Content image

Kai Laitinen

CFO, Gasum
p. +358 40 500 2080
kai.laitinen@gasum.com

Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

CICERON arviointiyhteenveto

 

Keskeistä vuonna 2018


Liikevaihto 1 177 milj. euroa
(2017: 925)

Liikevoitto 124 milj. euroa
(2017: 114)

Lue lisää tiedotteesta


Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin, tilinpäätöksiin ja taloudellisiin katsauksiin.

2019

Taloudelllinen katsaus Q2 2019
Taloudellinen katsaus Q1 2019

Osavuosikatsaus Gasum

Q4-tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018 julkaistu

Vuosi 2018 oli menestyksekäs määrätietoisen strategian toteuttamisen vuosi. Gasum laajensi kaasumarkkinaa strategian mukaisesti sekä maalla että merellä. Yhtiön taloudellinen tulos kehittyi odotusten mukaisesti. 

Vuosi 2018

Liikevoitto: 10,5 %

Omavaraisuusaste: 43,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,3 %


Vuosi 2017

Liikevoitto: 12,3 %

Omavaraisuusaste: 41,6 %

Oman pääoman tuotto: 13,7 %


"Teimme vuoden aikana merkittäviä askeleita kohti puhtaampaa huomista. Kaasulla on merkittävä rooli pohjoismaisessa energiamarkkinassa. Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna 27 prosenttia."

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni
27.09.2019

Gasumin rahoitusstrategia edistää siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on solminut vihreän lainasopimuksen SEB:n, Nordean ja OP Yrityspankin kanssa. Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.

Gasum on solminut vihreän lainasopimuksen SEB:n, Nordean ja OP Yrityspankin kanssa. SEB toimi pääjärjestäjänä ja agenttina rahoitusjärjestelyssä. Vihreän lainan osuus yhtiön kokonaisvelasta on noin 39 prosenttia. Samalla yhtiö uudisti muut lainansa ja nosti lainan kaasuverkkoliiketoiminnan eriyttämistä varten.

”Gasumin strategia on rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä laajentamalla kaasumarkkinoita. Olemme vastuullisuusohjelmassamme sitoutuneet toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä edistämään siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Vihreän rahoituksen viitekehyksen avulla voimme osoittaa liiketoimintamme positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Tarjoamme puhtaampaa energiaa asiakkaillemme lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, teollisuuden tarpeisiin sekä maa- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä,” kertoo Elina Saarivuori, Sustainability Manager Gasumilta.

Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen on arvioinut CICERO Shades of Green (Center for International Climate Research). CICERO Shades of Green on antanut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehykselle arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Arviointiasteikon sävyt ovat tumman vihreä, keskivihreä ja vaalean vihreä.

”Gasum tarjoaa puhtaampaa energiaa asiakkailleen. Haluamme myös oman toimintamme kautta osoittaa toimintamme välillisiä ja välittömiä vaikutuksia. Vastuullinen rahoitusstrategia on tärkeä osa taloudellista vastuullisuuttamme,” kertoo Jonas Bergroth, Treasury Manager Gasumilta.

Yhtiö raportoi vuosittain vihreän rahoituksen piirissä olevat toiminnot sekä niiden ympäristö- ja -ilmastovaikutuksia Impact -raportissaan. Nordea on ollut Gasumin kanssa kehittämässä yhtiön vihreän rahoituksen viitekehystä.

“Olemme olleet kehittämässä vihreän rahoituksen viitekehystä yhdessä Gasumin kanssa. Uskomme kestävän liiketoiminnan ja toiminnan vaikutusten ymmärtämisen niin taloudellisesti kuin ympäristö huomioon ottaen olevan kasvava trendi. Vihreä rahoitus sopii hyvin Gasumin vastuulliseen biopohjaiseen liiketoimintaan sekä kiertotalouteen. Vastuullinen ja kestävä sijoittaminen kiinnostaa yrityksiä ja sijoittajia entistä enemmän, ja rahoittajana haluamme olla tukemassa asiakkaidemme matkaa kohti entistä kestävämpiä ratkaisuja”, sanoo Juho Maalahti Sustainable Debt and Funding Advice-yksiköstä Nordealta.

Gasumin vihreän rahoituksen viitekehys kattaa Gasumin uusiutuvan energian tuotannon ja kiertotaloustuotteet, jätteenkäsittelyn toiminnot sekä energiatehokkuustoimenpiteet. Viitekehykseen sisältyy myös rahoituksen ja yritysvastuun hallinnointi, jonka CICERO arvioi olevan erinomaisella tasolla. CICEROn metodologian tavoitteena on tarjota sijoittajille läpinäkyvyyttä ja mahdollisuutta nähdä liiketoimintojen ilmastoriskit ja -vaikutukset.

Lue lisää:

 

Lisätietoja:

Jonas Bergroth, Treasury Manager, Gasum
Puh. +358 40 755 8872, jonas.bergroth@gasum.com 

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
puh. +358 50 911 2668, elina.saarivuori@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
12.08.2019

Uudistuva energiayhtiö Gasum vahvistaa johtoryhmäänsä – Kai Laitinen nimitetty talousjohtajaksi

Gasum on nimittänyt yhtiön uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi kauppatieteiden maisterin Kai Laitisen (48). Laitinen aloittaa uudessa tehtävässään 16. syyskuuta 2019. Hänellä on laaja kokemus eri talouden tehtävistä Stockmannilla, Finaviassa ja Outokummussa.

Kai Laitinen siirtyy Gasumin johtoon Stockmann Oyj:stä, missä hän on toiminut talousjohtajana vuodesta 2017.

"Olen iloinen saadessani toivottaa Kai Laitisen tervetulleeksi yhtiöömme. Taloutemme vahva johtaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on avainasemassa yrityksemme menestyksen kannalta viedessämme strategiaamme eteenpäin. Kain vakuuttava talous- ja rahoitusosaaminen yhdistettynä työkokemukseen kansainvälisissä pörssiyhtiöissä täydentää erinomaisesti Gasumin ammattitaitoista ja osaavaa taloustiimiä ja johtoryhmäämme, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Ennen siirtymistään Stockmannille Laitinen on toiminut talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Finaviassa ja talouden erilaisissa johtotehtävissä Outokummussa.

Gasumin talousjohtajana aiemmin toiminut Lasse Aarnio siirtyy talon sisällä uusiin tehtäviin Senior Advisoriksi Portfolio Management ja Trading -liiketoimintayksikköön. ”Haluan kiittää Lassea, jonka rooli Gasumin taloushallinnon kehittämisessä ja sen viemisessä uudelle tasolle on ollut todella merkittävä,” kertoo Lamminen.


Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum
puh. 040 55 40 578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeä ja heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum edistää kiertotaloutta ja on johtava biokaasun toimittaja ja biohajoavan jätteen käsittelijä. Lisäksi olemme nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 177 miljoonaa euroa vuonna 2018. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö. www.gasum.fi. 

Lue lisää
16.07.2019

Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q2 2019 – Kaasuinfrastruktuuri laajeni

Kaasuinfrastruktuuri laajeni – Kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistyminen edistää merkittäviä päästövähenemiä liikenteessä


Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.6.2019

•  Konsernin liikevaihto kasvoi 6 %, ollen 632,5 miljoonaa euroa (1–6/2018: 597,5 milj. euroa)
•  Liikevoitto oli 76,3 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (76,3 milj. euroa)
•  Taseen loppusumma kasvoi uuden IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä 1 574,4 miljoonaan euroon (31.12.2018: 1 526,6 milj. euroa)
•  Konsernin rahoitusasema pysyi raportointikaudella vahvana, omavaraisuusasteen ollessa 43,9 % (31.12.2018: 43,7 %).


Tunnusluvut

1 000 € 1–6/2019 1–6/2018 Muutos 2018
 Liikevaihto 632,5 597,5 5,9 % 1 177,4
 Liikevoitto 76,3 76,3 0,0 % 124,2
 Liikevoitto-% 12,1 % 12,8 %   10,5 %
 Omavaraisuusaste-% 43,9 % 44,0 %   43,7 %
 Oman pääoman tuotto-%* 12,0 % 13,3 %   13,3 %
 Sijoitetun pääoman tuotto-%* 8,6 % 9,3 %   9,2 %
 Taseen loppusumma 1 574,4 1 465,9 7,4 % 1 526,6
 Korolliset nettovelat 573,9 558,9 2,7 % 562,7
 Nettovelkaantumisaste-% 83,3 % 86,7 %   84,7 %
 Nettovelat/käyttökate* ** 2,8 2,9   2,9
 Henkilöstön määrä kauden lopussa 364 432 -15,7 % 434

  * Annualisoitu
  ** Kuluvan kauden luku muutettu vertailukelpoiskei ilman IFRS 16 standardin vaikutusta. 
  Vertailutiedot eivät sisällä IFRS 16 standardin vaikutuksia.

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2019 ensimmäistä vuosipuoliskoa:

”Taloudellinen tuloksemme toteutui ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennusteidemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ollen 632,5 miljoonaa euroa (597,5 milj. euroa) ja tarkastelujaksolla liikevoittomme oli 76,3 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kanssa (76,3 milj. euroa).

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana veimme strategiaamme määrätietoisesti eteenpäin ja päivitimme yhdessä henkilöstön kanssa strategisia tavoitteitamme tuleville vuosille.Kysyntä puhtaammille energiaratkaisuille on vahvassa kasvussa teollisuudessa ja kaasun kokonaismyyntivolyymien ennustetaan edelleen kasvavan. Kaasu vähäpäästöisenä polttoaineena tulee kasvattamaan rooliaan tulevaisuudessa niin merenkulussa kuin raskaassa liikenteessä, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin.

Gasumin osakkuusyhtiö Manga LNG Oy:n Tornion LNG-terminaali avattiin kesäkuun alussa. Uusi terminaali vastaa vähäpäästöisen LNG:n kasvavaan kysyntään ja vahvistaa LNG-toimitusvarmuutta Pohjoismaiden pohjoisosissa. Terminaali tukee merkittävästi alueen kilpailukykyä varmistamalla edullisen ja vähäpäästöisen energian saatavuuden paikallisen teollisuuden sekä meri- ja raskaan liikenteen tarpeisiin.

Solmimme tarkastelujaksolla merkittäviä kumppanuuksia eri liiketoiminnoissa, joista merkittävimmät ovat kaksi nesteytetyn maakaasun toimitussopimusta teollisuudelle, Forchem Oy ja Eastman Chemical Company. Kaasu on teollisuudelle hyvä vaihtoehto päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Liikennekaasumarkkinan kasvattaminen ja biokaasutuotannon lisääminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa. Ostimme Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:ltä. Kauppa antaa meille mahdollisuuden investoida biokaasulaitoksen laajentamiseen ja tavoitteenamme on moninkertaistaa laitoksen biokaasun tuotanto sekä päivittää nykyisen laitoksen toiminnat tämän päivän vaatimusten mukaisiksi. Tarkastelujaksolla teimme myös investointipäätöksen Lohjan jätekeskuksen yhteyteen Munkkaalle rakennettavasta biokaasulaitoksesta. Laitoksen odotetaan tuottavan valmistuessaan vuodessa yli 40 GWh biokaasua ja 50 000 tonnia luomulannoitteita.

Tarkastelujaksolla avasimme kolme asemaa raskaan liikenteen tarpeisiin ja kolme asemaa henkilöajoneuvoliikenteelle. Lisäksi myös muiden toimijoiden toimesta rakentuu uusia kaasutankkausasemia, mikä täydentää asemaverkostoa entisestään. Kaasutankkausasemaverkoston täydentyminen edistää kiertotaloutta ja tukee kansallisia päästövähennystavoitteita edesauttamalla pohjoismaisen liikenteen siirtymistä puhtaampiin polttoaineratkaisuihion."

Linkki Gasum-konsernin taloudelliseen katsaukseen Q2 2019 >


Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum 
puh. +358 20 44 78 661
(Henna Walker, johdon assistentti)
etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää