Gasum toimittaa K-ryhmälle tuulivoimapuistossa tuotettua uusiutuvaa sähköä

Gasum toimittaa K-ryhmälle Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavassa tuulivoimapuistossa tuotettua sähköä vuosittain noin 50 GWh:n verran sopimuksen mukaan vuodesta 2023 alkaen. K-ryhmä kasvattaa kotimaisen tuulivoiman osuutta sähkönhankinnassaan.

Gasum toimittaa K-ryhmälle Pohjois-Pohjanmaalle rakennettavassa tuulivoimapuistossa tuotettua sähköä vuosittain noin 50 GWh:n verran vuodesta 2023 alkaen. K-ryhmälle toimitettava sähkön määrä (noin 50 GWh per vuosi) vastaa Keskon koko rakentamisen ja talotekniikan kaupan sekä autokaupan vuotuista sähkönkulutusta.

”Sähköntuotannon omavaraisuus puhuttaa Suomessa aiheestakin. Me K-ryhmässä haluamme osaltamme edistää uusiutuvan sähkön tuotannon lisäämistä ja sähkön omavaraisuutta Suomessa. Kun lisäämme tuulivoiman hankintaa Suomesta, edistämme koko Suomen sähköntuotannon päästöjen alenemista”, sanoo talotekniikkapäällikkö Antti Kokkonen K-ryhmästä.

Hiilineutraaliutta tavoitteleva K-ryhmä etsii koko ajan uusia keinoja vähentää päästöjä. Vuodesta 2017 alkaen kaikki K-ryhmän sähkönhankintayhtiön Ankkuri-Energian hankkima sähkö K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin Suomessa on tuotettu uusiutuvalla energialla, joko vesivoimalla tai bioenergialla.

”Olemme tehneet K-ryhmän kanssa jo pitkään yhteistyötä. Tuulivoima on keskeisessä roolissa siirryttäessä puhtaampaan tulevaisuuteen. Haluamme tarjota energiamarkkinoiden kattavimmat ratkaisut kumppaneidemme energiatarpeisiin ja auttaa yrityksiä saavuttamaan ympäristötavoitteensa nopeammin,” kertoo Tommy Mattila, Gasumin teollisuusliiketoiminnan johtaja.

Tuulivoiman vuosituotannon Suomessa ennustetaan kasvavan nykyisestä 8 TWh:sta yli 16 TWh:een vuoteen 2024 mennessä (lähde: Suomen Tuulivoimayhdistys).

K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Päästöjä vähennetään systemaattisesti siten, että oma toiminta ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä. Päästöjä vähennetään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. K-ryhmä kannustaa myös tavarantoimittajiaan, koko toimitusketjuaan ja asiakkaitaan päästöjen vähennystoimiin. Tavoitteena on, että kahdelle kolmasosalle suorien tavarantoimittajien päästöistä tulee olla asetettuna vähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Gasum tarjoaa asiakkailleen uusiutuvaa sähköä, joka on tuotettu vesi-, tuuli-, aurinkovoimalla tai bioenergialla. Yhtiö on merkittävä toimija tuulivoimasegmentissä ja pyrkii kasvattamaan uusiutuvan tuulisähkön hankintaa myös jatkossa. Gasum tarjoaa myös energiamarkkinoiden asiantuntijapalveluita ja bio- ja maakaasua teollisuuteen, merenkulkuun ja liikenteelle.

Lue lisää K-Ryhmän tiedotteesta >

Lisätietoja:
Tommy Mattila, johtaja, teollisuus, Gasum Oy, puh. +358 40 581 9247, tommy.mattila@gasum.fi

Antti Kokkonen, Talotekniikkapäällikkö K-ryhmä, puh. +358 50 516 8514, antti.kokkonen@kesko.fi

K-ryhmän viestintä, puh. +358 10 53 50200, viestinta@kesko.fi

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka vähittäismyynti on 14 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 39 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on noin 11 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 18 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin ruokakaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi