Gasum-konserni Q3 2021 – Voimakas kaasun hintojen nousu vaikutti yhtiön tulokseen

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–30.9.2021.

  • Konsernin liikevaihto oli 811,6 miljoonaa euroa (1–9/2020: 448,9 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto oli -5,0 miljoonaa euroa (1–9/2020: 12,8 milj. euroa)
  • Taseen loppusumma oli 1 972,4 miljoonaa euroa (30.9.2020: 1 256,1 milj. euroa)
  • Konsernin omavaraisuusaste oli 15,0 % (30.9.2020: 38,8 %)
  • Yhtiö nimitti talousjohtaja Kai Laitisen väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi

Gasum-konsernin väliaikainen toimitusjohtaja, Kai Laitinen kommentoi vuoden kolmannetta neljännettä ja alkuvuotta 2021: 

”Vuoden kolmannen vuosineljänneksen aikana nähtiin erittäin voimakasta nousua kaasun hinnoissa. Tämä on vaikuttanut yhtiön liikevaihtoon ja liikevoiton kehitykseen. Koko alkuvuoden liikevaihto oli 811,6 miljoonaa euroa ja sen kasvuun vaikuttivat kaasun erittäin korkea markkinahinta erityisesti vuoden kolmannella neljänneksellä sekä volyymien kasvu kaikissa segmenteissämme verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Konsernin alkuvuoden liikevoitto oli negatiivinen, -5,0 miljoonaa euroa.

Kaasun hinnan nousu vaikutti myös yhtiön omavaraisuusasteeseen ja velkaantuneisuuteen. Korkeampi kaasun hinta johti suojausjohdannaisten negatiiviseen markkina-arvoon, joka vaikutti laskevasti yhtiön omaan pääomaan. Lisäksi käyttöpääoman sitoutumisen johdosta yhtiön korollinen velka kasvoi.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta edistimme vuoden kolmannella vuosineljänneksellä kasvustrategiaamme keskeisissä segmenteissämme teollisuudessa, merenkulussa ja liikenteessä. Kysyntä puhtaammalle energialle oli kasvussa kaikissa asiakassegmenteissämme.

Teollisuussegmentissämme asiakkaillemme toimitetut volyymit kasvoivat 26 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tarkastelujaksolla uusiutuvan tuulienergian kysyntä jatkoi kasvuaan teollisuudessa. Solmimme pitkäaikaiset tuulisähkösopimukset Outokummun, Uponorin ja Nokian Renkaiden kanssa. Kumppanuudet edistävät strategiaamme toimittaa puhtaampaa energiaa teollisuuteen.

Meriliikennesegmentissämme asiakkaille toimitetut volyymit kasvoivat yli 32 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Toimitamme myös jatkossa valtionhallinnon kaasukäyttöisille aluksille puhtaampaa meriliikenteen polttoainetta.

Liikennesegmentissämme myydyt volyymit kasvoivat jopa 80 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Maantieliikenteessä jatkoimme kaasutankkausasemaverkoston laajentamista sekä vanhojen asemien kapasiteetin tehostamista. Avasimme uuden tankkausaseman Trondheimiin Norjaan, Tampereelle Suomeen ja Göteborgiin Ruotsiin.

Tavoittelemme miljoonan tonnin kumulatiivista hiilidioksidipäästövähenemää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lisäämällä biokaasun saatavuutta tuomalla vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh:ta biokaasua yhtiön omasta ja sertifioitujen eurooppalaisten kumppaniemme tuotannosta. Suomessa hallitusohjelmassa on asetettu tavoite vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä ja biokaasu on hyväksytty mukaan liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen tammikuun alusta alkaen 2022. Uskomme jakeluvelvoitteen nopeuttavan maantieliikenteen siirtymistä puhtaampaan polttoaineeseen.”

Tutustu Gasum-konsernin Q3 katsaukseen >

Lisätietoja:

Kai Laitinen, väliaikainen toimitusjohtaja, CFO, Gasum
Heidi Westerberg, johdon assistentti,
p. 040 580 0951, heidi.westerberg@gasum.com


Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus Gasum

p. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com