Gasum ja Loiste energiamarkkinapalveluiden yhteistyösopimukseen

Gasum on solminut Loiste Energian kanssa laajan kumppanuussopimuksen energianhallintapalveluista huhtikuun 2022 alusta alkaen. Ulkoistamalla energiamarkkinoiden prosessinsa järjestelmineen Gasumille Loiste Energia tavoittelee parempaa tuottoa sähkömarkkinoilta ja voi jatkossa keskittyä ydinliiketoimintaansa.

Gasumin ja Loisteen kumppanuussopimus kattaa energianhallinnan palvelut laajasti, kuten sähkön tuotannon myynnin, sähkömarkkinoiden salkunhallinta- ja meklarointipalvelut, sisältäen markkina-analyysit ja -ennusteet sekä tasehallinnan ja 24/7-valvomopalvelut. Lisäksi Gasum vastaa Loisteen CHP-voimalaitoksen sekä vesivoimalaitosten tuotannon jatkuvasta suunnittelusta ja optimoinnista. Palveluiden tuotanto hoidetaan käyttäen Gasumin omia järjestelmiä ja tuotantolaitoksia ohjataan automaattisesti Gasumin tekemien suunnitelmien mukaan.    

“Gasumilla on sähkömarkkinoilla toimimisesta pitkä kokemus, jota pääsemme nyt myös hyödyntämään. Oli hienoa löytää luotettava kumppani, joka pystyy tarjoamaan kattavat energiamarkkinapalvelut Loisteelle. Gasum suunnittelee tuotantomme optimaalisesti, vie sen markkinoille ja etsii tuotannollemme parhaan markkinapaikan, oli se SPOT-, ELBAS-, säätösähkö- tai reservimarkkinat sekä finanssipuolella sisältäen sähkön hintasuojaukset, päästökauppa ja alkuperäoikeudet. Gasumilla on hyvä osaaminen, jonka turvin voimme tehdä luottavaisesti kauppaa,” kertoo Timo Haarala, tuotannon suunnittelupäällikkö, Loiste Energia.

”On hienoa aloittaa tiivis yhteistyö Loiste Energian kanssa. Kumppanuus on erinomainen esimerkki kokonaisvaltaisista energiamarkkinapalveluistamme. Gasumin palvelut takaavat asiakkaillemme parhaan mahdollisen riskienhallintamallin. Autamme Loistetta hoitamaan päivittäisen sähkökaupan prosessia sekä ennakoimaan ja hallitsemaan riskejään kattavasti myös energiamarkkinatilanteiden muuttuessa,” kertoo Tommy Mattila, johtaja, teollisuus ja liikenne, Gasumilta. 

Gasum auttaa asiakkaitaan energiamarkkinoiden hallinnassa tarjoamalla monipuolisia energiamarkkinapalveluita. Yhtiö tarjoaa myös ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja öljypohjaisille polttoaineille sekä kivihiilelle, ja auttaa asiakkaitaan pienentämään hiilijalanjälkeään.   

 


Lisätietoja:

Tommy Mattila, 
johtaja, teollisuus ja liikenne, Gasum
Puh: +358 40 581 92 47, tommy.mattila@gasum.com

Tea Kiukas, johtaja, energiamarkkinapalvelut ja salkunhallintapalvelut, Gasum
Puh: +358 40 588 8595, tea.kiukas@gasum.com

Timo Haarala
tuotannon suunnittelupäällikkö, Loiste Energia
p.  +358 50 562 0601, timo.haarala@loiste.fi

Loiste Energia osa Loiste-konsernia. Yhtiön tehtävänä on viedä tuotettu energia markkinoille ja aksimoida tuotannon arvo. Yhtiön tuotanto koostuu vesivoimasta sekä lämmöntuotannon yhteydessä syntyvästä sähköstä. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Kainuussa. www.loisteyhtiot.fi