Content image

Kai Laitinen

CFO, Gasum
p. +358 40 500 2080
kai.laitinen@gasum.com

Gasum Green Funding Framework

Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. 

CICERO Shades of Green on arvioinut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen ja antanut sille arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan.

Gasum Green Funding Framework

 

CICERON arviointiyhteenveto

 

Keskeistä vuonna 2018


Liikevaihto 1 177 milj. euroa
(2017: 925)

Liikevoitto 124 milj. euroa
(2017: 114)

Lue lisää tiedotteesta


Taloudelliset tunnusluvut

Jaa:

Tutustu Gasum-konsernin avainlukuihin, tilinpäätöksiin ja taloudellisiin katsauksiin.

2019

Taloudellinen katsaus Q3 2019
Taloudelllinen katsaus Q2 2019
Taloudellinen katsaus Q1 2019

13.11.2019

Gasumin kasvustrategia etenee – Yhtiö ostaa AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnat Linde AG:ltä

Energiayhtiö Gasum ostaa AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnat Linde AG:ltä. Yrityskauppa on merkittävä edistysaskel pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittymisessä mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja teollisuuden ja maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään. Samalla kilpailukykyisen maakaasun ja biokaasun saatavuus paranee, käytettävissä oleva LNG-logistiikkakapasiteetti moninkertaistuu ja Gasumin kaasutankkausasemaverkosto laajenee Pohjoismaissa merkittävästi.

Gasum ostaa AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering ‑liiketoiminnat Linde AG:ltä. Liiketoiminnoissa työskentelee yhteensä 35 henkeä ja niiden yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Yrityskaupassa Gasumin omistukseen siirtyy LNG-tuotantolaitos, kaksi LNG-terminaalia, kaksi LNG-bunkrausalusta sekä yhteensä 48 kaasutankkausasemaa Ruotsissa ja Norjassa. Kauppaa koskeva sopimus allekirjoitettiin 13.11.2019. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kauppa on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 aikana.

Yrityskauppa vie eteenpäin Gasumin strategiaa edistäen pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittymistä ja laajentamalla entisestään energiaratkaisujen tarjontaa sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Lisäksi yrityskauppa vauhdittaa erityisesti Gasumin raskaan liikenteen puhtaampiin kuljetusratkaisuihin keskittyvän kasvustrategian toteuttamista Pohjoismaissa.

”AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering -liiketoimintojen ostaminen on meille kasvun kannalta merkittävä strateginen askel. Kaupan myötä voimme vastata entistä paremmin kilpailukykyisen ja vähäpäästöisen energian kasvavaan kysyntään sekä teollisuudessa että maa- ja meriliikenteessä. Tämä on meille yhtiönä ensiarvoisen tärkeää rakentaessamme pohjoismaista kaasuekosysteemiä ja tarjotessamme puhtaampia energiaratkaisuja asiakkaidemme kasvavaan kysyntään”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Yrityskauppa on keskeinen osa Gasumin strategian toteuttamista ja vahvistaa yhtiön kykyä tarjota kaasuratkaisuja erilaisten asiakassegmenttien tarpeisiin entistä laajemmalla maantieteellisellä alueella.

 

Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum
puh. 020 44 78 661 (johdon assistentti, Henna Walker)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum
puh. 040 55 40 578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeä ja heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. Yhdessä kumppaniemme kanssa edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta sekä maalla että merellä. Gasum edistää kiertotaloutta ja on johtava biokaasun toimittaja ja biohajoavan jätteen käsittelijä. Lisäksi olemme nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija.

Gasum-konsernilla on noin 350 työntekijää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto oli 1 177 miljoonaa euroa vuonna 2018. Gasum on Suomen valtion omistama yhtiö.

Lue lisää
25.10.2019

Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q3 2019 – Kysyntä puhtaammille energiaratkaisuille vahvassa kasvussa

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.9.2019

• Konsernin liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia edellisestä vuodesta, ollen 838,8 miljoonaa euroa (1–9/2018: 827,4 milj. euroa)

• Konsernin liikevoitto oli 86,3 miljoonaa euroa, jossa on 7,2 prosenttia laskua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (93,0 milj. euroa)

• Taseen loppusumma kasvoi uusien investointien myötä 1 553,7 miljoonaan euroon (31.12.2018: 1 526,6 milj. euroa)

• Konsernin rahoitusasema pysyi raportointikaudella vahvana omavaraisuusasteen ollessa 44,6 % (31.12.2018: 43,7 %).


Toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden 2019 kolmatta neljännestä:

”Raportointijaksolla taloudellinen tuloksemme toteutui ennusteidemme mukaisesti. Liikevaihtomme oli 838,8 miljoonaa euroa (827,4 milj. euroa) ja tarkastelujaksolla liikevoittomme oli 86,3 miljoonaa euroa.

Kolmannen neljänneksen aikana solmimme vihreän lainasopimuksen SEB:n, Nordean ja OP Yrityspankin kanssa ja uudistimme muut lainamme. Olemme vastuullisuusohjelmassamme sitoutuneet toimimaan ilmastomuutoksen hillitsemiseksi sekä edistämään siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Tarjoamme puhtaampia energiaratkaisuja asiakkaillemme ja autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä. 

Tarkastelujaksolla Gasum Portfolio Services solmi kantaverkkoyhtiö Fingridin kanssa sopimuksen, että vastaamme heidän häviösähkönsä salkunhallinta- ja kaupankäyntipalveluista jatkossakin.

Liikennekaasumarkkinan kasvattaminen on keskeinen osa yhtiömme strategiaa. Tarkastelujaksolla avasimme kolme asemaa raskaan liikenteen tarpeisiin ja kolme asemaa henkilöajoneuvoliikenteelle. Kaasutankkausasemaverkoston täydentyminen tukee kansallisia päästövähennystavoitteita edesauttamalla pohjoismaisen liikenteen siirtymistä puhtaampiin polttoaineratkaisuihin. Kaasuautoilun suosio on monen muun Euroopan maan tapaan kasvussa myös Suomessa. Kaasu on kustannustehokas polttoaine, jolla voidaan korvata perinteisiä polttoaineita ja saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä nopeasti. 

Olemme jatkaneet valmistautumista kaasumarkkinoiden avautumiseen sekä koordinoineet maakaasumarkkinalakiin liittyvää sääntötyötä yhteistyössä asiakkaiden ja eri sidosryhmien kanssa jo vuodesta 2017.”

Lue Q3 2019 taloudellinen katsaus >

Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum 
puh. +358 20 44 78 661
(Henna Walker, johdon assistentti)
etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
27.09.2019

Gasumin rahoitusstrategia edistää siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan

Pohjoismainen energiayhtiö Gasum on solminut vihreän lainasopimuksen SEB:n, Nordean ja OP Yrityspankin kanssa. Osana yhtiön rahoitusstrategiaa on vihreän rahoituksen viitekehys (Gasum Green Funding Framework), jonka avulla yhtiö osoittaa liiketoiminnan positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia.

Gasum on solminut vihreän lainasopimuksen SEB:n, Nordean ja OP Yrityspankin kanssa. SEB toimi pääjärjestäjänä ja agenttina rahoitusjärjestelyssä. Vihreän lainan osuus yhtiön kokonaisvelasta on noin 39 prosenttia. Samalla yhtiö uudisti muut lainansa ja nosti lainan kaasuverkkoliiketoiminnan eriyttämistä varten.

”Gasumin strategia on rakentaa pohjoismaista kaasuekosysteemiä laajentamalla kaasumarkkinoita. Olemme vastuullisuusohjelmassamme sitoutuneet toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sekä edistämään siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Vihreän rahoituksen viitekehyksen avulla voimme osoittaa liiketoimintamme positiivisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Tarjoamme puhtaampaa energiaa asiakkaillemme lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, teollisuuden tarpeisiin sekä maa- ja meriliikenteeseen. Autamme asiakkaitamme pienentämään omaa hiilijalanjälkeään sekä heidän asiakkaidensa hiilijalanjälkeä,” kertoo Elina Saarivuori, Sustainability Manager Gasumilta.

Gasumin vihreän rahoituksen viitekehyksen on arvioinut CICERO Shades of Green (Center for International Climate Research). CICERO Shades of Green on antanut Gasumin vihreän rahoituksen viitekehykselle arvosanan tumman vihreä, minkä voivat saada kaikkein ilmastoystävällisimmät projektit tai liiketoimintaratkaisut, jotka edistävät pitkällä tähtäimellä siirtymistä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Arviointiasteikon sävyt ovat tumman vihreä, keskivihreä ja vaalean vihreä.

”Gasum tarjoaa puhtaampaa energiaa asiakkailleen. Haluamme myös oman toimintamme kautta osoittaa toimintamme välillisiä ja välittömiä vaikutuksia. Vastuullinen rahoitusstrategia on tärkeä osa taloudellista vastuullisuuttamme,” kertoo Jonas Bergroth, Treasury Manager Gasumilta.

Yhtiö raportoi vuosittain vihreän rahoituksen piirissä olevat toiminnot sekä niiden ympäristö- ja -ilmastovaikutuksia Impact -raportissaan. Nordea on ollut Gasumin kanssa kehittämässä yhtiön vihreän rahoituksen viitekehystä.

“Olemme olleet kehittämässä vihreän rahoituksen viitekehystä yhdessä Gasumin kanssa. Uskomme kestävän liiketoiminnan ja toiminnan vaikutusten ymmärtämisen niin taloudellisesti kuin ympäristö huomioon ottaen olevan kasvava trendi. Vihreä rahoitus sopii hyvin Gasumin vastuulliseen biopohjaiseen liiketoimintaan sekä kiertotalouteen. Vastuullinen ja kestävä sijoittaminen kiinnostaa yrityksiä ja sijoittajia entistä enemmän, ja rahoittajana haluamme olla tukemassa asiakkaidemme matkaa kohti entistä kestävämpiä ratkaisuja”, sanoo Juho Maalahti Sustainable Debt and Funding Advice-yksiköstä Nordealta.

Gasumin vihreän rahoituksen viitekehys kattaa Gasumin uusiutuvan energian tuotannon ja kiertotaloustuotteet, jätteenkäsittelyn toiminnot sekä energiatehokkuustoimenpiteet. Viitekehykseen sisältyy myös rahoituksen ja yritysvastuun hallinnointi, jonka CICERO arvioi olevan erinomaisella tasolla. CICEROn metodologian tavoitteena on tarjota sijoittajille läpinäkyvyyttä ja mahdollisuutta nähdä liiketoimintojen ilmastoriskit ja -vaikutukset.
 

Lue lisää:

 

Lisätietoja:

Jonas Bergroth, Treasury Manager, Gasum
Puh. +358 40 755 8872, jonas.bergroth@gasum.com 

Elina Saarivuori, Sustainability Manager, Gasum
puh. +358 50 911 2668, elina.saarivuori@gasum.com

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.

Lue lisää
Osavuosikatsaus Gasum

Q4-tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018 julkaistu

Vuosi 2018 oli menestyksekäs määrätietoisen strategian toteuttamisen vuosi. Gasum laajensi kaasumarkkinaa strategian mukaisesti sekä maalla että merellä. Yhtiön taloudellinen tulos kehittyi odotusten mukaisesti. 

"Teimme vuoden aikana merkittäviä askeleita kohti puhtaampaa huomista. Kaasulla on merkittävä rooli pohjoismaisessa energiamarkkinassa. Liikevaihtomme kasvoi vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna 27 prosenttia."

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum-konserni

Vuosi 2018

Liikevoitto: 10,5 %

Omavaraisuusaste: 43,7 %

Oman pääoman tuotto: 13,3 %


Vuosi 2017

Liikevoitto: 12,3 %

Omavaraisuusaste: 41,6 %

Oman pääoman tuotto: 13,7 %


Asiakaspalvelussamme on ruuhkaa

Lue lisää Sulje