Maailmanluokan yritysvastuusitoumus – Gasum liittyi YK:n Global Compact ‑aloitteeseen

Gasum on liittynyt mukaan YK:n Global Compact ‑yritysvastuualoitteeseen. Vastuullisuustyö on olennainen osa Gasumin kasvustrategiaa, jonka tavoitteena on edistää kehitystä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta teollisuudessa sekä maa- ja meriliikenteessä.

YK:n hallinnoima UN Global Compact on vapaaehtoisuuteen perustuva kansainvälinen yritysvastuualoite, joka sisältää kymmenen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaiseen toimintaan liittyvää periaatetta. YK:n Global Compact haastaa yritykset kautta maailman sitoutumaan näihin periaatteisiin ja raportoimaan niiden toteuttamisesta. Gasum on nyt liittynyt mukaan maailmanlaajuiseen verkostoon, joka koostuu jo yli 13 000 aloitteeseen sitoutuneesta yrityksestä, jotka toimivat yli 160 maassa.

”Yritysten rooli globaalien ongelmien ratkaisemisessa on erittäin tärkeä. Yrityksillä on sitä osaamista ja resursseja, jota kestävän kehityksen edistämiseksi tarvitaan. YK:n yritysvastuualoite tarjoaa yrityksille sekä kansallisen että maailmanlaajuisen toimintaympäristön sekä työkaluja vastuullisuustyöhön. Toivotamme Gasumin tervetulleeksi Global Compact -verkostoon,” kertoo Lenita Toivakka, Global Compact Network Finlandin pääsihteeri. 

“YK:n Global Compact ‑aloite luo yritysvastuutoiminnalle yleismaailmallisiin periaatteisiin pohjautuvat ja maailmanlaajuisesti tunnetut puitteet. Sitoutumisemme aloitteeseen on luonnollinen jatke Gasumin vastuullisuustyölle. Edistämme ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja kiertotaloutta, ja pyrimme olemaan vastuullinen työnantaja ja liikekumppani. Jatkamme edelleen vastuullisuustyötämme yhdessä henkilökuntamme, asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden sidosryhmien kanssa”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Global Compact on erinomaisesti linjassa Gasumin jo ennestään tukemien muiden kansainvälisten ihmis- ja työelämän oikeuksiin liittyvien kokonaisuuksien, kuten YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden, OECD:n monikansallisille yrityksille antamien toimintaohjeiden sekä ILO:n työelämän normeja koskevien yleissopimusten kanssa.

Lisäksi Gasum vaikuttaa myönteisesti YK:n Agenda 2030 ‑toimintaohjelmassa asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. Näillä tavoitteilla pyritään vastaamaan koko maailmaa koskeviin kiireellisiin sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristökehityksen haasteisiin. Gasum on määritellyt tavoitteet, joita yhtiö edistää erityisesti omassa toiminnassaan. Näitä ovat tavoite 7 eli edullinen ja puhdas energia, tavoite 8 eli ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, tavoite 9 eli kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuurit, tavoite 11 eli kestävät kaupungit ja yhteisöt, tavoite 12 eli vastuullinen kuluttaminen sekä tavoite 13 eli ilmastoteot.

Lisätietoja:

Olga Väisänen, johtaja, viestintä ja vastuullisuus, Gasum
Puhelin: +358 40 554 0578, etunimi.sukunimi@gasum.com