Gasumin asiakaspalvelu

Arkisin klo: 8-17
p. 0800 122 722
asiakaspalvelu@gasum.com

Lisätietoja tietosuojakäytännöistämme koskien henkilötietojesi käsittelyä, oikeuksistasi ja kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi saat Gasumin tietosuojaselosteesta.

Gasumin biokaasulaitokset

Jaa:

Gasum omistaa Suomessa valtakunnallisen biokaasulaitosten verkoston ja useita biokaasulaitoksia Ruotsissa. Suomessa paikalliset biokaasulaitoksemme palvelevat biohajovien jakeiden ja sivuvirtojen käsittelyssä, biokaasun tuotannossa ja orgaanisten lannoitteiden myynnissä ja jakelussa. 

Alta löydät biokaasulaitostemme yhteystiedot ja lisätietoja toiminnasta. Yhteystiedot Ruotsin biokaasulaitoksillemme löytyy täältä.

Tutustu myös tarjoamiimme palveluihin:

Biokaasulaitosten yhteystiedot

Huittisten biokaasulaitos

Vähäjoentie 182
32610 Vampula

Laitospäällikkö
Joonas Juura
p. 040 162 2226
joonas.juura@gasum.com

Päivystysnumero 040 160 9745


Honkajoen biokaasulaitos

Lakkikeitaantie 3
38950 Honkajoki

Laitospäällikkö
Mikael Siltaoja
p. 040 169 2313
mikael.siltaoja@gasum.com

Päivystysnumero 040 169 2311


Kuopion biokaasulaitos

Kaatopaikantie 316
70800 Kuopio

Laitospäällikkö
Harri Manu
p. 040 160 5801
harri.manu@gasum.com

Päivystysnumero 040 146 3461


Oulun biokaasulaitos

Ruskonniityntie 10
90630 Oulu

Laitospäällikkö
Steve Malinen
p. 0400 933 821
steve.malinen@gasum.com

Päivystysnumero 040 125 3946


Riihimäen biokaasulaitos

Kuulojantie 1
11120 Riihimäki

Laitospäällikkö
Risto Alatalo
p. 040 574 6243
risto.alatalo@gasum.com

Päivystysnumero 040 125 7046


Turun biokaasulaitos

Pitkäsaarenkuja 7
20380 Turku

Laitospäällikkö
Ossi Lehtonen
p. 040 411 9717
ossi.lehtonen@gasum.com

Päivystysnumero 0406612066 


Vehmaan biokaasulaitos

Kalannintie 191 
23200 Vinkkilä

Laitospäällikkö
Jani Haapanala
p. 040 558 4243
jani.haapanala@gasum.com

Päivystysnumero 040 822 0911


Ajankohtaista

KAIKKI UUTISET
06.11.2018

Vesihuollon uusilla ratkaisuilla ja ravinteiden kierrättämisellä suojellaan ympäristöä

Tutkimustyö ja innovaatiot ovat merkittävässä asemassa kestävää kaasuekosysteemiä rakentaessa sekä ilmastonmuutosta hillittäessä. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa vuosittain tulevaisuuden teknologioiden ja energiajärjestelmän uusien ratkaisujen tutkimus- ja kehitystyöhön.

Yhtiö kehittää uusia innovaatioita jatkuvasti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa uusiutuvan kaasun tuotannon lisäämiseksi ja kaasuverkon laajentamiseksi. Ravinteiden kierrätys on keskeisessä roolissa biokaasun tuotannossa. Maatalouskäytön lisäksi uusia avauksia on löytynyt muun muassa biokaasun tuotannossa syntyvien ravinteiden jalostamisessa teollisuuden prosessien tarpeisiin. Lisää konkreettisia ideoita muun muassa ravinteiden parempaan kierrättämiseen saatiin loka-marraskuussa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa eri tilaisuuksissa.

Vesihuollon energiatehokkuus keskeinen osa ympäristön suojelua

Gasumin kehitysinsinööri Viljami Kinnunen osallistui KEHÄ-hankkeen tulosseminaariin 31.10. Seminaarissa keskusteltiin vesihuollon energiatehokkuudesta ja tulevaisuuden näkymistä sekä miten ravinteiden kierrätystä voidaan parantaa.

”Jätevesien tehokas puhdistaminen on yksi toimivan yhteiskunnan perustoimintoja. Suomessa niin jätevesien puhdistus kuin juomaveden valmistuskin ovat varsin hyvällä tasolla, mutta energiatehokkuudessa ja ravinteiden saamisessa kiertoon on aina parantamisen varaa”, Kinnunen kuvailee keskustelua.

Seminaarissa esiteltiin tuloksia muun muassa NPharvest-projektista, jossa Gasum on mukana kehittämässä uusia menetelmiä jätevedessä olevien ravinteiden talteen saamiseksi.

”Seminaarin paneelikeskustelussa nousi esiin ajatuksia siitä, kuinka Suomen vesihuolto-osaamista voitaisiin viedä ulkomaille sekä kuinka tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta voitaisiin lisätä ja kohdentaa paremmin”, Kinnunen jatkaa.

Ravinteiden kierrättäminen auttaa irti fossiilisista lähteistä

Ravinteiden kierrättämistä käsiteltiin myös Lounais-Suomen Jätehuollon ja Tampereen teknillisen yliopiston järjestämässä jätevesilietteiden työpajapäivässä 1.11. Työpajoissa pohdittiin muun muassa, miten jätevesien ravinnekiertoa saadaan lisättyä ja riskejä minimoitua sekä miten yhdyskuntien lietteitä voitaisiin hyödyntää paremmin paikallisesti. Gasumin kehityspäällikkö Eeli Mykkänen oli mukana vetämässä yhtä työpajaa.

”Haasteenamme on saada vertailukelpoista tietoa jätevesilietteiden todellisista haitta-ainepitoisuuksista, jotta ei oltaisi mielikuvien varassa. Esimerkiksi Luonnonvarakeskus Luke julkaisi 10.4.2018 tutkimuksen, jonka mukaan jätevesilietepohjaisten lannoitteiden käyttö ei ole uhka ruokaturvalle”, Mykkänen kuvaa alan nykyistä tilannetta.

Työpajassa käytiin päivän aikana hyvää keskustelua jätevesilietteiden hyödyntämisestä.

”Ravinnekierto on keskeinen asia siirtyessämme pois fossiilisesta taloudesta kohti kierto- ja biotaloutta. Viisailla ratkaisuilla saamme ravinteet paremmin kiertoon ja siten meidän tarvitsee hankkia niitä vähemmän fossiilisista ja mineraalisista lähteistä”, Mykkänen summaa työpajan johtopäätöksiä.

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. +358 50 331 0308, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Eeli Mykkänen, kehityspäällikkö, Gasum
p. +358 40 777 4327, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää
29.10.2018

Ketterästi ja puhtaasti kaupungeissa – Lue lisää Gasumin asiakas- ja sidosryhmälehdestä kaupunkiliikenteestä

Gasumin asiakas- ja sidosryhmälehti 02/2018 käsittelee puhtaampaa liikennettä kaupunkiliikenteessä. Kaasun ja erityisesti biokaasun kysyntä kasvaa vauhdilla, sillä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää siirtymistä puhtaampiin ratkaisuihin erityisesti liikenteessä.

Ilmastonmuutos pakottaa kaupungit pohtimaan kasvihuonepäästöjään eri näkökulmasta. Raskas kalusto tuottaa noin kolmanneksen kaikkien autojen päästöistä ja neljänneksen koko tieliikenteen päästöistä. Yritykset harkitsevat tarkkaan logistiikkaketjunsa, sillä asiakkaat odottavat tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 

Kysyimme asiakkailtamme käyttövoimista kaupunkiliikenteessä ja haastattelimme Trafin pääjohtaja Mia Nykoppia liikenteen päästöjen vähentämisestä. Teimme gallupin raskaan liikenteen toimijoille heidän näkemyksistään liikenteen ympäristötehokkuuden kehittymisestä tulevaisuudessa. Lue lisää lehdestämme >

Lehtemme ilmestyy 3 vuodessa ja on luettavissa painettuna, pdf-tiedostona ja digiversiona. Julkaisuarkistostamme löydät kaikki julkaistut lehtemme.

Kerro mielipiteesi lehdestä ja lähetä palautetta & juttuvinkkejä. Voit myös tilata lehtemme ilmaiseksi.

Lisätietoja: 
Anna-Sofia Malmi, viestintäpäällikkö, Gasum
puh. 050 4690 114, etunimi.sukunimi(a)gasum.fi
Twitter: @annasofiamalmi

Lue lisää
08.06.2018

Gasum mukana Ravinteet kiertoon -kärkihankkeen innovaatioleirillä

Gasum oli mukana hallituksen Ravinteet kiertoon -kärkihankkeen järjestämällä innovaatioleirillä. Leirin tavoitteena oli edistää alueellisia ravinnekierrätyksen yhteistyömalleja ja edistää kiertotalouden mukaista yritystoimintaa. Leirillä ideoitiin ravinteiden kierrätystä edistävä kokeilu. Kiertotalous- ja kierrätysravinteet ovat vahvasti Gasumin tutkimuksen ja tuotekehityksen keskiössä.

Ravinteet kiertoon -kärkihankkeen järjestämällä innovaatioleirillä tavoitteena oli muun muassa synnyttää ja edistää alueellisia ravinnekierrätyksen yhteistyömalleja, edistää kiertotalouden mukaista yritystoimintaa sekä antaa leiriläisille uusia ideoita toimintansa kehittämiseen. Tilaisuuteen osallistui alan yrityksiä, tutkijoita, viljelijöitä sekä muita ravinnekierrätyksen asiantuntijoita.

Osallistujat ideoivat joukkueissa ravinteiden kierrätystä edistävän kokeilun, joista tuomaristo valitsi voittajaksi kasvihuone- ja biokaasutuotannon symbioosin kuvauksen. Gasumin lisäksi voittajajoukkueessa olivat mukana  Ramboll Finland Oy, Eco WWS Oy, ProAgria, Kymen Vesi Oy, Aurinkotarhat, Hämeen ammattikorkeakoulu, Gascow, Envitecpolis Oy ja Helsingin yliopisto. Voittajajoukkue esitteli konseptin myös energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle.

”Kokeiluideamme tavoitteena oli löytää lisäarvoa kasvibiomassalle, jotta kasvibiomassaa olisi saataisiin kestävästi myös biokaasun tuotantoon. Yksi keino voisi olla kasveista tuotettava nitraattilannoite, jota tarvitaan erityisesti kasvihuoneviljelyssä. Symbioosiin on kytkettävissä myös kasvinviljely, lannat, sekä biokaasulaitosten jalostetut lannoitetuotteet - esimerkkinä biohiili - jonka tuotantoa parhaillaan pilotoimme. On hienoa, että joukkueessamme on aktiivisia toimijoita, jotka haluavat viedä konseptia käytäntöön. Innovaatioleiriltä sain paljon ideoita omaan työhöni kehittäessäni menetelmiä kiertotalouden ja ravinteiden kierrätykseeen,” kertoo Viljami Kinnunen Gasumin kehitysinsinööri.

Ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi tulevaisuudessa tarvitaan lisää tekijöitä, kumppanuuksia ja kaikkien hallinnonalojen yhteistyötä. Gasum panostaa kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Tutkimus ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti kestävää kaasuekosysteemiä.

Innovaatioleiri oli osa Ravinteet kiertoon -kärkihanketta, joka on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus, tiiviissä yhteistyössä kiertotalouden kärkihankkeesta vastaavien maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön kanssa.
 

 

Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. +358 503310308, etunimi.sukunimi@gasum.fi

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa rakentaa siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. www.gasum.fi.

Lue lisää