Gasum-konserni Q2 2021 – Vahvaa kasvua kaikissa asiakassegmenteissä

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.6.2021

  • Konsernin liikevaihto oli 519,1 miljoonaa euroa (1–6/2020: 302,3 miljoonaa euroa)
  • Konsernin liikevoitto oli -2,8 miljoonaa euroa (1–6/2020: 17,5 milj. euroa)
  • Taseen loppusumma oli 1 475,3 miljoonaa euroa (30.6.2020: 1 259,3 milj. euroa)
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 29,5 % (30.6.2020: 39,9 %)
 

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa 2021: 
 

”Vuoden toisella vuosineljänneksellä edistimme kasvustrategiaamme keskeisissä segmenteissämme teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä suunnitelmamme mukaisesti. Konsernin liikevaihto oli 519,1 miljoonaa euroa ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 153,3 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihdon kasvuun (71,7 %) vaikuttivat volyymien selkeä kasvu kaikissa segmenteissämme sekä kaasun hinnan kehitys verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kysyntä puhtaammalle energialle on kasvussa kaikissa asiakassegmenteissä. Suurimmassa liiketoimintasegmentissämme, teollisuudessa, asiakkaillemme toimitetut volyymit kasvoivat 25 prosenttia ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Tarkastelujaksolla uusiutuvan tuulienergian kysyntä kasvoi positiivisesti teollisuudessa. Solmimme pitkäaikaiset tuulisähkösopimukset Keravan energian ja K-ryhmän kanssa. Kumppanuudet edistävät strategiaamme toimittaa puhtaampaa energiaa teollisuuteen. Työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksi yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Meriliikenteessä kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille jatkoi kasvuaan tarkastelujaksolla, ja asiakkaille toimitetut volyymit kasvoivat yli 75 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimitimme Rajavartiolaitokselle kaksi testierää nesteytettyä biokaasua ulkovartiolaiva Turvalle ja edistimme heidän tavoitettaan siirtymässä kohti vähäpäästöistä logistiikkaa.

Liikennesegmenttimme jatkoi vahvaa kasvua Pohjoismaissa. Tarkastelujaksolla liikennesegmenttimme myydyt volyymit kasvoivat reilut 140 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maantieliikenteessä jatkoimme kaasutankkausasemaverkoston laajentamista ja avasimme ensimmäisen uuden tankkausaseman Norjaan ja kaksi asemaa Suomeen. Kehitimme myös asiakasportaalin yritysasiakkaille sekä mahdollistamme kansainvälisten toimijoiden tankkaamisen asemillamme. Tämä tukee tavoitettamme yhdistää Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan liikennekaasumarkkinat.

Vuoden toisen vuosineljänneksen aikana nähtiin erittäin voimakasta nousua kaasun hinnoissa. Hintojen nousu ja vahva markkinareaktio yllätti ja vähensimme riskejämme merkittävästi kesäkuun aikana ja kirjasimme kertaluonteisen tappion, joka vaikutti yhtiön liikevoittoon. 

Tavoittelemme miljoonan tonnin kumulatiivista hiilidioksidipäästövähenemää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lisäämällä biokaasun saatavuutta. Tuomme vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua yhtiön omasta ja sertifioitujen eurooppalaisten kumppaniemme tuotannosta. Edistimme vastuullisuustavoitettamme suunnittelemalla uusien laitosten rakentamista eteläiseen Ruotsiin. Biokaasulaitokset lisäisivät Skånen alueen biokaasutuotantoa 50 prosentilla.”

Lue lisää Gasum-konsernin taloudellisesta katsauksesta Q2 2021 >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy
(Heidi Westerberg, Executive Assistant,
puh: +358 40 580 0951, heidi.westerberg@gasum.com)


Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com