Gasumin vuoden 2020 taloudellisen katsaus, yritysvastuuraportti, hallinnointi- ja palkitsemisraportti ja Green Funding Impact -raportti on julkaistu

Gasum-konserni julkaisi tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 taloudellisen katsauksen, yritysvastuuraportin ja hallinnointi- ja palkitsemisraportin sekä Green Funding Impact -raportin.

Koronaviruspandemiaan liittyvistä epävarmuuksista huolimatta Gasum jatkoi suunnitellusti pohjoismaisen kaasumarkkinan kehittämistä ja pystyi varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja hankkeiden edistymisen.

Yhtiö vei määrätietoisesti strategiaa eteenpäin tarjoamalla vähäpäästöisiä energiaratkaisuja teollisuuden sekä maa- ja meriliikenteen asiakkaiden kasvavaan kysyntään. Kaasujen merkitys energialähteenä tulee kasvamaan entisestään erityisesti teollisuudessa ja liikenteessä, kun Pohjoismaissa siirrytään kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Lataa raporttimme:

  • Toimitusjohtajan katsaus ja Taloudellinen katsaus 2020
  • Corporate Responsibility -raportti 2020
  • Hallinnointi ja palkitseminen -raportti 2020
  • Green Funding Impact -raportti 2020


Lisätietoja:

Olga Väisänen, viestintäjohtaja, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka yhdessä kumppaniensa kanssa edistää kehitystä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.