteuttamista Pohjoismaiden raskaan liikenteen markkinoilla.

”Olemme erittäin tyytyväisiä tästä yrityskaupasta, joka on Gasumille tärkeä askel rakentaessamme pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja vastatessamme vähäpäästöisten energiaratkaisujen kasvavaan kysyntään. Kauppa on osa strategiamme eteenpäin viemistä ja mahdollistaa entistä laajemman kaasuratkaisujen tarjonnan usealle eri asiakassegmentille eri puolilla Pohjoismaita. Yrityskauppa varmistaa Gasumin tarjoaman kilpailukykyisen ja vähäpäästöisen energian saatavuuden teollisuuden sekä maa- ja meriliikenteen asiakkaiden käyttöön Pohjoismaissa”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

“Uskomme, että Gasum on vahva omistaja, joka kehittää sekä LNG- ja biokaasu- että bunkrausliiketoimintaa menestyksekkäästi eteenpäin”, sanoo Jan Ellringmann, Business President, Linde Region Europe North.

Gasumille siirtyi yrityskaupassa useita omaisuuseriä:

  • LNG-terminaalit Ruotsissa ja Norjassa 
  • bunkrausalus Seagas 
  • bunkrausalus Kairos
  • 48 kaasutankkausasemaa Ruotsissa ja Norjassa

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Henna Walker, johdon assistentti, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energiamarkkinoiden asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa ja energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita teollisuuden ja lämmön ja sähkön yhteistuotannon tarpeisiin sekä puhtaampia polttoaineratkaisuja maantie- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään heidän omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa vuonna 2019. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

Lue lisää

"Gasumille vuosi 2019 merkitsi valtavien muutosharppausten vuotta. Olemme muuttamassa yhteiskuntaa kohti hiilineutraalia tulevaisuutta mahdollistamalla päästöjen vähentämisen asiakkaillemme liikenteessä, merenkulussa ja teollisuudessa tarjoamalla puhtaampaa energiaa ja monipuolisia palveluita.”

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni
Content image

Q4 Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2019 julkaistu

Veimme vuonna 2019 määrätietoisesti strategiaamme eteenpäin ja kehitimme pohjoismaista kaasumarkkinaa mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

 

Vuosi 2019

Liikevoitto: 13,9 %

Omavaraisuusaste: 44,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,6 %


Vuosi 2018

Liikevoitto: 10,5 %

Omavaraisuusaste: 43,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,3 %


Tietoa liittyen koronavirusepidemiaan (COVID-19)

Lue lisää Sulje