Gasum ja Metsä Fibre tuottavat yhteistyössä biokaasua Äänekosken biokaasulaitoksella

Gasum ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat sopineet yhteistyöstä Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaan osana toimivan biokaasulaitoksen biokaasun jalostuksessa. Metsä Fibre vastaa laitoksen kokonaistoiminnasta ja Gasumin roolina on biokaasun jalostuksen päivittäinen etäoperointi ja kunnossapito. Gasum ostaa Metsä Fibren laitokselta valmistuvan biokaasun, joka hyödynnetään liikenteen polttoaineena yhtiön tankkausasemaverkostossa.

Metsä Fibren omistama Äänekosken biokaasulaitos valmistaa biokaasua ja voimalaitoksilla energiatuotannossa käytettäviä biopellettejä biotuotetehtaan puupohjaisista lietteistä. Gasum jalostaa laitoksen biokaasun sekä hoitaa laitoksen operoinnin ja kunnossapidon sekä myy biokaasun tankkausasemaverkostossa liikenteelle.

"On hienoa tehdä yhteistyötä Metsä Fibren kanssa biokaasun tuotantoon liittyen. Uusiutuvan biokaasun kysyntä kasvaa jatkuvasti, ja se on esimerkiksi raskaalle liikenteelle tällä hetkellä ehdottomasti paras keino vähentää päästöjä. Biokaasun merkitys liikenteen päästöjen vähentäjänä tunnistetaan hyvin. Haluamme kasvattaa biokaasun tarjontaa ja yhteistyön myötä pystymme vahvistamaan biokaasun saatavuutta kaasuntankkausasemaverkostossamme", kertoo Gasumin biokaasun tuotannosta vastaava johtaja Ari Suomilammi.

"Biokaasulaitoksemme tehtävänä on jatkojalostaa sellun tuotantoprosessissa syntyviä lietteitä korkeamman lisäarvon tuotteiksi. Yhteistyössä Gasumin kanssa voimme jatkossa jalostaa laitoksella tuotetun biokaasun liikenteen polttoaineeksi. Turvallisuus ja kestävä kehitys ovat molemmille yhtiöille keskeisiä arvoja, minkä vuoksi olen erittäin iloinen yhteistyöstä Gasumin kanssa", kommentoi liiketoiminnan kehitysjohtaja Kaija Pehu-Lehtonen Metsä Fibreltä.


Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuontanto, Gasum
puh. 0400 653 351, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Kaija Pehu-Lehtonen, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen, Metsä Fibre
p. 050 598 8384

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia. www.metsäfibe.com