Gasum-konsernin taloudellinen katsaus Q4 2019 – Kaasumarkkinoilla positiiviset näkymät

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–31.12.2019*

  • Gasum-konsernin liikevaihto laski 4,2 prosenttia edellisestä vuodesta, ollen 1 127,6 miljoonaa euroa (1–12/2018: 1 177,4 milj. euroa)
  • Konsernin liikevoitto oli 141,4 miljoonaa euroa, jossa on 13,9 prosenttia kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (124,2 milj. euroa)
  • Taseen loppusumma kasvoi investointien myötä 1 648,3 miljoonaan euroon (31.12.2018: 1 526,6 milj. euroa) 
  • Gasum-konsernin rahoitusasema pysyi raportointikaudella vahvana omavaraisuusasteen ollessa 44,7 % (31.12.2018: 43,7 %)
     

 

AVAINLUVUT*

milj. euroa 2019 2018 Muutos
Liikevaihto 1 127,6 1 177,4 -4,2%
Liikevoitto 141,4 124,2 13,9 %
Liikevoitto-% 12,5 % 10,5 %  
Omavaraisuusaste-% 44,7 % 43,7 %  
Oman pääoman tuotto-% 13,6 % 13,3 %  
Sijoitetun pääoman tuotto-% 9,7 % 9,2 %  
Taseen loppusumma 1 648,3 1 526,6 8,0 %
Korolliset nettovelat 615,0 562,7 9,3 %
Nettovelkaantumisaste-% 83,4 % 84,7 %  
Nettovelat / käyttökate 3,0 2,9  
Henkilöstön määrä kauden lopussa 373 434 -14,1 %

*Sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuotta 2019:

”Veimme vuonna 2019 määrätietoisesti strategiaamme eteenpäin ja kehitimme pohjoismaista kaasumarkkinaa mahdollistaen entistä laajemman tarjonnan vähäpäästöisiä energiaratkaisuja sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään.

Konsernimme taloudellinen tulos kehittyi ennusteidemme mukaisesti. Konsernin liikevaihto oli 1 128 miljoonaa euroa, jossa laskua 4,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (1 177 milj. euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti ennen kaikkea kaasun myyntihinnan kehitys. Liikevoittomme oli 141,4 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 13,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna (124,2 milj. euroa).

Vuoden vaihteessa putkikaasumarkkina avautui kilpailulle ja Gasumin siirtoliiketoiminnan eriyttäminen saatiin päätökseen, kun uusi yhtiö, Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa tammikuun 1. päivänä 2020. Gasum on valmistautunut kaasumarkkinoiden avautumiseen ja laajenevaan kilpailuun kehittämällä tuotteita ja palveluita. Yhtiöllämme on vuosikymmenten osaaminen kaasusta ja kokonaisvaltaisten energiaratkaisujen ja energiamarkkinapalveluiden tarjoamisesta.

Toisen tärkeän askeleen pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämiseksi otimme allekirjoittamalla kaupan AGAn Clean Energy- ja Nauticorin Marine Bunkering -liiketoimintojen ostamisesta Linde AG:ltä. Yrityskauppa edistää strategiaamme laajentamalla entisestään energiaratkaisujen tarjontaa sekä teollisuuden että maa- ja meriliikenteen tarpeisiin. Lisäksi yrityskauppa vauhdittaa Gasumin raskaan liikenteen puhtaampiin kuljetusratkaisuihin keskittyvän kasvustrategian toteuttamista Pohjoismaissa. Kauppa edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja on tarkoitus saattaa loppuun vuoden 2020 aikana.

Kasvatimme kaasutankkausasemaverkostomme Pohjoismaissa 13 uudella kaasutankkausasemalla. Kaasutankkausasemaverkoston täydentyminen tukee kansallisia päästövähennystavoitteita edesauttamalla pohjoismaisen liikenteen siirtymistä puhtaampiin polttoaineratkaisuihin. Kaasu on kustannustehokas polttoaine, jolla voidaan korvata perinteisiä polttoaineita ja saada aikaan merkittäviä päästövähennyksiä nopeasti.

Jatkamme edelleen biokaasumarkkinan ja biokaasun tuotantokapasiteetin kasvattamista. Biokaasuliiketoiminnan kehittäminen tukee liikennemarkkinan kasvattamista, joka on keskeinen osa yhtiömme strategiaa sekä maanteillä että merenkulussa. Kaasu vähäpäästöisenä polttoaineena tulee kasvattamaan rooliaan tulevaisuudessa, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin.”

Lue koko taloudellinen katsaus Q4 2019 >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Henna Walker, johdon assistentti, henna.walker@gasum.com)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi