Lohjan biokaasulaitoksen avajaisten tallenne katsottavissa

Kiitos osallistumisesta Lohjan biokaasulaitoksemme avajaisiin. Avajaisissa kerroimme, miten kiertotalous toteutuu Lohjalla. Tilaisuus on mahdollisuus katsoa nyt videotallenteena. Tallenteessa pääset tutustumaan miten palvelemme pääkaupunkiseudun toimijoita ja yrityksiä kierrättämällä biohajoavia jätteitä ja tuottamalla uusiutuvaa biokaasua teollisuuden ja liikenteen tarpeisin. Biokaasun tuotannon sivutuotteena syntyy myös luomuviljelyyn soveltuvia orgaanisia kierrätysravinteita.

Tutustu Lohjan biokaasulaitoksen avajaisten videotallenteeseen >  ja voit myös ladata kuvia laitoksestamme > Lataa myös biokaasun tuotannon -oppaamme, joka auttaa sinua ymmärtämään koko kiertotalouden prosessin. 

Saimme avajaisten jälkeen vielä joitain lisäkysymyksiä, joihin emme tilaisuuden aikana ehtineet vastata. Voit tutustua kysymyksiin ja vastauksiin alla:

Kuinka kierrätysravinteiden mikromuovit mm. vääristä biojätepusseista saadaan poistettua prosessista?

Biokaasulaitoksella on biojätteen esikäsittely, jossa ns pulppaus-prosessilla laitokselle saapuvat biojätepussit ja pakkaukselliset biojätteet käsitellään. Prosessissa biojätteestä erotetaan tehokkaasti epäpuhtaudet kuten muovit ja esimerkiksi kanamunien kuoret ennen biojätteiden johtamista biokaasureaktoreihin. Laitteiston toiminta on osoittautunut hyväksi ja mädätysjäännöksessä ei juurikaan sinne kuulumatonta ainesta ole mukana.

Miten varmistetaan, että kierrätyslannoitteet joita levitetään pellolle, eivät sisällä ”vieraita aineita” kuten raskaita metalleja, PFAS ja polymeerijäänteitä?

Kaikkien laitoksella käsiteltävien jätteiden soveltuvuus biokaasuprosessiin ja kierrätysravinteiden valmistukseen varmistetaan ennen käsittelysopimuksen solmimista. Kierrätyslannoitteista analysoidaan kerran kuukaudessa hygieenisuus ja 3 kk välein lannoitevalmisteasetuksen mukaiset analyysit, mm. raskasmetallit. Mädätysäännös on ruokaviraston hyväksymä kierrätyslannoitetuote, jonka laatua valvotaan hyväksytyn omavalvontasuunnitelman mukaan säännöllisillä näytteenotoilla ja laboratorioanalyyseilla. Lannoitteiden tuoteselosteet ovat saatavilla Gasumin verkkosivuilta. Orgaanisten lannoitevalmisteiden laadusta ja haitta-ainepitoisuuksista on myös yleisesti paljon tutkimustuloksia saatavilla tutkimushankkeiden julkaisuista.  

Miten biokaasun tuleminen jakeluvelvoitteen piiriin tulee vaikuttamaan biokaasun käyttöön liikennepolttoaineena? Biokaasun osuus myytävästä liikennekaasusta on jo jotain 60 prosenttia. Miten jakeluvelvoite tulee muuttamaan biokaasun osuutta?

Näkemyksemme mukaan biokaasun sisällyttäminen jakeluvelvoitteeseen on kustannustehokas ja ennakoitavissa oleva keino edesauttaa Suomea saavuttamaan asetetut liikenteen päästövähennystavoitteet. Biokaasun ottaminen mukaan jakeluvelvoitteeseen korostaa kaasuliikenteen asemaa tulevaisuuden vähäpäästöisessä liikennejärjestelmässä ja luo samalla toimijoille selkeät suuntaviivat biokaasumarkkinan ja biokaasun liikennekäytön edistämiselle pitkällä aikavälillä.

Biokaasun sisällyttäminen jakeluvelvoitteeseen tulee kaikella todennäköisyydellä lisäämään toimijoiden kiinnostusta biokaasun tuotantoon, laajentamaan liikennebiokaasun jakelua ja kasvattamaan entisestään biokaasun osuutta liikennekaasuista.

Lohjalla kaasuverkon varrella lämmitetään taloja kaasulla. Saavatko he myös paikallista biokaasua lämmitykseen?

Gasum myy biokaasua maa- ja meriliikenteesen sekä teollisuuteen. Paikallisesti kaasua jakelevan jakeluyhtiön kautta, on mahdollista tiedustella biokaasua esimerkiksi talojen lämmitykseen Lohjalla. Kannattaa olla yhteydessä tahoon, jolta kaasun jo ostaa ja tiedustelella mahdollisuutta siirtyä biokaasuun.

Onko mitään suunnitelmaa jalostaa mädätysjäännöstä lietemäisesti muunkinlaiseksi valmisteeksi?

Lohjan biokaasulaitoksella tuotetaan lietemäisen lannoitevalmisteen lisäksi linkokuivattua maanparannusainetta. Molemmat tuotteet soveltuvat myös luonnonmukaiseen viljelyyn. Gasumin laitosverkostossa on erilaisia ratkaisuja lannoitevalmisteiden tuotantoon ja jatkojalostukseen sekä teollisuuden että maatalouden tarpeisiin riippuen laitoksen raaka-aineista ja lopputuotemarkkinoista. Jatkojalostus vaatii kalliita investointeja, ja saavutettava hyöty on arvioitava aina tapauskohtaisesti.   

Käsitteleekö laitos Lohjan biojätteitä?

Kyllä, Gasumin Lohjan biokaasulaitos käsittelee mm. Lohjan seudulta tulevia biojätteitä.

Miten suuresta määrästä biojätteitä biokaasua syntyy?

Olemme luoneen sivuillemme biojätelaskurin, jonka avulla voit laskea miten paljon biokaasua ja kierrätyslannoiteita syntyy. Voit testata jätelaskuriamme täällä>

Lisätietoja:

Ari Suomilammi, johtaja, biokaasun tuontanto, Gasum
puh. 0400 653 351, ari.suomilammi@gasum.com

Rauni Karjala, Senior Manager, myynti, Gasum
puh. 0400 599 561, rauni.karjala@gasum.com