Gasumin asiakaspalvelu

Arkisin klo: 8-19
p. 0800 122 722
asiakaspalvelu@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Kierrätys- ja jätepalvelut

Biokaasun tuotanto on ympäristöystävällisin ja kestävin tapa hyödyntää yritysten ja kotitalouksien biohajoavat jätteet, lietteet ja muut sivuvirrat. 

 

Tutustu kierrätys- ja jätepalveluihimme

 

Testaa biojätelaskuriamme

 

Jätä tarjouspyyntö

Biokaasulaitoksemme Suomessa

Gasum tuottaa biokaasua 17 biokaasulaitoksessa Suomessa ja Ruotsissa. Hankimme biokaasua myös kumppanuuslaitoksilta. Yhtiöllämme on meneillään useita biokaasulaitosrakennushankkeita Suomessa ja Ruotsissa. Gasum suunnittelee eteläisen Ruotsin biokaasutuotannon kasvattamista.

Uusimmat laitoksemme valmistuivat Ruotsin Nymöllaan ja Lohjalle. Avasimme myös pääkaupunkiseudun toimijoille käyttöön biojätteen siirtokuormausaseman Vantaan Viinikkalaan.

Paikalliset biokaasulaitoksemme palvelevat biohajoavien jakeiden ja sivuvirtojen käsittelyssä, biokaasun tuotannossa ja kierrätyslannoitteiden myynnissä ja jakelussa. 

Tutustu Suomen biokaasulaitoksiemme ja Ruotsin biokaasulaitostemme lisätietoihin ja yhteystietoihin.

Tutustu myös tarjoamiimme palveluihin:

Biokaasulaitosten yhteystiedot

Honkajoen biokaasulaitos

Lakkikeitaantie 3
38950 Honkajoki

Laitospäällikkö
Esa Eloranta
p. 040 628 8210
esa.eloranta@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 169 2311


Huittisten biokaasulaitos

Vähäjoentie 182
32610 Vampula

Laitospäällikkö
Kimmo Routamaa
p. 040 160 9740
kimmo.routamaa@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 160 9745


Kouvolan biokaasulaitos

Kymenlaaksontie 419b
45100 Kouvola

laitospäällikkö
Mikael Siltaoja
p. 040 169 2313
mikael.siltaoja@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 841 4163


Kuopion biokaasulaitos

Kaatopaikantie 316
70800 Kuopio

Päivystysnumero
p. 040 146 3461


Lohjan biokaasulaitos

Munkkaanmäki 54
08500 Lohja

Laitospäällikkö
Sami Heinonen-Turkia
p. 040 487 9021
sami.heinonen-turkia@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 623 6467


Oulun biokaasulaitos

Ruskonniityntie 10
90620 Oulu

Laitospäällikkö
Olli Peräaho
p. 040 185 8104
olli.peraaho@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 125 3946


Riihimäen biokaasulaitos

Kuulojantie 1
11120 Riihimäki

Laitospäällikkö
Mika Rontti
p. 040 756 9297
mika.rontti@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 125 7046


Turun biokaasulaitos

Silakatu 16
20380 Turku

Laitospäällikkö
Ossi Lehtonen
p. 040 411 9717
ossi.lehtonen@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 661 2066 


Vehmaan biokaasulaitos

Kalannintie 191
23200 Vinkkilä

Laitospäällikkö
Jani Haapanala
p. 040 558 4243
jani.haapanala@gasum.com

Päivystysnumero
p. 040 822 0911


Vantaan siirtokuormausasema

Varpukallionkuja 5-7
01530 Vantaa

Laitospäällikkö
Joonas Juura
p. 040 162 2226
joonas.juura@gasum.com

Vaakatoimisto
p. 045 773 36351


Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
10.02.2023

Gasumin biokaasulaitoksen rakentaminen Ruotsin Göteneen alkaa – ensimmäinen useista biokaasun saatavuutta parantavista strategisista investoinneista

Gasumin uusi biokaasulaitos Ruotsin Götenessä sai rakennusluvan tammikuun lopussa. Gasumille Götenen laitos on ensimmäinen monista uusista investoinneista biokaasun tuotantoon yhtiön uuden strategian mukaisesti.

Perusteellisen suunnittelun ja lupamenettelyn jälkeen Gasum on valmis rakentamaan uusimman biokaasulaitoksensa Ruotsiin Götenen kuntaan. Laitos tuottaa vuosittain 120 gigawattitunnin (GWh) edestä nesteytettyä biokaasua (LBG) alkuvuodesta 2025 alkaen.

Biokaasu on ilmastoystävällinen täysin uusiutuva polttoaine, sillä sen raaka-aineena käytetään biojätettä. Götenen tuotantolaitos käyttää raaka-aineenaan pääasiassa sitä ympäröiviltä maatiloilta saatavaa lantaa. Laitoksella käsitellään vuosittain noin 400 000 tonnia raaka-ainetta.

Lanta on raaka-aine, josta valmistettuna biokaasu voi muuttua vähähiilisestä jopa hiilinegatiiviseksi polttoaineeksi. Biokaasu vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä, kun sitä käytetään esimerkiksi tieliikenteen polttoaineena. Tämän lisäksi lannasta valmistettu biokaasu vähentää päästöjä, joita syntyy käsiteltäessä lantaa perinteisellä tavalla pellolle levittämällä.

Kierrätettyjä ravinteita maatiloille

Energian lisäksi laitos tuottaa 350 000 tonnia laadukkaita ympäristöystävällisiä lannoitteita, jotka palautetaan raaka-ainetta laitokselle toimittaville viljelijöille. Fossiilisiin lannoitteisiin verrattuna kierrätetyillä lannoitteilla on etuna niiden sisältämä orgaaninen aines, jolla on iso rooli peltojen kasvukunnon ja säänkestävyyden ylläpidossa.

Gasum investoi Götenen tuotantolaitokseen lähes 54 miljoonaa euroa, josta 15 miljoonaa on Ruotsin ympäristöviranomaisen Klimatklivet-ohjelman kautta myöntämää tukea.

”Olemme hyvin iloisia Götenen hankkeen etenemisestä, sillä viime vuosien aikana kiinnostus biokaasuun on lisääntynyt huomattavasti niin Pohjoismaissa kuin muuallakin Euroopassa. Götenen biokaasulaitos on ensimmäinen askel Gasumin kunnianhimoisessa suunnitelmassa parantaa uusiutuvan energian saatavuutta tieliikenteen, teollisuuden ja merenkulun asiakkaillemme”, kertoo Erik Woode, Gasumin Head of Project Development & Execution.

Ensimmäinen viidestä suuresta laitoksesta Ruotsissa

Götenen tuotantolaitos on ensimmäinen viidestä suuresta biokaasulaitoksesta, joiden rakentamista Gasum suunnittelee lähivuosina Ruotsissa. Muiden Ruotsin uusien laitosten sijoituspaikat ovat Borlänge, Kalmar, Sjöbo ja Hörby.

Lisäksi Gasum suunnittelee biokaasulaitoksen rakentamista Norjaan Trondheimin lähelle. Tulevat hankkeet ovat osa Gasumin uutta strategiaa, johon kuuluu voimakas panostaminen biokaasun saatavuuden parantamiseen Pohjoismaissa tulevina vuosina.

Gasumin strateginen tavoite on, että vuoteen 2027 mennessä huomattava osa yhtiön voitoista tulee ympäristöystävällisistä energianlähteistä. Se tarkoittaa biokaasun ja uusiutuvan sähkön kaupankäynnin osuuden kasvattamista.

Maakaasu ja sen nesteytetty muoto LNG on jatkossakin tärkeä välietappi ja reitti kohti biokaasun ja mahdollisesti synteettisen metaanin käyttöä tulevaisuudessa. Tämän mahdollistaa se, että nykyinen maakaasu- sekä LNG-infrastruktuuri on suoraan käytettävissä myös LBG:n ja synteettisen metaanin kuljettamiseen.

Lue lisää biokaasusta Gasum verkkosivustolta

Lisätietoja:

Erik Woode, Head of Project Development & Execution
p. +46 13 991 96 63, erik.woode@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
17.01.2023

Gasum etsii GasumHackathon-innovaatiokilpailulla ratkaisuja biokaasulaitosten hiilidioksidin käyttöön

Gasum järjestää yhteistyössä JAMK-ammattikorkeakoulun biotalouden yrityskiihdyttämön BioPaavon sekä kasvuyritysten sparrausohjelman Kasvu Openin kanssa avoimen innovaatiokilpailun, jossa etsitään ratkaisuja Gasumin Suomen ja Ruotsin biokaasulaitoksilla sivuvirtana syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseksi.

Gasum tuottaa biokaasua Suomessa yhdeksässä ja Ruotsissa seitsemässä omassa biokaasulaitoksessa. Lisäksi Gasum jalostaa kahden kumppanilaitoksen biokaasua Suomessa. Gasumilla on suunnitteilla useita biokaasulaitosprojekteja Pohjoismaissa.

Gasumin biokaasulaitosten tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä noin 800 GWh biokaasua vuodessa. Biokaasun käytöllä voidaan pienentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia verrattuna fossiilisen energian käyttöön.

Mädätysprosessin sivuvirtana syntyy myös hiilidioksidia. Gasum etsii GasumHackathon-innovaatiokilpailun kautta ratkaisuja ja kumppaneita biokaasulaitoksilla syntyvän biogeenisen hiilidioksidin hyödyntämiseen. Gasumin laitoksilla syntyy biokaasun jalostuksesta vuosittain noin 114 000 tonnia hiilidioksidia, josta lähes kolmasosa on korkeassa pitoisuudessa (>95% CO2).

Biokaasun kestävyys paranee entisestään

Biogeeninen hiilidioksidi syntyy biokaasulaitoksella käsiteltävien orgaanisten jätteiden ja sivuvirtojen hajotessa biologisesti. Koska biogeeninen hiilidioksidi vapautuu joka tapauksessa lyhyellä aikajänteellä, sitä ei lasketa kasvihuonekaasupäästöksi.

Biokaasun jalostuksessa erotettava hiilidioksidi lasketaankin nykyisin ilmakehään. Talteen ottamalla ja hyödyntämällä hiilidioksidivirta, voidaan biokaasuntuotannon jo nykyisin erinomaista kestävyyttä parantaa entisestään.

Gasum etsii erityisesti kumppaneita ,esimerkiksi yrityksiä tai konsortioita, joilla on lähellä kaupallista toteuttamiskelpoisuutta olevia ratkaisuja sekä halua luoda arvoa biokaasuntuotannossa syntyvälle biogeeniselle hiilidioksidille. Riippuen ratkaisuiden valmiusasteesta, Gasum on halukas jatkamaan Hackathonin voittajajoukkueen tai joukkueiden kanssa esimerkiksi kaupallisia neuvotteluita ja kannattavuusselvityksiä.

Gasum investoi tulevina vuosina merkittävästi biokaasuun osana strategiaamme auttaa asiakkaitamme siirtymässä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Lue lisää biokaasusta >>

Lue lisää:

GasumHackathon BioPaavon sivustolla

Aikataulu

  • Hackathon kilpailun julkaisu tiistaina 24.1.2023
  • Idean ja joukkueen lyhyt kuvaus toimitettava viimeistään 5.3.2023
  • Jatkoon päässeiden joukkueiden ja ideoiden julkistus 11.3.2023.
  • Kick-Off tapahtuma keskiviikkona 29.3.2023 klo 12–16
  • Hackathon päivä keskiviikkona 19.4.2023 (koko päivän tapahtuma)

Kuva: Gasumin Turun biokaasulaitos, Gasum/Keksi Agency 

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, Senior Process Engineer, Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi 

Lue lisää
09.01.2023

Gasumin rahaston tutkimusapurahahaku vuodelle 2023 on auki 12.2. saakka

Gasum tukee kaasualan tutkimusta Gasumin rahastosta, joka on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta ja hallinnoinnista vastaa TES. Vuoden 2023 apurahahaku on nyt auki ja päättyy 12.2.2023.

Tukea voidaan myöntää uusiutuvien kaasujen arvoketjuja käsittelevään tutkimukseen, erityisesti aiheisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiamurrokseen, kuten Power-to-Gas arvoketju, biokaasun arvoketjut, kaasulogistiikka tai regulaatio.

Vuonna 2022 rahastosta myönnettiin apurahoja seitsemälle henkilölle, yhteensä 74 960 euroa. Gasumin rahasto on myöntänyt apurahoja vuodesta 2005 alkaen.

Rahastosta myönnetään apurahoja väitöskirjatutkijoille päätoimiseen väitöskirjatyöhön. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää rahoitusta myös maisteritason lopputöihin.

Hakemukset toimitetaan TES-portaalin kautta ja ne käsitellään rahaston neuvottelukunnassa, jossa on jäseninä edustajia yliopistoista, TESistä sekä Gasumilta.

Lisää tietoa:

Lue lisää Gasumin rahastosta

Tekniikan edistämissäätiö

Lue lisää
Biogas

Gasumin biokaasulaitos Lohjalla palvelee pääkaupunkiseudun toimijoita

Gasum on investoinnut uuden biokaasulaitoksen rakentamiseen Lohjalle, Munkkaan jätekeskuksen alueelle. Laitos tuottaa valmistuessaan vuodessa noin 40 GWh biokaasua ja 50 000 luomulannoitteita. Laitos on aloittanut kaupallisen käyttönsä tammikuussa 2021.

Content image

Gasum and Metsä Fibre tuottavat yhteistyössä biokaasua Äänekosken biokaasulaitoksella

Metsä Fibre vastaa laitoksen kokonaistoiminnasta ja Gasumin roolina on biokaasun jalostuksen päivittäinen etäoperointi ja kunnossapito. Gasum ostaa Metsä Fibren laitokselta valmistuvan biokaasun, joka hyödynnetään liikenteen polttoaineena yhtiön tankkausasemaverkostossa.