Gasumin kaasurahasto jakoi apurahoja kaasualan tutkimukseen ja kehitykseen

Gasum tukee kaasualan tutkimusta ja kehitystä kaasurahastonsa avulla. Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa uusien teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Gasumin Kaasurahaston vuoden 2019 apurahoja myönnettiin Helsingissä kahdeksalle tutkijalle 13. päivä toukokuuta. 

Gasumin kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta liittyen kaasuun perustuviin energiaratkaisuihin ja tuottaa kaasualan kehitystä tukevaa tietoa. Kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES. Rahastosta on jaettu apurahoja tutkijoille, joiden aihealueet liittyvät kierto- ja biotalouteen, kaasun kuljettamiseen ja logistiikkaan, kaasun käyttöä edistäviin hajautettuihin energiaratkaisuihin tai kaasuun perustuviin energian varastointiteknologioihin.

”Edistämme kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta yhdessä kumppaniemme kanssa.  Biokaasumarkkinan ja biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattaminen sekä kiertotalouden edistäminen ovat keskeinen osa yhtiön strategiaa. Tänä vuonna jaoimme apurahoja erityisesti kiertotalous- ja kierrätysravinteita koskevaan tutkimukseen. Meille oli kunnia jakaa tänäkin vuonna apurahoja usealle lupaavalle kaasualan tutkijalle”, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan tutkimuksen pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Gasumin kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta sekä hallinnoinnista vastaa TES.

Gasumin kaasurahastosta myönnettyjen apurahojen summa oli tänä vuonna 62 200 euroa ja ne myönnettiin kahdeksalle henkilölle:

FM Danielle Bansfield (Aalto University), Exploiting the unexploited: improved recycling of nutrients in the reject water from biogas production into value-added products. (5 000 EUR)

MSc. Aida Hosseinian (University of Oulu), Phosphorus recovery in the context of circular economy (5 000 EUR)

FM Kari Koppelmäki (University of Helsinki), Biokaasuntuotannon integrointi ravinteiden kierrätykseen paikallisessa ruokajärjestelmässä (16 200 EUR)

MSc. Veera Koskue (Tampere University of Technology), Ravinteiden talteenotto jätevesistä bioelektrokemiallisilla menetelmillä (5 000 EUR)

MSc. Shah Rukh Shakeel (University of Vaasa), Commercialization of renewable energy technologies in Finland (5 000 EUR)

MSc. Natalia Saukkonen (Tampere University of Technology), Interplay of profitability targets and environmental values in investment decision-making – case studies from biogas sector (2 000 EUR)

Axumavit Tesfamariam (University of Oulu), The effect of selected coagulant on downstream biological wastewater treatment units and on biological sludge stabilization processes (2 000 EUR)

MSc. Ville Turunen (Aalto University), Sewage sludge as a potential sustainable nutrient source (22 000 EUR)

Tutustu apurahojen saajiin >

 

Lisätietoja:

Inkeri Kauppi, kehitysinsinööri, Gasum
puh. +358 40 486 8288, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.com.