Kuopion jätehuollossa painetaan kaasua – ensimmäiset biokaasulla kulkevat jäteautot aloittavat liikennöinnin

Kuopiossa painetaan kunnolla kaasua, kun paikallinen jäteyhtiö Jätekukko ja yrityksen jätekeräyksiä ajava Urbaser ottavat käyttöönsä kuusi biokaasukäyttöistä Scanian kuorma-autoa. Uusien ajoneuvojen käyttöönoton mahdollistaa Kuopioon avautunut kaasutankkausasema, joka palvelee sekä alueen yrityksiä että yksityishenkilöitä.

Kuopiossa jätehuollosta vastaavan Jätekukon alueella on otettu käyttöön kuusi biokaasukäyttöistä Scanian kuorma-autoa. Jätekuljetuksia alueella ajaa Urbaser, joka liikennöi uusilla jäteautoilla Kuopion keskustaajamassa. Kuopio pyrkii hiilineutraaliksi viimeistään vuoteen 2050 mennessä, ja biokaasulla kulkevat jäteautot vievät kaupunkia kohti tavoitetta ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti.

”Biokaasuautot istuvat täydellisesti strategiaamme ja arvoihimme – onhan jätehuolto osa kiertotaloutta. Keräämme esimerkiksi kuopiolaisten kotitalouksien biojätteitä, jotka kuljetetaan Gasumin Kuopion biokaasulaitokselle biokaasun tuotannon raaka-aineeksi. Aiemmin jätekuljetuksissamme on käytetty ainoastaan dieselkuorma-autoja, mutta biokaasu nousi teettämässämme polttoaineiden elinkaariarvioinnissa ympäristövaikutuksiltaan ykköseksi”, kertoo Arto Ryhänen, jätehuoltoyhtiö Jätekukon toimitusjohtaja.

Ympäristöystävällisen biokaasun lisääntynyt käyttö liikennepolttoaineena edistää paitsi Kuopion myös Suomen päästövähennystavoitteita. Tällä hetkellä raskas liikenne aiheuttaa noin 40 prosenttia Suomen tieliikenteen päästöistä ja hallitus on sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä vuoteen 2030 mennessä 50 prosentilla verrattuna vuoteen 2005. Gasumin tavoitteena on laajentaa raskaan liikenteen tankkausasemaverkostoa noin 50 asemalla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa 2020-luvun alkuun mennessä. Lisäksi yhtiö lisää liikennekaasun saatavuutta useilla alueilla eri ajoneuvoryhmille. Tästä hyvänä esimerkkinä on Kuopion uusi kaasutankkausasema.

”Kuljetusalalla on yleisesti ottaen aloitettu kiinnittämään enemmän huomiota päästöjen vähentämiseen. Haluamme sijoittaa ympäristöystävälliseen kalustoon ja aiomme lisätä biokaasulla kulkevien ajoneuvojen määrää jatkossakin. Asiakkaamme ovat enenevissä määrin kiinnostuneita päästöjen vähentämisestä kuljetuksissa ja vaativat ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja kilpailutuksissa. Kaasutankkausasemien yleistyminen mahdollistaa meille vihreämpien polttoaineiden valinnan, ja nimenomaan uuden tankkausaseman ansiosta pääsemme aloittamaan vähäpäästöisemmät ajot Kuopiossa”, iloitsee Harri Hietala, Urbaserin kalustopäällikkö.

Biokaasulla kohti hiilineutraalia tulevaisuutta

Biokaasun tuotanto toteuttaa kiertotaloutta parhaimmillaan. Gasumin Kuopion biokaasutuotantolaitos käsittelee puhdistamolietteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä erilliskerättyä ja pakkauksellisia biojätteitä, joita varten laitoksella on oma esikäsittelylinja. Lisäksi raaka-aineissa olevat ravinteet saadaan hyötykäyttöön kierrätysravinteina ja lannoitteina. Biokaasun liikennekäytöllä on mahdollista vähentää polttoaineen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä jopa 85 prosentilla verrattuna perinteisiin polttoaineisiin. Lisäksi biokaasun käytössä syntyy vain murto-osa lähipäästöjä, kuten typen oksideja ja pienhiukkaspäästöjä.

”On tärkeää puhua biokaasun eduista ja kasvattaa tietoisuutta tankkausmahdollisuuksista, sillä jokainen ympäristöystävällinen valinta on askel kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. On erittäin hienoa, että logistiikka-alan yritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota kuljetusketjunsa päästöihin ja ovat valmiita tekemään konkreettisia ratkaisuja puhtaamman liikenteen edistämiseksi”, Gasumin liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen kertoo tyytyväisenä.

Gasum avasi tammikuun lopussa kaasutankkausaseman Kuopiossa osoitteeseen Kranaattikuja 2. Kaasutankkausasema palvelee henkilö-, jakelu- ja jäteautoja sekä busseja tarjoamalla bio- ja maakaasua. Lisäksi tankkausasemalta saa nesteytettyä bio- ja maakaasua, jotka soveltuvat raskaan liikenteen polttoaineeksi.

Lisätietoja:

Juha-Matti Koskinen, liikenteen myyntipäällikkö, Gasum
puh. 040 768 7188, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Arto Ryhänen, toimitusjohtaja, Jätekukko
puh. 044 368 0150, etunimi.sukunimi(a)@jatekukko.fi

Harri Hietala, kalustopäällikkö, Urbaser
puh. 040 026 7649, etunimi.sukunimi(a)urbaser.fi

Olli Heikkinen, markkinointipäällikkö, Scania Suomi
puh. 050 64 258, etunimi.sukunimi(a)scania.fi


Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi