Gasum-konsernin tilinpäätöstiedote 2018 – Kaasun käyttö kasvoi, kaasumarkkinoilla positiiviset näkymät

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1.1.–31.12.2018:

  • Liikevaihto 1 177,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua 27 % (2017: 925,0 milj. euroa)
  • Maakaasuliiketoiminnan myynti 874,9 miljoonaa euroa (678,7 milj. euroa)
  • LNG-liiketoiminnan myynti 252,0 miljoonaa euroa (195,2 milj. euroa)
  • Biokaasuliiketoiminnan myynti 48,7 miljoonaa euroa (47,9 milj. euroa)
  • Liikevoitto 124,2 miljoonaa euroa (114,2 milj. euroa)

 

Tunnusluvut

1 000 € 2018 2017 Muutos
Liikevaihto 1 177 448 924 987 27,3 %
Liikevoitto 124 169 114 170 8,8 %
Liikevoitto-% 10,5 % 12,3 %  
Omavaraisuusaste-% 43,7 % 41,6 %  
Oman pääoman tuotto-% 13,3 % 13,7 %  
Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,2 % 9,1 %  
Taseen loppusumma 1 526 550 1 421 201 7,4 %
Korolliset nettovelat 562 715 585 872 -4,0 %
Nettovelkaantumisaste-% 84,7 % 99,2 %  
Nettovelat/käyttökate 2,9 3,2  
Henkilöstön määrä
kauden lopussa
434 409 6,1 %


Konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuotta 2018:

”Gasumin vuosi 2018 oli menestyksekäs määrätietoisen strategian toteuttamisen, toiminnallisen tehokkuuden ja myös parantuneen turvallisuuden seurauksena.

Konsernimme taloudellinen tulos parani odotustemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 1 177,4 miljoonaan euroon vuonna 2018, joka on 27 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna (2017: 925,0 milj. euroa). Liikevoittomme oli 124,2 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 8,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (114,2 milj. euroa).

Kaasu vähäpäästöisenä polttoaineena tulee kasvattamaan rooliaan tulevaisuudessa ennen kaikkea merenkulussa sekä raskaassa liikenteessä, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin. Kaasu tarjoaa myös teollisuudelle erinomaisen vaihtoehdon omien päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Panostamme tulevina vuosina merkittävästi pohjoismaisen kaasumarkkinan ja -infrastruktuurin kehittämiseen, jotka auttavat Pohjoismaita saavuttamaan asetetut päästötavoitteet. Kysyntä puhtaille kaasuratkaisuille on vahvassa kasvussa ja kaasun kokonaismyyntivolyymien ennustetaan kasvavan, joka myös varmistaa yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden positiivisen kehityksen.
Gasumin yksi strateginen painopiste on puhtaiden vaihtoehtojen tarjoaminen liikenteessä. Julkistimme viime vuonna 50 tankkausaseman verkoston rakentamissuunnitelman Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa palvelemaan raskasta liikennettä. Investoinnin myötä pohjoismainen raskaan liikenteen tankkausasemaverkosto laajenee moninkertaiseksi nykyisestä, mahdollistaen huomattavat liikenteen päästövähennykset.

Toisen tärkeän askeleen pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämiseksi otimme ostamalla Enegian energiamarkkinapalveluiden liiketoiminnan. Kaupan myötä meillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet tarjota toimivia energiaratkaisuja entistä laajemmalle asiakasjoukolle Pohjoismaissa ja näin vahvistaa yhtiön asemaa energiamarkkinoilla.

Kolmanneksi kasvatimme omistusosuuttamme tytäryhtiöstä Skangasista 70 prosentista 100 prosenttiin lokakuussa 2018. Hankinta oli osa Gasumin strategiaa, jonka ytimessä on kehittää pohjoismaista kaasumarkkinaa ja LNG-infrastruktuuria. Lisäksi hankinta antaa meille mahdollisuuden toimia yhdellä vahvalla brändillä koko Pohjoismaissa.

Vuoden 2018 aikana olemme valmistautuneet kaasumarkkinoiden avautumiseen Suomessa vuoden 2020 alusta. Jatkamme tätä työtä ja odotamme vuoden 2019 olevan vahva Gasumille.”

Linkki Gasum-konsernin tilinpäätöstiedotteeseen 2018 >


Lisätietoja:
Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum 
puh. +358 20 44 78 661
(Henna Walker, johdon assistentti)
etunimi.sukunimi(a)gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn maakaasun (LNG) Pohjoismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut. www.gasum.com.