Keskeistä vuonna 2018


Liikevaihto 1 177 milj. euroa
(2017: 925)

Liikevoitto 124 milj. euroa
(2017: 114)

Lue lisää tiedotteesta


Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin, tilinpäätöksiin ja taloudellisiin katsauksiin.

2019

Taloudelllinen katsaus Q2 2019
Taloudellinen katsaus Q1 2019

Osavuosikatsaus Gasum

Q4-tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018 julkaistu

Vuosi 2018 oli menestyksekäs määrätietoisen strategian toteuttamisen vuosi. Gasum laajensi kaasumarkkinaa strategian mukaisesti sekä maalla että merellä. Yhtiön taloudellinen tulos kehittyi odotusten mukaisesti. 

Vuosi 2018

Liikevoitto: 10,5 %

Omavaraisuusaste: 43,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,3 %


Vuosi 2017

Liikevoitto: 12,3 %

Omavaraisuusaste: 41,6 %

Oman pääoman tuotto: 13,7 %


"Teimme vuoden aikana merkittäviä askeleita kohti puhtaampaa huomista. Kaasulla on merkittävä rooli pohjoismaisessa energiamarkkinassa. Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna 27 prosenttia."

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni
12.08.2019

Uudistuva energiayhtiö Gasum vahvistaa johtoryhmäänsä – Kai Laitinen nimitetty talousjohtajaksi

Gasum on nimittänyt yhtiön uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi kauppatieteiden maisterin Kai Laitisen (48). Laitinen aloittaa uudessa tehtävässään 16. syyskuuta 2019. Hänellä on laaja kokemus eri talouden tehtävistä Stockmannilla, Finaviassa ja Outokummussa.

Kai Laitinen siirtyy Gasumin johtoon Stockmann Oyj:stä, missä hän on toiminut talousjohtajana vuodesta 2017.

"Olen iloinen saadessani toivottaa Kai Laitisen tervetulleeksi yhtiöömme. Taloutemme vahva johtaminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä on avainasemassa yrityksemme menestyksen kannalta viedessämme strategiaamme eteenpäin. Kain vakuuttava talous- ja rahoitusosaaminen yhdistettynä työkokemukseen kansainvälisissä pörssiyhtiöissä täydentää erinomaisesti Gasumin ammattitaitoista ja osaavaa taloustiimiä ja johtoryhmäämme, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Ennen siirtymistään Stockmannille Laitinen on toiminut talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Finaviassa ja talouden erilaisissa johtotehtävissä Outokummussa.

Gasumin talousjohtajana aiemmin toiminut Lasse Aarnio siirtyy talon sisällä uusiin tehtäviin Senior Advisoriksi Portfolio Management ja Trading -liiketoimintayksikköön. ”Haluan kiittää Lassea, jonka rooli Gasumin taloushallinnon kehittämisessä ja sen viemisessä uudelle tasolle on ollut todella merkittävä,” kertoo Lamminen.


Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum
puh. 040 55 40 578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeä ja heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum edistää kiertotaloutta ja on johtava biokaasun toimittaja ja biohajoavan jätteen käsittelijä. Lisäksi olemme nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 177 miljoonaa euroa vuonna 2018. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö. www.gasum.fi. 

Lue lisää
16.07.2019

Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q2 2019 – Kaasuinfrastruktuuri laajeni

Kaasuinfrastruktuuri laajeni – Kaasukäyttöisten ajoneuvojen yleistyminen edistää merkittäviä päästövähenemiä liikenteessä


Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.6.2019

•  Konsernin liikevaihto kasvoi 6 %, ollen 632,5 miljoonaa euroa (1–6/2018: 597,5 milj. euroa)
•  Liikevoitto oli 76,3 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (76,3 milj. euroa)
•  Taseen loppusumma kasvoi uuden IFRS 16 standardin käyttöönoton myötä 1 574,4 miljoonaan euroon (31.12.2018: 1 526,6 milj. euroa)
•  Konsernin rahoitusasema pysyi raportointikaudella vahvana, omavaraisuusasteen ollessa 43,9 % (31.12.2018: 43,7 %).


Tunnusluvut

1 000 € 1–6/2019 1–6/2018 Muutos 2018
 Liikevaihto 632,5 597,5 5,9 % 1 177,4
 Liikevoitto 76,3 76,3 0,0 % 124,2
 Liikevoitto-% 12,1 % 12,8 %   10,5 %
 Omavaraisuusaste-% 43,9 % 44,0 %   43,7 %
 Oman pääoman tuotto-%* 12,0 % 13,3 %   13,3 %
 Sijoitetun pääoman tuotto-%* 8,6 % 9,3 %   9,2 %
 Taseen loppusumma 1 574,4 1 465,9 7,4 % 1 526,6
 Korolliset nettovelat 573,9 558,9 2,7 % 562,7
 Nettovelkaantumisaste-% 83,3 % 86,7 %   84,7 %
 Nettovelat/käyttökate* ** 2,8 2,9   2,9
 Henkilöstön määrä kauden lopussa 364 432 -15,7 % 434

  * Annualisoitu
  ** Kuluvan kauden luku muutettu vertailukelpoiskei ilman IFRS 16 standardin vaikutusta. 
  Vertailutiedot eivät sisällä IFRS 16 standardin vaikutuksia.

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2019 ensimmäistä vuosipuoliskoa:

”Taloudellinen tuloksemme toteutui ensimmäisellä vuosipuoliskolla ennusteidemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, ollen 632,5 miljoonaa euroa (597,5 milj. euroa) ja tarkastelujaksolla liikevoittomme oli 76,3 miljoonaa euroa, joka on samalla tasolla edellisen vuoden vastaavan ajanjakson kanssa (76,3 milj. euroa).

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana veimme strategiaamme määrätietoisesti eteenpäin ja päivitimme yhdessä henkilöstön kanssa strategisia tavoitteitamme tuleville vuosille.Kysyntä puhtaammille energiaratkaisuille on vahvassa kasvussa teollisuudessa ja kaasun kokonaismyyntivolyymien ennustetaan edelleen kasvavan. Kaasu vähäpäästöisenä polttoaineena tulee kasvattamaan rooliaan tulevaisuudessa niin merenkulussa kuin raskaassa liikenteessä, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin.

Gasumin osakkuusyhtiö Manga LNG Oy:n Tornion LNG-terminaali avattiin kesäkuun alussa. Uusi terminaali vastaa vähäpäästöisen LNG:n kasvavaan kysyntään ja vahvistaa LNG-toimitusvarmuutta Pohjoismaiden pohjoisosissa. Terminaali tukee merkittävästi alueen kilpailukykyä varmistamalla edullisen ja vähäpäästöisen energian saatavuuden paikallisen teollisuuden sekä meri- ja raskaan liikenteen tarpeisiin.

Solmimme tarkastelujaksolla merkittäviä kumppanuuksia eri liiketoiminnoissa, joista merkittävimmät ovat kaksi nesteytetyn maakaasun toimitussopimusta teollisuudelle, Forchem Oy ja Eastman Chemical Company. Kaasu on teollisuudelle hyvä vaihtoehto päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Liikennekaasumarkkinan kasvattaminen ja biokaasutuotannon lisääminen on keskeinen osa Gasumin strategiaa. Ostimme Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:ltä. Kauppa antaa meille mahdollisuuden investoida biokaasulaitoksen laajentamiseen ja tavoitteenamme on moninkertaistaa laitoksen biokaasun tuotanto sekä päivittää nykyisen laitoksen toiminnat tämän päivän vaatimusten mukaisiksi. Tarkastelujaksolla teimme myös investointipäätöksen Lohjan jätekeskuksen yhteyteen Munkkaalle rakennettavasta biokaasulaitoksesta. Laitoksen odotetaan tuottavan valmistuessaan vuodessa yli 40 GWh biokaasua ja 50 000 tonnia luomulannoitteita.

Tarkastelujaksolla avasimme kolme asemaa raskaan liikenteen tarpeisiin ja kolme asemaa henkilöajoneuvoliikenteelle. Lisäksi myös muiden toimijoiden toimesta rakentuu uusia kaasutankkausasemia, mikä täydentää asemaverkostoa entisestään. Kaasutankkausasemaverkoston täydentyminen edistää kiertotaloutta ja tukee kansallisia päästövähennystavoitteita edesauttamalla pohjoismaisen liikenteen siirtymistä puhtaampiin polttoaineratkaisuihion."

Linkki Gasum-konsernin taloudelliseen katsaukseen Q2 2019 >


Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum 
puh. +358 20 44 78 661
(Henna Walker, johdon assistentti)
etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
17.05.2019

Gasum vahvistaa kotimaisen ja uusiutuvan biokaasun saatavuutta ostamalla Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvolasta

Pohjoismaiden suurimpana biokaasun tuottajana Gasumin tavoitteena on vahvistaa biokaasun saatavuutta Pohjoismaissa. Toukokuun 17. päivä päätökseen saadussa liiketoimintakaupassa Gasum on ostanut Mäkikylän biokaasulaitoksen Kouvola Vesi Oy:lta. Kauppa mahdollistaa investoinnit laitoksen tuotantokapasiteetin merkittävään kasvattamiseen. Biokaasun tuotannon lisääminen on välttämätöntä, jotta liikenteen kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet voidaan tulevaisuudessa saavuttaa.

Gasumin ja Kouvolan Veden välisen sopimuksen mukaisesti Mäkikylän biokaasulaitos ja sen liiketoiminta sopimuksineen siirtyvät Gasumille 17.6 2019. Laitos koostuu Mäkikylän jätevedenpuhdistamon yhteydessä sijaitsevasta biokaasulaitosrakennuksesta prosessilaitteineen.

– Nyt tehty kauppa päättää useamman vuoden kestäneen prosessin, jolla olemme hakeneet taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävää ratkaisua ydintoimintoihimme kuulumattomalle biokaasulaitostoiminnalle, Kouvolan Veden toimitusjohtaja Timo Kyntäjä kiteyttää.

Mäkikylän biokaasulaitoksen heikko kannattavuus on johtunut ennen muuta sen pienestä käsittelykapasiteetista. Laitos on käsitellyt biomassoja lupaehtojen salliman määrän, joka on noin 20 000 tonnia vuodessa. Gasumin suunnitelmana on investoida laitoksen kehittämiseen.

– Olemme yhtiönä sitoutuneet kasvattamaan biokaasun tarjontaa uusiutuvana liikenteen polttoaineena ja mahdollistamaan liikenteen päästövähennystavoitteet. Tämä vaatii biokaasun tuotannon lisäämistä. Kauppa antaa meille mahdollisuuden investoida Mäkikylän laitoksen laajentamiseen ja tavoitteenamme on moninkertaistaa laitoksen biokaasun tuotanto sekä päivittää nykyisen laitoksen toiminnat tämän päivän vaatimusten mukaisiksi, kertoo Gasumin kiertotalousliiketoiminnan johtaja Ari Suomilammi.

Gasum omistaa tällä hetkellä 12 biokaasulaitosta Suomessa ja Ruotsissa sekä ostaa biokaasua kolmelta kumppanuuslaitokselta, Mäkikylän laitos mukaan lukien. Gasum on investoinut biokaasulaitoksen rakentamiseen Lohjalle, Ruotsin Nymöllaan sekä Turun biokaasulaitoksen laajentamisen. Yhtiön nykyinen biokaasukapasiteetti on noin 650 GWh vuodessa.

Vuonna 2011 valmistuneen Mäkikylän biolaitoksen rakennutti Kymen Bioenergia Oy, jonka pääomistaja oli KSS Energia Oy. Kouvolan kaupunki siirsi biolaitoksen ja sen jalostuslaitoksen Vesilaitokselle vuosina 2014–2015.

 

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, Gasum, kiertotalousjohtaja, biokaasu
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Timo Kyntäjä, toimitusjohtaja, Kouvolan Vesi Oy
puh. 040 483 3471, timo.kyntaja(a)kouvolanvesi.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää