Gasum laajensi Suomen biokaasulaitostensa sertifiointia – Standardit takaavat sitoutumisen vastuullisuuteen eri toiminnoissa

Gasumin Suomen biokaasulaitokset ovat nyt sertifioitu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 vaatimusten mukaisesti. Laatua, ympäristöä, työturvallisuutta ja energiaa koskevat standardien mukainen toiminta parantaa Gasumin kilpailukykyä ja niiden hyödyt kertautuvat myös asiakkaille.

Energiayhtiö Gasum on laajentanut johtamisjärjestelmän sertifiointia ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 järjestelmien osalta Suomen biokaasulaitoksilleen. Sertifiointi kattaa Honkajoen, Huittisten, Kuopion, Oulun, Riihimäen, Turun ja Vehmaan laitokset.

Gasumin biokaasulaitosten laadunhallintajärjestelmä on jo aiemmin sertifioitu ISO 9001 mukaisesti.”Olemme ensimmäinen suomalainen biokaasualan toimija, jolle on myönnetty kaikkien neljän järjestelmän sertifiointi. Sertifiointi on tae siitä, että toimimme asetettujen vaatimusten mukaisesti ja olemme sitoutuneita vastuullisuuteen kaikissa toiminnoissamme. Niiden vaikuttavuutta lisää se, että kannustamme myös toimittajiamme ja yhteistyökumppaneitamme täyttämään samoja vaatimuksia”, Gasumin laatupäällikkö Marja Suomela sanoo.

Parannuksia niin energiatehokkuuteen, ympäristövaikutuksiin kuin työturvallisuuteen

Standardien mukaisten toimintatapojen tuominen olennaiseksi osaksi eri toimintojen arkipäivää on vaatinut pitkäjänteistä kehitystyötä. Kehitystyön on havaittu kasvattaneen niin henkilö- ja ympäristöturvallisuutta kuin energiatehokkuutta. Gasum Suomen työsuojelupäällikkö ja biokaasuliiketoiminnan turvallisuuspäällikkö Janne Pekkala kertoo konkreettisia esimerkkejä työn tuloksista: ”Vuonna 2020 Gasumin Suomen biokaasulaitoksilla ei sattunut yhtään sairaspoissaoloon johtanutta työtapaturmaa. Tämä on mahdollistanut myös sen, että Gasumille myönnettiin Nollatapaturmafoorumin ylin tasoluokitus ”Taso 1, maailman kärjessä”.

“Sertifioinnit takaavat yhdenmukaiset toimintatavat kaikissa Gasumin biokaasulaitoksissa. Erityisesti ulkopuolisen arvioijan näkemys työterveys- ja työturvallisuustoimintamme tasosta ja sen kehityskohteista antaa meille uutta arvokasta näkökulmaa kehitystyöhömme”, Suomela kertoo.

Työ ei kuitenkaan lopu tähän. Gasumin toiminnassa ja investoinneissa panostetaan myös tulevaisuudessa energiatehokkuuteen ja ympäristövaikutusten hallintaan sekä turvallisuuskulttuuriin. Yhtiö kehittää toiminnan ja tuotteiden laatua systemaattisesti.

Sertifikaatit hyödyttävät Gasumin asiakkaita

Toiminnan standardoiminen näkyy myös Gasumin asiakkaille. Yhdenmukaisten toimintatapojen ulottaminen läpi eri toimintojen on mahdollistanut kasvun kestävien ratkaisujen tarjonnassa sekä biokaasun tarjonnan kasvattamisen.

”Sertifikaatit ovat myös kilpailuvaltti. Julkisissa ja yritysten hankinnoissa sekä kumppanuuksissa edellytetään järjestelmien sertifiointia enenevässä määrin”, Suomela sanoo.

ISO-sertifikaattien lisäksi biokaasu on ainoa liikennepolttoaine Suomessa, jolle on myönnetty pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki. Gasumin Turun biokaasulaitoksella tuotetulle nesteytetylle biokaasulle (LBG) on myös myönnetty kansainvälinen ISCC-sertifikaatti, joka todentaa uusiutuvan nesteytetyn biokaasun kestävyyden koko tuotantoketjussa.

Lisätietoja:

Marja Suomela, laatupäällikkö, Gasum

p. +358 40 358 25 64, marja.suomela@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi