Gasum-konserni Q4 2020 – Pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittäminen jatkui

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.–31.12.2020

  • Konsernin tuotot olivat 772,0 miljoonaa euroa (31.12.2019: 988,7 miljoonaa euroa)
  • Konsernin oikaistu liikevoitto oli 33,8 miljoonaa euroa (2019: 28,9 milj. euroa)
  • Taseen loppusumma oli 1 362,0 miljoonaa euroa (31.12.2019: 1 163,2 milj. euroa)
  • Konsernin vakavaraisuus pysyi raportointikaudella vahvana omavaraisuusasteen ollessa 36,0 % (31.12.2019: 44,6 %)

Gasum-konsernin toimitusjohtaja Johanna Lamminen kommentoi vuotta 2020: 
 

”Onnistuimme poikkeustilanteesta huolimatta edistämään suunnitellusti strategiaamme, mikä on edellyttänyt kovaa työtä yhä kilpaillummilla markkinoilla. Kaasun merkitys energialähteenä pidemmällä aikavälillä tulee kasvamaan entisestään erityisesti teollisuudessa ja merenkulussa, kun Pohjoismaissa siirrytään askeleittain kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. COVID-19 pandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta pystyimme varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja hankkeidemme edistymisen. Pandemian vaikutukset näkyivät liiketoiminnassamme erityisesti uusien laitostemme käyttöönottojen siirtymisinä, uusien asiakasprojektiemme viivästymisinä sekä asettamiimme kasvutavoitteisiin liittyen. Haluan kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme toimivasta ja joustavasta yhteistyöstä meille kaikille haastavassa toimintaympäristössä.

Kokonaisuutena konsernin tuotot tilikaudella olivat 772,0 miljoonaa euroa, josta liiketoiminnan muut tuotot 107,7 miljoonaa euroa, sisältäen muun muassa realisoituneita ja realisoitumattomia hyödykejohdannaisten tuloksia. Konsernin liikevaihto päättyneellä tilikaudella oli 664,3 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 28,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikutti ennen kaikkea kaasun myyntihinnan kehitys Euroopassa. Meriliikenteessä kysyntä puhtaammille polttoaineratkaisuille sekä kiinnostus raskaan kaluston kaasukäyttöisiä ajoneuvoja kohtaan jatkoi kasvuaan vuonna 2020. Toteutimme osana strategiamme edistämistä Linde AG:n LNG- ja biokaasuliiketoimintojen ja Nauticor Marine Bunkering-liiketoimintojen oston. Yrityskaupan myötä laajensimme Pohjoismaissa kaasuratkaisujen tarjontaa erityisesti meriliikenteessä sekä raskaassa liikenteessä, ja samalla myös kaasutankkausasemaverkostomme laajeni.

Jatkoimme viime vuoden aikana myös raskasta liikennettä palvelevan kaasutankkausasemaverkoston laajentamista Pohjoismaissa ja avasimme kahdeksan uutta tankkausasemaa Pohjoismaissa. Vuoden aikana kaasukäyttöisten raskaiden ajoneuvojen määrä kasvoi Pohjoismaissa yli 400 uudella ajoneuvolla. Suomessa Postin Rahtipalvelut otti käyttöönsä kymmenen kaasukäyttöistä rekkaa ja Ruotsissa esimerkiksi Bring Åkeri otti käyttöönsä kuusi biokaasukäyttöistä rekkaa.

Kaasu kiinnostaa myös merenkulun edelläkävijöitä ja kehitämme jatkuvasti polttoainetarjontaa ja palvelujamme vastataksemme merenkulkualan tarpeisiin. Palvellaksemme meriliikenteen asiakkaitamme entistä laajemmalla alueella ja joustavasti, aloitimme kumppanuuden Pavilion Energyn kanssa. Kumppanuuden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme LNG:tä Singaporen alueella ja Pohjois-Euroopassa. Aloitimme myös säännölliset nesteytettyä biokaasua (LBG) sisältävät toimitukset meriliikenteen asiakkaallemme Preemille Ruotsissa.

Strategiamme mukaisesti paransimme uusiutuvan energian saatavuutta ja hankimme biokaasulaitoksen Skövdestä ja teimme investointipäätökseen teollisen kokoluokan biokaasulaitoksen rakentamisesta Göteneen Ruotsiin. Turun laajennetun ja samalla Suomen ensimmäisen nesteytettyä biokaasua tuottavan biokaasulaitoksen kaupallinen käyttö alkoi ja otimme käyttöömme vuoden lopussa Vantaalla sijaitsevan biojätteiden siirtokuormausaseman. Solmimme myös ABO Wind Oy:n kanssa ensimmäisen pitkäaikainen tuulisähkösopimuksen Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan
tuulivoimapuiston tuotannosta.

Teollisuudessa on kasvava kiinnostus kaasun käyttöä kohtaan Pohjoismaissa. Toimitimme cleantech-yhtiö Forchemille nesteytettyä biokaasua ja solmimme norjalaisen betoniteräsyhtiön Celsa Armeringstålin kanssa nesteytetyn maakaasun toimitussopimuksen. Solmimme myös salkunhoitoa koskevan yhteistyösopimuksen Keravan Energian kanssa ja laajensimme rooliamme pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla liittymällä pohjoismaisen sähköpörssin Nasdaq OMX:n jäseneksi.”

Lue lisää Gasum-konsernin Q4 2020 taloudellisesta katsauksestamme >

Lisätietoja:

Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oy

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oy
puh. +358 40 554 0578, olga.vaisanen@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi