”Gasumin työllä on yhteinen tarkoitus: puhtaampi energia.


Terävöitimme vuonna 2020 yrityksen olemassaolon tarkoitusta siten, että kaiken tekemisen ytimessä on yhä vahvemmin pyrkimys auttaa asiakkaitamme pienentämään näiden omaa ja asiakkaidensa hiilijalanjälkeä.”

Johanna Lamminen,
toimitusjohtaja, Gasum

Toimitusjohtajan katsaus 2020: Puhtaampi kaasuratkaisujen kysyntä kasvoi poikkeustilanteessa

Vuosi 2020 oli Gasumille monella tapaa poikkeuksellinen. Samalla kun COVID-19-pandemian aiheuttama epävarmuus heijastui koko toimintaympäristöön, tapahtui sekä Euroopassa että globaalisti todellinen kaasun läpimurto etenkin raskaan liikenteen ja merenkulun osalta.

Näillä strategiamme kannalta keskeisillä alueilla kysyntä puhtaammille energiaratkaisuille jatkoi kasvuaan. Yhä useammat merenkulkualan yhtiöt ovat tilanneet LNG-käyttöisiä aluksia, ja kiinnostus raskaan kaluston kaasukäyttöisiä ajoneuvoja kohtaan lisääntyy. Onnistuimmekin poikkeustilanteesta huolimatta saavuttamaan asettamamme kannattavuustavoitteet ja edistämään suunnitellusti strategiaamme, mikä on edellyttänyt meiltä kovaa työtä yhä kilpaillummilla markkinoilla. 

Koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa olemme pyrkineet varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden huolehtimalla henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta ja tehneet kaikkemme turvataksemme liiketoimintojen sujuvuuden. Haluankin kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme toimivasta yhteistyöstä haastavassa toimintaympäristössä. Pandemian vaikutukset näkyivät liiketoiminnassamme lähinnä asettamiemme kasvutavoitteiden osalta. Liikkumisrajoitukset ovat näkyneet liikennesektorilla pienempänä polttoaineen kulutuksena ja aiheuttaneet myös uusien laitostemme käyttöönoton siirtymisiä. Samalla uusien asiakkaidemme projektit ovat viivästyneet, mikä on vaikuttanut toimitustemme käynnistymiseen.

Gasumin työllä on yhteinen tarkoitus: puhtaampi energia. Terävöitimme vuonna 2020 yrityksen olemassaolon tarkoitusta siten, että kaiken tekemisen ytimessä on yhä vahvemmin pyrkimys auttaa asiakkaitamme pienentämään näiden omaa ja asiakkaidensa
hiilijalanjälkeä. Vastuullisuus on keskeinen osa Gasumin strategiaa, ja vuoden 2021 alussa julkistimme uusia vastuullisuustavoitteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Gasum tavoittelee miljoonan tonnin kumulatiivista hiilidioksidipäästövähenemää lisäämällä biokaasun saatavuutta.

Aiomme tuoda vuoteen 2025 mennessä markkinoille 4 TWh biokaasua yhtiön omasta ja sertifioitujen eurooppalaisten kumppanien tuotannosta, vähentää omassa toiminnassamme LNG:n ja biokaasun tuotantoketjujen päästöjä ja toteuttaa energiatehokkuustoimia omissa toiminnoissamme.

Osana strategiamme edistämistä saatoimme vuonna 2020 Linde AG:n LNG- ja biokaasuliiketoimintojen ja Nauticor Marine Bunkering -liiketoimintojen oston päätökseen. Yrityskaupan myötä laajensimme kaasuratkaisujen tarjontaa Pohjoismaissa erityisesti meriliikenteessä sekä raskaassa liikenteessä, ja samalla myös kaasutankkausasemaverkostomme laajeni huomattavasti.

Muita eri segmenttiemme kannalta keskeisiä tapahtumia vuoden aikana olivat biokaasulaitoksen hankinta Skövdestä ja investointipäätös rakentaa teollisen kokoluokan biokaasulaitos Göteneen Ruotsiin, kumppanuutemme singaporelaisen Pavilion Energyn kanssa laajentaa LNG:n tarjontaa sekä ensimmäinen, ABO Wind Oy:n kanssa solmimamme pitkäaikainen tuulisähkösopimus Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan tuulivoimapuiston tuotannosta.

Vuodenvaihteessa Suomen putkikaasumarkkina avautui myös kilpailulle ja Gasumista eriytetty kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy aloitti toimintansa. Avautuminen on toteutunut odotetulla tavalla ja markkina on osoittautunut kiinnostavaksi useille toimijoille. Gasum haluaa myös jatkossa olla merkittävä toimija putkikaasumarkkinalla ja palvella asiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kaasun merkitys energialähteenä pidemmällä aikavälillä tulee ilmastonmuutoksen torjunnan myötä kasvamaan entisestään, kun Pohjoismaissa siirrytään kohti hiilineutraalia energiantuotantoa. Vaikka työtä on vielä paljon edessä, on ollut hienoa huomata, että Pohjoismaissa on tehty myös kaasun sääntelyä koskevia poliittisia päätöksiä, jotka vahvistavat sen asemaa vähäpäästöisenä polttoaineena tulevaisuudessa. Gasumilla on puolestaan keskeinen rooli sen kehittäessä laajentuvaa kaasuinfrastruktuuria, mikä antaa hyvän pohjan myös biokaasun tuotannon ja käytön lisäämiseen.

 

Johanna Lamminen
toimitusjohtaja