Lisää kaasun tankkausmahdollisuuksia Varsinais-Suomeen – Liedon tankkausasema palvelee tulevaisuudessa myös henkilö- ja jakeluautoliikennettä

Gasum suunnittelee laajentavansa Turun seudun palvelutarjontaa entisestään tuomalla Liedon raskasta liikennettä palvelevalle kaasutankkausasemalle mahdollisuuden tankata myös henkilö- ja jakeluautoja. Avantin teollisuusalueella sijaitseva asema tulee jatkossa tarjoamaan myös paineistettua maa- ja biokaasua (CNG ja CBG). Uudistuksen myötä Gasum vahvistaa merkittävästi alueen henkilöliikenteen ja kevyen kuljetuskaluston kaasutankkausmahdollisuuksia.

Gasum suunnittelee vahvistavansa Turun seudun kaasutankkausasemaverkostoa laajentamalla Liedon tankkausaseman palvelutarjontaa. Asemalle tuodaan nesteytetyn maa- ja biokaasun (LNG ja LBG) lisäksi mahdollisuus tankata myös paineistettua maa- ja biokaasua (CNG ja CBG). Avantin yritys- ja teollisuusalueen tuntumassa, 10-tien varressa sijaitsevan aseman uusi kaasutankkausmahdollisuus vahvistaa merkittävästi Turun alueen kaasutankkauspalveluita. Uudistuksen myötä Liedon asema tulee palvelemaan nykyisen runkoliikenteen lisäksi myös henkilöautoliikennettä ja kevyttä jakelukalustoa.

Tuomalla paineistun kaasun osaksi Liedon aseman palvelutarjontaa, Gasum vastaa entistä paremmin vähäpäästöisten polttoaineiden alati kasvavaan kysyntään. Uuden tankkausmahdollisuuden myötä yhä useampi alueen autoilija voi valita tankkiinsa vähäpäästöistä kaasua. Liedon aseman rakennustyöt alkavat suunnitelman mukaan kevään aikana, ja paineistettua kaasua on mahdollista tankata kesällä 2021. Asema palvelee runkoliikenteen asiakkaita pääosin normaalisti rakennustöiden ajan. Mahdollisista katkoksista tiedotetaan verkkosivuillamme sekä tekstiviestipalvelulla.

Asemalaajennus tukee Gasumin kunnianhimoisia kiertotaloustavoitteita

Nykyisen LNG-aseman laajentaminen palvelemaan myös jakelu- ja henkilöautoliikennettä on jatkumoa Gasumin tavoitteisiin vahvistaa paikallista kiertotaloutta. Uusien asemien ja kaasutankkausmahdollisuuksien avaamisen lisäksi Gasumin kiertotaloustavoitteiden eteen tehdään töitä Turun Topinojan biokaasulaitoksella, jossa alueen biojätteistä ja jätevesilietteistä jalostetaan uusiutuvaa biokaasua niin liikenteen kuin merenkulun tarpeisiin. Kiertotaloushankkeiden tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian osuutta muun muassa parantamalla sen tarjontaa.

”Yhtiömme juhlisti marraskuussa 2020 Turun Topinojalla sijaitsevan biokaasulaitoksen mittavan laajennus- ja modernisointiprosessin valmistumista. Valmistunut laajennus vahvistaa biokaasumarkkinan kasvua ja parantaa biokaasun saatavuutta. Liikenteen päästöjen merkittävä vähentäminen on yksi keskeisistä tavoitteista matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Kaasun hyödyntäminen liikenteessä mahdollistaa nopean ja tehokkaan päästöjen vähentämisen ja me Gasumilla haluamme olla osaltamme mahdollistamassa tätä muun muassa vahvistamalla tankkausasemaverkostoamme”, kertoo Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio.

Paineistettua maa- ja biokaasua voi tankata Liedon kaasutankkausasemalla osoitteessa Eteläkaari 1 muutosprojektin valmistuttua kesällä 2021. Tiedotamme hankkeen edistymisestä tarkemmin rakennustöiden edetessä. Liedon kaasutankkausaseman lisäksi Turun seudun asiakkaita palvelevat asemat Turun satamassa (Tuontiväylä 2) ja Raisiossa (Itäniityntie 15, IKEA Suomen tavaratalo).

Lisätietoja:

Olli Paasio, Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasum
puh. +358 50 392 6477, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasu- ja energia-alan asiantuntija. Tarjoamme puhtaampaa energiaa lämmön ja sähkön yhteistuotannon sekä teollisuuden tarpeisiin ja puhtaampia polttoaineratkaisuja maa- ja meriliikenteeseen. www.gasum.fi