Gasumin kaasurahaston vuoden 2022 apurahat haettavissa

Gasum jakaa vuosittain apurahoja tutkijoille. Tutkimus, teknologia ja innovaatiot ovat keskeisessä roolissa matkalla kohti puhdasta ja kestävää pohjoismaista kaasuekosysteemiä. Kaasu- ja energia-alan edelläkävijänä Gasum panostaa uusien teknologioiden, konseptien ja energiajärjestelmien kehitykseen. Vuoden 2022 apurahojen hakuaika on auki tammikuun 11. päivänä ja päättyy helmikuun 10. päivänä 2022.

Kaasurahaston tavoitteena on vastata yhteiskunnan muutoshaasteeseen kehittämällä kaasuun perustuvia energiaratkaisuja ja tuottamalla kaasualan kehitystä tukevaa tietoa siirtymässä kestävään energiatalouteen.

Tuettavat aihealueet voivat liittyä esimerkiksi:

  • kaasuun liittyvään kierto- ja biotalouteen, esimerkiksi biokaasuteknologia,
  • kaasun kuljettamiseen ja logistiikkaan,
  • kaasun käyttöä edistäviin hajautettuihin energiaratkaisuihin tai
  • kaasuun perustuva energian varastointiteknologioihin (esim. power-to-gas).

Kaasurahasto on yksi Tekniikan edistämissäätiön (TES) erikoisrahastoista ja rahaston hoidosta ja hallinnoinnista vastaa TES.

Kenelle apurahoja myönnetään?
 

Apurahoja myönnetään jatko-opiskelijoille väitöskirjatyöhön. Poikkeustapauksissa voidaan myöntää rahoitusta myös korkeatasoisiin maisteritason lopputöihin. Tukea myönnetään Suomessa tehtävään tutkimukseen mukaan lukien mahdolliset työn ulkomaanjaksot. Kaasurahaston tavoitteena on tukea päätoimista tutkimusta. Päätoimista tutkimusta pyritään tukemaan kokopäivärahojen avulla. Lisäksi kaasurahasto pyrkii opiskelijan pitkäjänteiseen rahoittamiseen. Näin ollen rahaston kautta on mahdollista hakea rahoitusta myös useampana peräkkäisenä vuotena. Tämä edellyttää kuitenkin näyttöä edistymisestä. Edistyminen tulee käydä ilmi sekä hakemuksesta että työn ohjaajan tai valvojan suosituskirjeestä. Apuraha on myös mahdollista yhdistää muuhun, esimerkiksi yliopistolta saatavaan palkkaan.

Kaasurahastolle osoitetut hakemukset käsitellään rahaston neuvottelukunnassa, jonka puheenjohtaja on TkT Lars Gädda ja muut jäsenet ovat professori Jukka Rintala Tampereen yliopistosta, professori Esa Vakkilainen LUT yliopistosta, Marianna Jokila Tekniikan edistämissäätiöstä ja Vice President, Johan Grön, Gasumin edustajana. Vuonna 2021 kaasurahastosta myönnettiin 6 apurahaa, arvoltaan 63 000 euroa. Apurahoja on myönnetty vuodesta 2005 alkaen.


Lisätietoja:

Viljami Kinnunen, kehitysinsinööri, Gasum
p. 050 33 10308, viljami.kinnunen@gasum.com