Gasum-konserni Q1 2021 – Kaasun kysyntä kasvoi teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–31.3.2021

  • Konsernin tuotot olivat 325,9 miljoonaa euroa (1–3/2020: 238,6 miljoonaa euroa)
  • Konsernin liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa (1–3/2020: 12,3 milj. euroa)
  • Taseen loppusumma oli 1 363,1 miljoonaa euroa (31.3.2020: 1 133,0 milj. euroa)
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 35,7 % (31.3.2020: 44,1 %)
 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden ensimmäistä neljännestä 2021: 
 

”Jatkoimme strategiamme toteuttamista suunnitelmallisesti ja kasvoimme kaikissa keskeisissä segmenteissämme: teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä. COVID-19-pandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta pystyimme varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja hankkeidemme edistymisen.

Konsernin liikevaihto oli 298,6 miljoonaa euroa, liiketoiminnan muut tuotot olivat 27,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 11,0 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat volyymien selkeä kasvu kaikissa segmenteissämme sekä kaasun hinnan kehitys verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Konsernimme liiketoiminnan kannattavuus oli toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista huolimatta ennustetulla tasolla.
Ilmastonmuutoksen torjumisella on keskeinen asema Gasumin yritysvastuuohjelmassa. Tarkastelujakson aikana positiivisesti kehittynyt kysyntä puhtaammalle energialle meri- ja maantieliikenteessä sekä teollisuudessa mahdollisti asiakkaillemme merkittävän päästövähenemän, ja edisti osaltaan heidän tavoitteitaan siirtymässä kohti vähäpäästöisiä logistiikkaratkaisuja ja tuotantoprosesseja.

Meriliikenteessä kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille jatkoi kasvuaan tarkastelujaksolla. Solmimme Vaasan kaupungin, NLC Ferry Oy:n ja Wärtsilä Finland Oy:n kanssa sopimuksen LNG:n toimittamisesta Vaasa–Uumaja-välillä operoivaan Wasalinen matkustaja-autolauttaan sekä käytettäväksi Wärtsilän uudessa Smart Technology Hub -teknologiakeskuksessa. Tavoitteenamme on myös jatkossa laajentaa meriliikenteen polttoainetarjonnan maantieteellistä kattavuutta ja hankimmekin LNG:n jakeluluvan Ranskan markkinoille.

Teollisuudessa kiinnostus kaasun käyttöä ja uusiutuvaa energiaa kohtaan jatkaa kasvuaan. Solmimme Ruotsin kaasuverkkoon liittyneen asiakkaan Nynäs AB:n kanssa maakaasun toimitussopimuksen Göteborgissa sijaitsevalle jalostamolle. Toimitimme myös Essityn pehmopaperitehtaalle Ruotsiin erän biokaasua, joka laskee yhtiön hiilidioksidipäästöt lähes nollaan. Allekirjoitimme kymmenvuotisen tuulisähkösopimuksen uusiutuvan tuulienergian toimituksista Borealis AB:n tuotantolaitokselle Ruotsissa. Tuulivoiman tuottaa kumppanimme Stena Renewable AB. Tuulivoima vähentää Borealiksen Stenungsundin tuotantolaitoksen suoria hiilidioksidipäästöjä noin 10 000 tonnilla vuodessa.

Jatkoimme maantieliikennettä palvelevan kaasutankkausasemaverkoston laajentamista ja avasimme kolme uutta tankkausasemaa Pohjoismaissa. HKScanin ruotsalainen alihankkija Green L Equipment AB otti kuljetuksissaan käyttöön biokaasulla kulkevan kaasurekan. Uusi rekka auttaa yhtiötä etenemään kohti ilmastotavoitteitaan ja pienentämään hiilijalanjälkeään merkittävästi. Ruotsissa toteutimme MaserFraktin logistiikkayhtiöiden kanssa nesteytetyn biokaasun (LBG) käyttötestin heidän kuudessa rekassaan. Käyttökokemukset testistä olivat positiiviset.

Asetimme yhtiöllemme uusia vastuullisuustavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja tavoittelemme miljoonan tonnin kumulatiivista hiilidioksidipäästövähenemää lisäämällä biokaasun saatavuutta. Aiomme tuoda vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua yhtiön omasta ja sertifioitujen eurooppalaisten kumppanien tuotannosta, sekä aiomme vähentää omassa toiminnassamme LNG:n ja biokaasun tuotantoketjujen päästöjä ja toteuttaa energiatehokkuustoimia toiminnoissamme. Tarkastelujaksolla vastuullisuustavoitettamme edisti Lohjan biokaasulaitoksen (40 GWh) kaupallisen käytön aloitus tammikuussa.”

Lue lisää Gasum-konsernin taloudellisesta katsauksesta Q1 2021 >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Nathalie Vaittinen, Executive assistant
puh. +358 40 352 5281)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com